55 mszy św. od 1-30 listopada 2023

1. O zniweczenie wszelkich niecnych planów i działań UE i Niemiec, w tym politycznych wrogów wewnętrznych i zewnętrznych Polski w realizacji diabelsko-masońskich zamierzeń destabilizacyjnych rozmontowania i pozbawienia władz polskich oraz pozbawienia suwerenności Polski Katolickiej mocą wstawienniczą Królowej Polski, Anioła Stróża Polski, św. Andrzeja Boboli i wszystkich Patronów i Świętych Narodu Polskiego i całego Dworu Niebieskiego. [27.11.2013]

2. Przez NMP Królową Polski, aby Jezus Chrystus, Król Miłosierdzia i Polski zakrólował w naszych sercach i naszej Ojczyzny, a władza świecka i kościelna została przygotowana, poddana i przyjęła władzę królewską Jezusa Chrystusa mocą wstawienniczą Anioła Stróża Polski, św. Andrzeja Boboli i wszystkich Patronów i Świętych Narodu Polskiego i całego Dworu Niebieskiego. [28.11.2013]

3. O wsparcie Aniołów Bożych dla umocnienia królowania Miłości Bożej w Narodzie oraz stłamszenia planów i działań przeciwników Boga i dusz ludzkich w Polsce mocą wstawienniczą Królowej Polski, Anioła Stróża Polski, św. Andrzeja Boboli i wszystkich Patronów i Świętych Narodu Polskiego i całego Dworu Niebieskiego. [29.11.2013]

4. Prośba przez NMP Królową Polski, aby Jezus Chrystus, Król Miłosierdzia i Polski zaprowadził Boży ŁAD i PORZĄDEK, aby zapanował Boży POKÓJ w Polsce – KRÓLESTWIE Maryi ze wsparciem Anioła Stróża Polski, św. Andrzeja Boboli i wszystkich Patronów i Świętych Narodu Polskiego i całego Dworu Niebieskiego. [30.11.2013]

O osłonę, ochronę Ducha Świętego w wytrwaniu w wierności tradycji Kościoła w Polsce oraz o otwarcie serc i głęboką wiarę w gorliwości apostolskiej, chrześcijańskiej odwagi wytrwania w wierności Ewangelii i zdrowej tradycji Kościoła dla Episkopatu Polski i duchowieństwa Kościoła Rzymskokatolickiego w Polsce za przyczyną Matki Kościoła, św. Józefa – Patrona Kościoła św. Michała, 12 Apostołów, św. Andrzeja Boboli, św. Jana Pawła II, bł. Kard. Stefana Wyszyńskiego i Św. Stanisława Papczyńskiego i całego Dworu Niebieskiego.

8 Mszy św. na czas trwania Jerycha w Szczecinie 1-8.11.2023 w int.

8 Mszy św. 1-8.11.2023 w int. W Intencjach Matki Bożej Miłosierdzia o zmiłowanie dla dusz czyśćcowych i ich wsparcie zwłaszcza o Polskę wierną Bogu, Krzyżowi i Ewangelii, o wypełnienie Jasnogórskich Ślubów Narodu, o wiarę, pokój, zgodę i władzę RP wg woli Bożej. Niech mury Jerycha zadrżą i stanie się Twoja wola, Ojcze w dalszej egzystencji Narodu Polskiego aby Chrześcijaństwo królowało.

7 Mszy św. 5-12.11.2023 w int.

O Boże zmiłowanie dla dusz czyśćcowych z prośbą, by ich wstawiennictwo u Boga bogatego w Miłosierdzie wyjednało dla Polaków wiarę, pokój, zgodę i władzę w Polsce wg woli Bożej przez Płomień Miłości Niepokalanego Serca Maryi i Wszystkich Świętych.

– O zmiłowanie dla dusz czyśćcowych i ich wsparcie w wynagrodzeniu za krzywdy wyrządzone Panu Jezusowi w Najświętszym Sakramencie z prośbą o gorliwych, odważnych i wytrwałych adoratorów Króla Miłosierdzia w Najśw. Ciele i Krwi Chrystusa przez przyczynę Maryi Niewiasty Eucharystii i św. czcicieli Najśw. Sakramentu.

1 Msza św. 13.11.2023 w int.

W Intencjach Matki Bożej Miłosierdzia, a zwłaszcza o Polskę wierną Bogu, Krzyżowi i Ewangelii, o wypełnienie Jasnogórskich Ślubów Narodu, o wiarę, pokój, zgodę i władzę RP wg woli Bożej. Niech mury Jerycha zadrżą i stanie się Twoja wola, Ojcze w dalszej egzystencji Narodu Polskiego aby Chrześcijaństwo królowało.

O przecięcie i zniweczenie wszelkich zarodków zła – klątw i skutków zaciągniętych z tyt. łamania PRAWA BOŻEGO i zdrady Ojczyzny w całej historii Polski szczególnie na początku państwa polskiego, potem w średniowieczu i dalej od XVI do XVIII wieku i po odzyskaniu niepodległości do chwili obecnej.

