54 Msze św. od 10 czerwca do 31 lipca 2022

w intencjach ofiarowanych przez Małych Rycerzy

9 zestawów 6 mszy św. ku czci Pana Jezusa:

WZÓR – PRZYKŁAD zestawu I – 6 intencji:

Pierwsza Msza św. – Ku czci Pana Jezusa: niewinnie uwięzionego i Jego cierpień… oraz o uwielbienie Boga Ojca w Trójcy Świętej Jedynego w intencjach i modlitwach zanoszonych przez NMP Królową nieba i ziemi a także przez Legion Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego mocą Ran i Krwi Jezusa Chrystusa za przyczyną całego Dworu Niebieskiego: św. Aniołów Stróżów i Wszystkich Świętych i dusz zbawionych.

Druga Msza św. . – Ku czci Pana Jezusa niewinnie sądzonego i skazanego przez niesprawiedliwy wyrok… /dalej jak w pierwszej Mszy św./

Trzecia Msza św. – Ku czci Pana Jezusa wyszydzonego przez całe Jego życie, a szczególnie w Jego bolesnej Męce i na drzewie Krzyża w swej śmierci… dalej jak w pierwszej Mszy św.

Czwarta Msza św. – Ku czci Pana Jezusa zmarłego okrytego ranami, ogołoconego i konającego na drzewie Krzyża w swej śmierci… /dalej jak w pierwszej Mszy św./

Piąta Msza św. Ku czci Pana Jezusa zmarłego i Jego pogrzebu oraz mocą tej i każdej ofiary Chrystusowej składanej na ołtarzach całego świata w całej historii Kościoła, także tych ofiarowanych przez Małych Rycerzy… /dalej jak w pierwszej Mszy św./

Szósta Msza św.: Ku czci zmartwychwstałego i uwielbionego Pana Jezusa… orazo uwielbienie i podziękowanie Bogu Ojcu w Trójcy Świętej Jedynemu za wysłuchane modlitwy i udzielone łaski i Boże dary – mocą wstawienniczą NMP Królowej nieba i ziemi a także przez modlitwy, pokuty i ofiary Legionu Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego mocą Ran i Krwi Jezusa Chrystusa za przyczyną całego Dworu Niebieskiego: św. Aniołów Stróżów i Wszystkich Świętych i dusz zbawionych.

Zestaw II – 6 intencji /według wzoru zestawu I/:

5 Mszy św. 14-18.06.2022: …O publiczne uwielbienie Boga obecnego w Najświętszym Sakramencie oraz wynagrodzenie i przebłaganie za liczne grzechy, świętokradztwa, zniewagi, nadużycia i oziębłość dusz ludzkich wobec Najświętszej Eucharystii z prośbą o powrót do wiary i należnej czci Adoracji Najświętszego Sakramentu, godnie sprawowanej Mszy św. i przyjmowanej Komunii św. w Kościele mocą Ran i Krwi Jezusa Chrystusa za przyczyną Niepokalanego Serca Maryi Matki Kościoła i Matki Kapłanów oraz Wszystkich Świętych Kapłanów.

Szósta Msza św. 19.06.2022: …Uwielbienie i podziękowanie Panu Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu za błogosławione owoce tych odprawionych 5 mszy św. mocą Ran i Krwi Jezusa Chrystusa za przyczyną Niepokalanego Serca Maryi Matki Kościoła i Matki Kapłanów oraz Wszystkich Świętych Kapłanów.

Zestaw III – 6 intencji /według wzoru zestawu I/:

5 Mszy św. 20-24.06.2022: …Za Naród Polski, aby był posłuszny woli Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata i Miłosierdzia – przyjął Jego władzę i uznał przez INTRONIZACJĘ jako Króla Polski mocą Ran i Krwi Jezusa Chrystusa za przyczyną Najświętszego Serca Jezusa i Niepokalanego Serca Maryi Królowej Polski oraz całego Dworu Niebieskiego

Szósta Msza św. 25.06.2022: …O uwielbienie i podziękowanie Panu Bogu za błogosławione owoce tych odprawionych 5 mszy św. mocą Ran i Krwi Jezusa Chrystusa za przyczyną Najświętszego Serca Pan Jezusa i Niepokalanego i Serca Maryi Królowej Polski oraz całego Dworu Niebieskiego

Zestaw IV – 6 intencji /według wzoru zestawu I/:

5 Mszy św. 26-30.06.2022: …O Boże błogosławieństwo dla wszystkich osób, które (mi, nam – katolikom, Legionowi, Polsce, Kościołowi, duchowieństwu) źle życzą i złorzeczą, o wypalenie ogniem Ducha Świętego tego co nie Boże, o Bożą ochronę i osłonę oraz wytrwanie w dobrym mocą Ran i Krwi Jezusa Chrystusa przez wstawiennictwo Królowej Aniołów i Wszystkich Świętych. 

Szósta Msza św. 1.07.2022: …O uwielbienie i podziękowanie Panu Bogu za błogosławione owoce tych odprawionych 5 mszy św. mocą Ran i Krwi Jezusa Chrystusa za przyczyną Królową Aniołów i Wszystkich Świętych. 

