6 mszy św. – o zakaz aborcji i ochronę życia od poczęcia aż do naturalnej śmierci

6 mszy św.  – ku czci Pana Jezusa Króla Miłosierdzia

oraz w intencjach Pani i Matki Wszystkich Narodów

(o uchwalenie ustawy zakazującą aborcje i chroniącą życie od poczęcia aż do naturalnej śmierci)

intencje – wersja szósta

ks. Tomasz

Pierwsza Msza św. Śr 1.04.:

Ku czci Pana Jezusa niewinnie uwięzionego i Jego cierpień, aby ta ofiara przebłagała Bożą sprawiedliwość i wyjednała łaskę by władze RP (w jedności z Kościołem i Narodem Polski) wprowadzili ustawę zakazującą aborcję i chroniącą życie od poczęcia aż do naturalnej śmierci mocą Ofiary i Krwi Chrystusa za wstawiennictwem Dworu Niebieskiego i Świętych Dusz Zbawionych.


Druga Msza św. Cz 2.04.:

Ku czci Pana Jezusa niewinnie sądzonego i skazanego przez niesprawiedliwy wyrok aby ta ofiara przebłagała Bożą sprawiedliwość i wyjednała łaskę by władze RP (w jedności z Kościołem i Narodem Polski)  wprowadzili ustawę zakazującą aborcję i chroniącą życie od poczęcia aż do naturalnej śmierci – mocą Ofiary i Krwi Chrystusa za wstawiennictwem Dworu Niebieskiego, Świętych i Błogosławionych Narodu Polskiego oraz św. Dusz Zbawionych.

Trzecia Msza św. Pt 3.04.:

Na uczczenie Pana Jezusa wyszydzonego przez całe Jego życie, aby ta ofiara przebłagała Bożą sprawiedliwość i wyjednała łaskę by władze RP (w jedności z Kościołem i Narodem Polski) wprowadzili ustawę zakazującą aborcję i chroniącą życie od poczęcia aż do naturalnej śmierci – mocą Ofiary i Krwi Chrystusa za wstawiennictwem Dworu Niebieskiego, Świętych i Błogosławionych Narodu Polskiego oraz św. Dusz Zbawionych.

Czwarta Msza św. Sb 4.04.:

Ku czci Pana Jezusa zmarłego okrytego ranami, ogołoconego i konającego na drzewie Krzyża w swej śmierci aby ta ofiara przebłagała Bożą sprawiedliwość i wyjednała łaskę by władze RP (w jedności z Kościołem i Narodem Polski) wprowadzili ustawę zakazującą aborcję i chroniącą życie od poczęcia aż do naturalnej śmierci – Ofiary i Krwi Chrystusa za wstawiennictwem Dworu Niebieskiego, Świętych i Błogosławionych Narodu Polskiego oraz św. Dusz Zbawionych.

Piąta Msza św. N 5.04.:

Ku czci Pana Jezusa zmarłego i Jego pogrzebu, aby ta ofiara przebłagała Bożą sprawiedliwość i wyjednała łaskę by władze RP (w jedności z Kościołem i Narodem Polski) wprowadzili ustawę zakazującą aborcję i chroniącą życie od poczęcia aż do naturalnej śmierci – mocą Ofiary i Krwi Chrystusa za wstawiennictwem Dworu Niebieskiego, Świętych i Błogosławionych Narodu Polskiego oraz św. Dusz Zbawionych.

Szósta Msza św. Pn 6.04.:

Ku czci zmartwychwstałego i uwielbionego Pana Jezusa, uwielbienie i podziękowanie dobremu Bogu za wysłuchane intencje i modlitwy zanoszone do Tronu Bożego, aby władze RP (w jedności z Kościołem i Narodem Polski) wprowadzili ustawę zakazującą aborcję i chroniącą życie od poczęcia aż do naturalnej śmierci – mocą DUCHA ŚWIĘTEGO za wstawiennictwem Dworu Niebieskiego, Świętych i Błogosławionych Narodu Polskiego oraz św. Dusz Zbawionych.