6 mszy św. (30.03.–4.04.2020) – o nawrócenie i pokutę za straszne grzechy obrażające Boga

6 mszy św.  – ku czci Pana Jezusa Króla Miłosierdzia

oraz w intencjach Pani i Matki Wszystkich Narodów

(o nawrócenie i pokutę za straszne grzechy obrażające Boga)

wersja druga

ks. Tadeusz

Pierwsza Msza św.: Sb 28.03.

Ku czci Pana Jezusa niewinnie uwięzionego i Jego cierpień oraz w intencjach zanoszonych do Tronu Bożego przez Panią i Matkę Wszystkich Narodów w tym, aby trudne doświadczenia dnia dzisiejszego były dla Polaków i wszystkich Narodów okazją do prawdziwego nawrócenia do Boga w Trójcy Świętej Jedynego i do pokuty za straszne grzechy obrażające Boga – tak, aby Polska i inne narody stały się rzeczywistymi królestwami: Najświętszego Serca Jezusa, Niepokalanego Serca Maryi i Przeczystego Serca św. Józefa i aby cały świat stał się jednym wielkim Królestwem Najświętszej WOLI BOŻEJ mocą DUCHA ŚWIĘTEGO za wstawiennictwem Dworu Niebieskiego i Świętych Dusz Zbawionych.


Druga Msza św.:N 29.03.

Ku czci Pana Jezusa niewinnie sądzonego i skazanego przez niesprawiedliwy wyrok oraz w intencjach zanoszonych do Tronu Bożego przez Panią i Matkę Wszystkich Narodów w tym, aby trudne doświadczenia dnia dzisiejszego były dla Polaków i wszystkich Narodów okazją do prawdziwego nawrócenia do Boga w Trójcy Świętej Jedynego i do pokuty za straszne grzechy obrażające Boga – tak, aby Polska i inne narody stały się rzeczywistymi królestwami: Najświętszego Serca Jezusa, Niepokalanego Serca Maryi i Przeczystego Serca św. Józefa i aby cały świat stał się jednym wielkim Królestwem Najświętszej WOLI BOŻEJ mocą DUCHA ŚWIĘTEGO za wstawiennictwem Dworu Niebieskiego i Świętych Dusz Zbawionych.

Trzecia Msza św.:Pn 30.03.

Na uczczenie Pana Jezusa wyszydzonego przez całe Jego życie oraz w intencjach zanoszonych do Tronu Bożego przez Panią i Matkę Wszystkich Narodów w tym, aby trudne doświadczenia dnia dzisiejszego były dla Polaków i wszystkich Narodów okazją do prawdziwego nawrócenia do Boga w Trójcy Świętej Jedynego i do pokuty za straszne grzechy obrażające Boga – tak, aby Polska i inne narody stały się rzeczywistymi królestwami: Najświętszego Serca Jezusa, Niepokalanego Serca Maryi i Przeczystego Serca św. Józefa i aby cały świat stał się jednym wielkim Królestwem Najświętszej WOLI BOŻEJ mocą DUCHA ŚWIĘTEGO za wstawiennictwem Dworu Niebieskiego i Świętych Dusz Zbawionych.

Czwarta Msza św.: Wt 31.03

Ku czci Pana Jezusa zmarłego okrytego ranami, ogołoconego i konającego na drzewie Krzyża w swej śmierci oraz w intencjach zanoszonych do Tronu Bożego przez Panią i Matkę Wszystkich Narodów w tym, aby trudne doświadczenia dnia dzisiejszego były dla Polaków i wszystkich Narodów okazją do prawdziwego nawrócenia do Boga w Trójcy Świętej Jedynego i do pokuty za straszne grzechy obrażające Boga – tak, aby Polska i inne narody stały się rzeczywistymi królestwami: Najświętszego Serca Jezusa, Niepokalanego Serca Maryi i Przeczystego Serca św. Józefa i aby cały świat stał się jednym wielkim Królestwem Najświętszej WOLI BOŻEJ mocą DUCHA ŚWIĘTEGO za wstawiennictwem Dworu Niebieskiego i Świętych Dusz Zbawionych.

Piąta Msza św.: Śr. 1.04.

Ku czci Pana Jezusa zmarłego i Jego pogrzebu oraz w intencjach zanoszonych do Tronu Bożego przez Panią i Matkę Wszystkich Narodów w tym, aby trudne doświadczenia dnia dzisiejszego były dla Polaków i wszystkich Narodów okazją do prawdziwego nawrócenia do Boga w Trójcy Świętej Jedynego i do pokuty za straszne grzechy obrażające Boga – tak, aby Polska i inne narody stały się rzeczywistymi królestwami: Najświętszego Serca Jezusa, Niepokalanego Serca Maryi i Przeczystego Serca św. Józefa i aby cały świat stał się jednym wielkim Królestwem Najświętszej WOLI BOŻEJ mocą DUCHA ŚWIĘTEGO za wstawiennictwem Dworu Niebieskiego i Świętych Dusz Zbawionych.

Szósta Msza św.: Cz. 2.04.

Ku czci zmartwychwstałego i uwielbionego Pana Jezusa uwielbienie i podziękowanie dobremu Bogu za wysłuchane intencje i modlitwy zanoszone do Tronu Bożego przez Panią i Matkę Wszystkich Narodów w tym, aby trudne doświadczenia dnia dzisiejszego były dla Polaków i wszystkich Narodów okazją do prawdziwego nawrócenia do Boga w Trójcy Świętej Jedynego i do pokuty za straszne grzechy obrażające Boga – tak, aby POLSKA i inne NARODY stały się rzeczywistymi KRÓLESTWAMI: Najświętszego Serca Jezusa, Niepokalanego Serca Maryi i Przeczystego Serca św. Józefa i aby cały świat stał się jednym WIELKIM Królestwem Najświętszej WOLI BOŻEJ mocą DUCHA ŚWIĘTEGO za wstawiennictwem Dworu Niebieskiego i Świętych Dusz Zbawionych.