Zestaw V – 6 intencji /według wzoru zestawu I/:

5 Mszy św. 2-6.07.2022:  O uwielbienie Boga Ojca w Legionie i Królowanie Trójcy Świętej w Małych Rycerzach Miłosiernego Serca Jezusowego, w opiekunach, animatorach, o gorliwość apostolską, chrześcijańską odwagę, o zgodę i jedność Legionu, o posłuszeństwo woli Bożej, o wyrwanie z mocy zła i uwolnienie z wszelkich obciążeń oraz moc i dary Ducha Świętego dla Legionu, wierność Królowi Miłosierdzia, wytrwanie w rycerskim powołaniu dla członków i nowych kandydatów – mocą Ran i Krwi Jezusa Chrystusa przez wstawiennictwo Patronów Wspólnoty i dusz zbawionych Małych Rycerzy.

Szósta Msza św. 7.07.2022: …O uwielbienie i podziękowanie Bogu Ojcu w Trójcy Świętej za owoce tych odprawionych 5 mszy, za opiekę Kościoła św. mocą Ran i Krwi Jezusa Chrystusa za przyczyną Aniołów, Patronów Wspólnoty i dusz zbawionych Małych Rycerzy.

Zestaw VI – 6 intencji /według wzoru zestawu I/:

5 Mszy św. 8-12.07.2022: …O odrodzenie się po BożemuKapłańskiego Ruchu Maryjnego w Polsce, aby księża licznie należeli do tego RUCHU, i byli zjednoczeni w Niepokalanym Sercu Maryi, Matki Kapłanów, a wierni wspierali ich pokutą, modlitwą, ofiarą, by wydałybłogosławione owoce Wieczerników w Ruchu Maryjnym dla dobra Kościoła Chrystusowego i Polski – Ojczyzny naszej mocą Ran i Krwi Jezusa Chrystusa za przyczyną Niepokalanego Serca Maryi – Matki Kościoła i Matki Kapłanów oraz Wszystkich Świętych Kapłanów.

Szósta Msza św. 13.07.2022: …O uwielbienie i podziękowanie Panu Bogu za błogosławione owoce tych odprawionych 5 mszy św. mocą Ran i Krwi Jezusa Chrystusa za przyczyną Niepokalanego Serca Maryi Róży Duchownej, Matki Kościoła i Matki Kapłanów oraz Wszystkich Świętych Kapłanów. 

Zestaw VII – 6 intencji /według wzoru zestawu I/:

5 Mszy św. 14-18.07.2022: …W prośbach Boga Ojca w podejmowaniu krucjat w myśl zwycięstwa prawdy Bożej i Kościoła Bożego dla pognębienia złego ducha, szatana-diabła i wszelkich jego sług mocą Ran i Krwi Jezusa Chrystusa przez Matkę Bożą Niepokalaną, św. Michała Archanioła i całego Dworu Niebieskiego.

Szósta Msza św. 19.07.2022: …O Uwielbienie i podziękowanie Bogu Ojcu, w Trójcy Świętej za owoce tych odprawionych 5 mszy św. za przyczyną Niepokalanie Poczętej NMP i całego Dworu Niebieskiego

Zestaw VIII – 6 intencji /według wzoru zestawu I/:

5 Mszy św. od 20-24.07.2022: …O uwielbienie Trójcy Świętej w zniweczeniu wszelkich planów, sideł i dzieł szatana i jego sług mocą Ofiary i Krwi Jezusa Chrystusa przez Niepokalane Serce Maryi i Najczystsze Serce św. Józefa za przyczyną św. Michała Archanioła, Jego Zastępów i Wszystkich Świętych.

Szósta Msza św. 25.07.2022: …O uwielbienie i podziękowanie Trójcy Świętej mocą Ran i Krwi Jezusa Chrystusa przez Niepokalane Serce Maryi i Najczystsze Serce św. Józefa za przyczyną św. Michała Archanioła, Jego Zastępów i Wszystkich Świętych za zniweczenie wszelkich planów, sideł i dzieł szatana i jego sług.

Zestaw IX – 6 intencji /według wzoru zestawu I/:

5 Mszy św. od 26-30.07.2022: …O uwielbienie Boga Ojca w Trójcy Świętej Jedynego za okazane Miłosierdzie duszom konającym i duszom zbawionym w czyśćcu mocą Ran i Krwi Jezusa Chrystusa przez Niepokalane Serce Maryi i Najczystsze Serce św. Józefa za przyczyną św. Michała Archanioła, Jego Zastępów i Wszystkich Świętych

Szósta Msza św. 31.07.2022: O uwielbienie i podziękowanie Trójcy Świętej mocą Ran i Krwi Jezusa Chrystusa przez Niepokalane Serce Maryi i Najczystsze Serce św. Józefa za przyczyną św. Michała Archanioła, Jego Zastępów i Wszystkich Świętych za Miłosierdzie okazane konającym i duszom zbawionym w czyśćcu.