6 mszy św. – intencje przykładowe – 2 wersje – dla……..

Wersja PIERWSZA

Pierwsza Msza św.: Ku czci Pana Jezusa niewinnie uwięzionego i Jego cierpień oraz mocą tej i każdej ofiary Chrystusowej składanej na ołtarzach całego świata w całej historii Kościoła z prośbą o przeproszenie, przebłaganie i miłosierdzie dla grzeszników za przyczyną Matki Bożej Miłosierdzia – szczególnie dla …………. ( i jego przodków ) w tym o uwolnienie, nawrócenie, uzdrowienie, i wytrwanie w dobrym mocą modlitw i ofiar Kościoła Chrystusowego zanoszonych do Boga bogatego w Miłosierdzie.

Druga Msza św.: Ku czci Pana Jezusa niewinnie sądzonego i skazanego przez niesprawiedliwy wyrok oraz mocą tej i każdej ofiary Chrystusowej składanej na ołtarzach całego świata w całej historii Kościoła z prośbą o przeproszenie, przebłaganie i miłosierdzie dla grzeszników za przyczyną Matki Bożej Miłosierdzia – szczególnie dla …………. ( i jego przodków ) w tym o uwolnienie, nawrócenie, uzdrowienie, i wytrwanie w dobrym mocą modlitw i ofiar Kościoła Chrystusowego zanoszonych do Boga bogatego w Miłosierdzie.

Trzecia Msza św.: Na uczczenie Pana Jezusa wyszydzonego przez całe Jego życie, a szczególnie w Jego bolesnej Męce i na drzewie Krzyża w swej śmierci oraz mocą tej i każdej ofiary Chrystusowej składanej na ołtarzach całego świata w całej historii Kościoła z prośbą o przeproszenie, przebłaganie i miłosierdzie dla grzeszników za przyczyną Matki Bożej Miłosierdzia – szczególnie dla …………. ( i jego przodków ) w tym o uwolnienie, nawrócenie, uzdrowienie, i wytrwanie w dobrym mocą modlitw i ofiar Kościoła Chrystusowego zanoszonych do Boga bogatego w Miłosierdzie.

Czwarta Msza św.: Ku czci Pana Jezusa zmarłego okrytego ranami, ogołoconego i konającego na drzewie Krzyża w swej śmierci oraz mocą tej i każdej ofiary Chrystusowej składanej na ołtarzach całego świata w całej historii Kościoła z prośbą o przeproszenie, przebłaganie i miłosierdzie dla grzeszników za przyczyną Matki Bożej Miłosierdzia – szczególnie dla …………. ( i jego przodków ) w tym o uwolnienie, nawrócenie, uzdrowienie, i wytrwanie w dobrym mocą modlitw i ofiar Kościoła Chrystusowego zanoszonych do Boga bogatego w Miłosierdzie.

Piąta Msza św.: Ku czci Pana Jezusa zmarłego i Jego pogrzebu oraz mocą tej i każdej ofiary Chrystusowej składanej na ołtarzach całego świata w całej historii Kościoła z prośbą o przeproszenie, przebłaganie i miłosierdzie dla grzeszników za przyczyną Matki Bożej Miłosierdzia – szczególnie dla …………. ( i jego przodków ) w tym o uwolnienie, nawrócenie, uzdrowienie, i wytrwanie w dobrym mocą modlitw i ofiar Kościoła Chrystusowego zanoszonych do Boga bogatego w Miłosierdzie.

Szósta Msza św.: Ku czci zmartwychwstałego i uwielbionego Pana Jezusa – uwielbienie i podziękowanie dobremu Bogu za wysłuchanie wołania i udzielone Boże Miłosierdzie i pomoc dla grzeszników – szczególnie dla …………. ( i jego przodków ) w tym za uwolnienie, nawrócenie, uzdrowienie, i wytrwanie w dobrym mocą modlitw i ofiar Kościoła Chrystusowego zanoszonych do Boga bogatego w Miłosierdzie.

Wersja DRUGA


Pierwsza Msza św.: Ku czci Pana Jezusa niewinnie uwięzionego i Jego cierpień, aby mocą tej męki i ofiary Syna Bożego  Bóg Ojciec, przyjął przeproszenie i przebłaganie oraz udzielił potrzebne łaski miłosierdzia, dla …………….. szczególnie światło, dary i owoce Ducha Świętego w uwolnieniu, nawróceniu, uzdrowieniu, i wytrwaniu w dobrym mocą modlitw i ofiar Kościoła Chrystusowego za wstawieniem Matki Bożej Miłosierdzia.

Druga Msza św.: Ku czci Pana Jezusa niewinnie sądzonego i skazanego przez niesprawiedliwy wyrok aby mocą tej męki i ofiary Syna Bożego  Bóg Ojciec, przyjął przeproszenie i przebłaganie oraz udzielił potrzebne łaski miłosierdzia, dla …………….. szczególnie światło, dary i owoce Ducha Świętego w uwolnieniu, nawróceniu, uzdrowieniu, i wytrwaniu w dobrym mocą modlitw i ofiar Kościoła Chrystusowego za wstawieniem Matki Bożej Miłosierdzia.

Trzecia Msza św.: Na uczczenie Pana Jezusa wyszydzonego przez całe Jego życie, a szczególnie w Jego bolesnej Męce i na drzewie Krzyża w swej śmierci aby mocą tej męki i ofiary Syna Bożego  Bóg Ojciec, przyjął przeproszenie i przebłaganie oraz udzielił potrzebne łaski miłosierdzia, dla …………….. szczególnie światło, dary i owoce Ducha Świętego w uwolnieniu, nawróceniu, uzdrowieniu, i wytrwaniu w dobrym mocą modlitw i ofiar Kościoła Chrystusowego za wstawieniem Matki Bożej Miłosierdzia.

Czwarta Msza św.: Ku czci Pana Jezusa zmarłego okrytego ranami, ogołoconego i konającego na drzewie Krzyża w swej śmierci aby mocą tej męki i ofiary Syna Bożego  Bóg Ojciec, przyjął przeproszenie i przebłaganie oraz udzielił potrzebne łaski miłosierdzia, dla …………….. szczególnie światło, dary i owoce Ducha Świętego w uwolnieniu, nawróceniu, uzdrowieniu, i wytrwaniu w dobrym mocą modlitw i ofiar Kościoła Chrystusowego za wstawieniem Matki Bożej Miłosierdzia.

Piąta Msza św.: Ku czci Pana Jezusa zmarłego i Jego pogrzebu oraz mocą tej i każdej ofiary Chrystusowej składanej na ołtarzach całego świata w całej historii Kościoła z prośbą o przeproszenie, przebłaganie i miłosierdzie dla grzeszników za przyczyną Matki Bożej Miłosierdzia – szczególnie dla …………. ( i jego przodków ) w tym o uwolnienie, nawrócenie, uzdrowienie, i wytrwanie w dobrym mocą modlitw i ofiar Kościoła Chrystusowego zanoszonych do Boga bogatego w Miłosierdzie.

Szósta Msza św.: Ku czci zmartwychwstałego i uwielbionego Pana Jezusa – podziękowanie dobremu Bogu za wysłuchanie wołania i udzielone Boże Miłosierdzie i pomoc dla grzeszników – szczególnie dla …………. ( i jego przodków ) w tym o uwolnienie, nawrócenie, uzdrowienie, i wytrwanie w dobrym mocą modlitw i ofiar Kościoła Chrystusowego zanoszonych do Boga bogatego w Miłosierdzie.