50 mszy św. od 28 kwietnia – cały maj – do 7 czerwca 2022

9 mszy św. 28.04.–06.05.2022:

O miłosierdzie, o odwagę chrześcijańską i gorliwość apostolską, o wiarę, osłonę i umocnienie Ducha św. dla żyjących w kryzysie wiary biskupów, kapłanów, zakonników, misjonarzy i wiernych Kościoła Chrystusowego szczególnie chwiejnych i zdradzających Kościół i Boga za przyczyną Matki Kościoła, Królowej Apostołów, Matki Kapłanów i Wspomożenia Wiernych oraz całego Dworu Niebieskiego.

Dziesiąta msza św. 07.05.2022:


O uwielbienie Trójcy św. i podziękowanie Panu Bogu za udzielone łaski i owoce tych odprawionych 9 mszy św. za przyczyną Matki Kościoła, Królowej Apostołów, Matki Kapłanów i wspomożenia wiernych oraz całego Dworu Niebieskiego.

9 Mszy św. 9-18.05.2022 r. w intencji:


„Za Polskę, aby była posłuszna woli Jezusa Chrystusa Króla Miłosierdzia i przyjęła Jego władzę.

Dziesiąta Msza św.

Uwielbienie i podziękowanie Panu Bogu za owoce tych odprawionych 9 mszy św. za przyczyną Królowej Polski oraz całego Dworu Niebieskiego

9 Mszy św. od 10-18.05.2022

Uwielbienie Boga Ojca w intencjach i modlitwach zanoszonych przez NMP Królową nieba i ziemi a także przez Legion Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego mocą ofiary Jezusa Chrystusa za przyczynę całego Dworu Niebieskiego: św. Aniołów Stróżów i Wszystkich Świętych i dusz zbawionych.

Dziesiąta Msza św. 19.05.2022

Uwielbienie i podziękowanie Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu za udzielone łaski i Boże dary – mocą wstawienniczą NMP Królowej nieba i ziemi a także przez modlitwy, pokuty i ofiary Legionu Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego mocą ofiary Jezusa Chrystusa za przyczyną całego Dworu Niebieskiego: św. Aniołów Stróżów i Wszystkich Świętych i dusz zbawionych.

9 Mszy św. od 20-28.05.2022

O wytrwanie do końca: w wierze, miłości i ufności przy miłosiernym Sercu Jezusa Chrystusa ¬– Królu Miłosierdzia dla katolików, chrześcijan i wszystkich dzieci Boga Ojca przez Niepokalane Serce Maryi, za przyczyną św. Aniołów Stróżów i Wszystkich Świętych i dusz zbawionych.

Dziesiąta Msza św. 29.05.2022

Uwielbienie i podziękowanie Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu za udzielone łaski i Boże dary udzielone w tych 9 Mszach św. przez Niepokalane Serce Maryi, za przyczyną św. Aniołów Stróżów i Wszystkich Świętych i dusz zbawionych.

9 Mszy św. od 30.05.-06.06.2022

O wytrwanie do końca: w wierze, miłości i ufności przy Najświętszym Sercu Jezusa Chrystusa ¬– Arcykapłana dla Biskupów, kapłanów, zakonników i całego duchowieństwa przez Niepokalane Serce Maryi – Królowej Apostołów i Matki Kapłanów, za przyczyną św. Aniołów Stróżów i Wszystkich Świętych.

Dziesiąta Msza św. 07.06.2022

Uwielbienie i podziękowanie Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu za udzielone łaski i Boże dary udzielone w tych 9 Mszach św. przez Niepokalane Serce Maryi, za przyczyną św. Aniołów Stróżów i Wszystkich Świętych i dusz zbawionych.