6 mszy św. jako duchowe wsparcie w polecanych Małym Rycerzom intencjach

6 mszy św. ku czci 5 mąk i zmartwychwstałego i uwielbionego Pana Jezusa

Msze od poniedziałku 27.08.2023 do piątku 01.09.2023 r.

przez ks. Stanisława W.

  1. Pierwsza Msza św.: Ku czci Pana Jezusa niewinnie uwięzionego i Jego cierpień, aby mocą zasług tych mąk proszący z wiarą o wsparcie duchowe Małych Rycerzy w polecanych intencjach otrzymali to, o co z ufnością prosili zgodnie z wolą Króla Miłosierdzia przez Niepokalane Serce Maryi z całym Dworem Niebieskim.  
  • Druga Msza św.: Ku czci Pana Jezusa niewinnie sądzonego i skazanego przez niesprawiedliwy wyrok, aby mocą zasług tych mąk polecani Małym Rycerzom skrzywdzeni dostąpili łaski wybaczenia winowajcom, uleczenia zranień pocieszenia i pokoju a krzywdziciele przejrzenia, skruchy, przeproszenia i zadośćuczynienia za popełnione krzywdy i winy wobec skrzywdzonych według woli Króla Miłosierdzia przez Niepokalane Serce Maryi z całym Dworem Niebieskim.
  • Trzecia Msza św.: Na uczczenie Pana Jezusa wyszydzonego przez całe Jego życie, a szczególnie w Jego bolesnej Męce i na drzewie Krzyża w swej śmierci, aby mocą zasług tych mąk polecani Małym Rycerzom: chorzy, grzesznicy i konający dostąpili łaski uzdrowienia na duszy i ciele, nawrócenia, wiary i miłosierdzia według woli Króla Miłosierdzia przez Niepokalane Serce Maryi z całym Dworem Niebieskim.
  • Czwarta Msza św.: Ku czci Pana Jezusa zmarłego okrytego ranami, ogołoconego i konającego na drzewie Krzyża w swej śmierci, aby mocą tych mąk polecane duchowieństwo wszystkich szczebli dostąpiło łask miłosierdzia Bożego, wiary, modlitwy, pokuty, wynagrodzenia i uległego prowadzenia Matce Kapłanów i Królowej Apostołów przez Niepokalane Serce Maryi z całym Dworem Niebieskim.
  • Piąta Msza św.: Ku czci Pana Jezusa zmarłego i Jego pogrzebu, aby mocą zasług tych mąk polecane dusze konających i zmarłych dostąpiły łask pomocy z niezgłębionego Miłosierdzia Bożego przez Niepokalane Serce Maryi z całym Dworem Niebieskim.
  • Szósta Msza św.: Ku czci zmartwychwstałego i uwielbionego Pana Jezusa, aby mocą zasług tej tajemnicy polecane dusze ludzkie Małym Rycerzom dostąpiły łaski zbawienia i  życia wiecznego dziękując i wielbiąc Boga w Trójcy Jedynego przez Niepokalane Serce Maryi z całym Dworem Niebieskim.