Intencje szczegółowe ku czci 5 mąk Chrystusowych i Zmartwychwstałego Miłosiernego Pana

Ku czci Pana Jezusa modlącego się w Ogrójcu potem niewinnie uwięzionego i Jego cierpień, aby przez moc tych mąk dusze zmarłych zostały uwolnione od kar czyśćcowych a także zostały przecięte i zniweczone zasługami i skarbami Kościoła Chrystusowego wszelkie klątwy, przekleństwa zaciągnięte z tytułu łamania PRAWA BOŻEGO i zdrady Ojczyzny nabyte przez wszelką złą władzę świecką i duchowną sprawującą w całej historii Polski za przyczyną Niepokalanego Serca Maryi z całym Dworem Niebieskim i Patronami Polski: św. Wojciechem, św. Stanisławem Bp i m., św. Andrzejem Bobolą i św. Stanisławem Kostką oraz świętymi i błogosławionymi Narodu Polskiego.

Ku czci Pana Jezusa niewinnie sądzonego i skazanego przez niesprawiedliwy wyrok, aby przez moc tych mąk dusze zmarłych zostały uwolnione od kar czyśćcowych a także zostały przecięte i zniweczone zasługami i skarbami Kościoła Chrystusowego wszelkie klątwy, przekleństwa zaciągnięte z tytułu łamania PRAWA BOŻEGO i zdrady Ojczyzny nabyte przez wszelką złą władzę świecką i duchowną sprawującą w całej historii Polski za przyczyną Niepokalanego Serca Maryi z całym Dworem Niebieskim i Patronami Polski: św. Wojciechem, św. Stanisławem Bp i m., św. Andrzejem Bobolą i św. Stanisławem Kostką oraz świętymi i błogosławionymi Narodu Polskiego.

Na uczczenie Pana Jezusa wyszydzonego przez całe Jego życie, a szczególnie w Jego bolesnej Męce i na drzewie Krzyża w swej śmierci, aby przez moc tych mąk dusze zmarłych zostały uwolnione od kar czyśćcowych a także zostały przecięte i zniweczone zasługami i skarbami Kościoła Chrystusowego wszelkie klątwy, przekleństwa zaciągnięte z tytułu łamania PRAWA BOŻEGO i zdrady Ojczyzny nabyte przez wszelką złą władzę świecką i duchowną sprawującą w całej historii Polski za przyczyną Niepokalanego Serca Maryi z całym Dworem Niebieskim i Patronami Polski: św. Wojciechem, św. Stanisławem Bp i m., św. Andrzejem Bobolą i św. Stanisławem Kostką oraz świętymi i błogosławionymi Narodu Polskiego.

Ku czci Pana Jezusa zmarłego okrytego ranami, ogołoconego i konającego na drzewie Krzyża w swej śmierci, aby przez moc tych mąk dusze zmarłych zostały uwolnione od kar czyśćcowych a także zostały przecięte i zniweczone zasługami i skarbami Kościoła Chrystusowego wszelkie klątwy, przekleństwa zaciągnięte z tytułu łamania PRAWA BOŻEGO i zdrady Ojczyzny nabyte przez wszelką złą władzę świecką i duchowną sprawującą w całej historii Polski za przyczyną Niepokalanego Serca Maryi z całym Dworem Niebieskim i Patronami Polski: św. Wojciechem, św. Stanisławem Bp i m., św. Andrzejem Bobolą i św. Stanisławem Kostką oraz świętymi i błogosławionymi Narodu Polskiego.

Ku czci Pana Jezusa zmarłego i Jego pogrzebu, aby przez moc tych mąk dusze zmarłych zostały uwolnione od kar czyśćcowych a także zostały przecięte i zniweczone zasługami i skarbami Kościoła Chrystusowego wszelkie klątwy, przekleństwa zaciągnięte z tytułu łamania PRAWA BOŻEGO i zdrady Ojczyzny nabyte przez wszelką złą władzę świecką i duchowną sprawującą w całej historii Polski za przyczyną Niepokalanego Serca Maryi z całym Dworem Niebieskim i Patronami Polski: św. Wojciechem, św. Stanisławem Bp i m., św. Andrzejem Bobolą i św. Stanisławem Kostką oraz świętymi i błogosławionymi Narodu Polskiego.

Ku czci zmartwychwstałego i uwielbionego Pana Jezusa, aby mocą tej tajemnicy dusze zmarłych doznały miłosierdzia Bożego a także zostały przecięte i zniweczone zasługami i skarbami Kościoła Chrystusowego wszelkie klątwy, przekleństwa zaciągnięte z tytułu łamania PRAWA BOŻEGO i zdrady Ojczyzny nabyte przez wszelką złą władzę świecką i duchowną sprawującą w całej historii Polski za przyczyną Niepokalanego Serca Maryi z całym Dworem Niebieskim i Patronami Polski: św. Wojciechem, św. Stanisławem Bp i m., św. Andrzejem Bobolą i św. Stanisławem Kostką oraz świętymi i błogosławionymi Narodu Polskiego.

7 Mszy św. 20-26.11.2023 w int.

►Przez Płomień Miłości Niepokalanego Serca Maryi – O uwielbienie Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata oraz prośba o uznanie i powszechne królowanie Jezusa Króla Miłosierdzia i Polski w NARODZIE, PAŃSTWIE POLSKIM, w Kościele i duszach zmarłych przodków oraz posłuszeństwo i spełnianie woli Bożej przez władzę RP wszystkich szczebli, żyjących Polaków i mieszkańców kraju za przyczyną Dworu Niebieskiego.