6 mszy św. (13-19.04.2020) – o wypełnienie wołania św. Jana Pawła II o zstąpienie Ducha Świętego

6 mszy św.  – ku czci Pana Jezusa Króla Miłosierdzia

oraz w intencjach Pani i Matki Wszystkich Narodów 

i wypełnienie wołania św. Jana Pawła II o zstąpienie Ducha Świętego

wersja trzecia

ks. Rafał

Pierwsza Msza św. Pn 13.04.:

Ku czci Pana Jezusa niewinnie uwięzionego i Jego cierpieńprzez wszechmoc Boga Ojca, mocą wstawienniczą Pani i Matki Wszystkich Narodów prośba do Jezusa Króla Miłosierdzia i Polski o wypełnienie wołania św. Jana Pawła II „Niech zstąpi Duch Twój, Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi!” za przyczyną NMP Niepokalanej Oblubienicy Ducha Świętego, Dworu Niebieskiego, Świętych i Błogosławionych Narodu Polskiego oraz Świętych Dusz Zbawionych.


Druga Msza św.Pn Wt 14.04.:

Ku czci Pana Jezusa niewinnie sądzonego i skazanego przez niesprawiedliwy wyrok przez wszechmoc Boga Ojca, mocą wstawienniczą Pani i Matki Wszystkich Narodów prośba do Jezusa Króla Miłosierdzia i Polski o wypełnienie wołania św. Jana Pawła II „Niech zstąpi Duch Twój, Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi!” za przyczyną NMP Niepokalanej Oblubienicy Ducha Świętego, Dworu Niebieskiego, Świętych i Błogosławionych Narodu Polskiego oraz Świętych Dusz Zbawionych.

Trzecia Msza św. Wt Śr. 15.04.:

Na uczczenie Pana Jezusa wyszydzonego przez całe Jego życieprzez wszechmoc Boga Ojca, mocą wstawienniczą Pani i Matki Wszystkich Narodów prośba do Jezusa Króla Miłosierdzia i Polski o wypełnienie wołania św. Jana Pawła II „Niech zstąpi Duch Twój, Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi!” za przyczyną NMP Niepokalanej Oblubienicy Ducha Świętego, Dworu Niebieskiego, Świętych i Błogosławionych Narodu Polskiego oraz Świętych Dusz Zbawionych.

Czwarta Msza św. Cz 16.04:

Ku czci Pana Jezusa zmarłego okrytego ranami, ogołoconego i konającego na drzewie Krzyża w swej śmierci przez wszechmoc Boga Ojca, mocą wstawienniczą Pani i Matki Wszystkich Narodów prośba do Jezusa Króla Miłosierdzia i Polski o wypełnienie wołania św. Jana Pawła II „Niech zstąpi Duch Twój, Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi!” za przyczyną NMP Niepokalanej Oblubienicy Ducha Świętego, Dworu Niebieskiego, Świętych i Błogosławionych Narodu Polskiego oraz Świętych Dusz Zbawionych.

Piąta Msza św. Pt. 17.04:

Ku czci Pana Jezusa zmarłego i Jego pogrzebu, przez wszechmoc Boga Ojca, mocą wstawienniczą Pani i Matki Wszystkich Narodów prośba do Jezusa Króla Miłosierdzia i Polski o wypełnienie wołania św. Jana Pawła II „Niech zstąpi Duch Twój, Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi!” za przyczyną NMP Niepokalanej Oblubienicy Ducha Świętego, Dworu Niebieskiego, Świętych i Błogosławionych Narodu Polskiego oraz Świętych Dusz Zbawionych.

Szósta Msza św. Sb. 18.04:

Ku czci zmartwychwstałego i uwielbionego Pana Jezusa, uwielbienie i podziękowanie dobremu Bogu za wysłuchane intencje i modlitwy zanoszone do Tronu Bożego przez Panią i Matkę Wszystkich Narodów w tym o wypełnienie wołania św. Jana Pawła II „Niech zstąpi Duch Twój, Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi!” za przyczyną NMP Niepokalanej Oblubienicy Ducha Świętego, Dworu Niebieskiego, Świętych i Błogosławionych Narodu Polskiego oraz Świętych Dusz Zbawionych.