6 mszy św. (4-9.04.2020) – za Biskupów i Kapłanów

6 mszy św. (30.03.-4.04.2020) – ku czci Pana Jezusa Króla Miłosierdzia

oraz w intencjach Matki Kościoła, Królowej Apostołów i Matki Kapłanów

(za biskupów i kapłanów)

wersja czwarta

ks. Zbigniew

Pierwsza Msza św. Sb 4.04.: 
Ku czci Pana Jezusa niewinnie uwięzionego i Jego cierpień, przez wszechmoc Boga Ojca, oraz w intencjach i modlitwach zanoszonych do Tronu Bożego przez Królową Apostołów, Matkę Kościoła i Matkę Kapłanów aby Pan Jezus – Arcykapłan dał nam rozmodlonych i gorliwych biskupów i kapłanów w mocy Ducha Świętego za przyczyną Dworu Niebieskiego oraz Świętych Dusz kapłańskich i zbawionych.


Druga Msza św. N 5.04: 
Ku czci Pana Jezusa niewinnie sądzonego i skazanego przez niesprawiedliwy wyrok oraz w intencjach i modlitwach zanoszonych do Tronu Bożego przez Królową Apostołów, Matkę Kościoła i Matkę Kapłanów aby Pan Jezus – Arcykapłan dał nam dziewiczych i czystych biskupów i kapłanów w mocy Ducha Świętego za przyczyną Dworu Niebieskiego oraz Świętych Dusz kapłańskich i zbawionych.

Trzecia Msza św. Pn 6.04: 
Na uczczenie Pana Jezusa wyszydzonego przez całe Jego życie, oraz w intencjach i modlitwach zanoszonych do Tronu Bożego przez Królową Apostołów, Matkę Kościoła i Matkę Kapłanów aby Pan Jezus – Arcykapłan dał nam pokornych i posłusznych biskupów i kapłanów w mocy Ducha Świętego za przyczyną Dworu Niebieskiego oraz Świętych Dusz kapłańskich i zbawionych.
Czwarta Msza św. Wt 7.04: 
Ku czci Pana Jezusa zmarłego okrytego ranami, ogołoconego i konającego na drzewie Krzyża w swej śmierci oraz w intencjach i modlitwach zanoszonych do Tronu Bożego przez Królową Apostołów, Matkę Kościoła i Matkę Kapłanów aby Pan Jezus – Arcykapłan dał nam mężnych i cierpliwych biskupów i kapłanów w mocy Ducha Świętego za przyczyną Dworu Niebieskiego oraz Świętych Dusz kapłańskich i zbawionych.

Piąta Msza św. Śr. 8.04.: 
Ku czci Pana Jezusa zmarłego i Jego pogrzebu, przez wszechmoc Boga Ojca, oraz w intencjach i modlitwach zanoszonych do Tronu Bożego przez Królową Apostołów, Matkę Kościoła i Matkę Kapłanów aby Pan Jezus – Arcykapłan dał nam świętych i obumarłych dla siebie i świata biskupów i kapłanów w mocy Ducha Świętego za przyczyną Dworu Niebieskiego oraz Świętych Dusz kapłańskich i zbawionych.

Szósta Msza św. Cz. 9.04.: 
Ku czci zmartwychwstałego i uwielbionego Pana Jezusa, uwielbienie i podziękowanie dobremu Bogu za wysłuchane intencje i modlitwy zanoszone do Tronu Bożego przez Królową Apostołów, Matkę Kościoła i Matkę Kapłanów w tym o przebaczenie, miłosierdzie i Ducha Świętego dla wszystkich biskupów i kapłanów mocą wstawienniczą Dworu Niebieskiego, Świętych i Błogosławionych Narodu Polskiego oraz Świętych Dusz Zbawionych.