5 intencji Mszy św. i życzenia dla Rycerzy na Boże Narodzenie 2020 i Nowy Rok A.D. 2021

W związku z planowanymi szatańskimi działaniami wrogów Boga i Kościoła Katolickiego w zakłócaniu, profanacji i zamętu w miejscach kultu religijnego katolików w nadchodzących dniach Bożego Narodzenia otaczamy modlitwa i ofiarą Mszy 
jutro, 24.12.2020 rano ofiarowana będzie msza św.

“O zniweczenie wszelkich planów i działań wrogów Boga i Kościoła oraz nierealizowanie złych zamierzeń wymierzone w miejsca kultu wiary katolickiej i o Bożą ochronę, za przyczyną NMP św. Michała, aniołów stróżów świątyń katolickich oraz mocą modlitw, ofiar, skarbem i władzą Kościoła Chrystusowego.
Natomiast w kolejne dni: w wigilię o 24:00, oraz w kolejne 3 dni okresu Bożego Narodzenia (25,26 i 27.12.2020) możemy włączyć się ze swoimi intencjami do Mszy św.sprawowanych:

“W intencjach zanoszonych do BOGA OJCA przez ŚWIĘTĄ RODZINĘ, Legion Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego, naszych rodzin, dobroczyńców i ofiarodawców.”  

Wszystkim Rycerzom i kandydatom na rycerzy życzymy na czas Bożego Narodzenia i na kazdy dzień Nowego Roku A.D. 2021 wytrwania w powołaniu, znoszenia z poddaniem woli Bożej wszystkich trudów, doświadczeń, zanoszonych ofiar i modlitw w Bożej radości w intencjach Matki Bożej i tych jakie są i będą udziałem Legionu MRMSJ. 
Niech służba Bogu i duszom ludzkim w uświęceniu siebie i bliskich oraz wypraszaniu Bożego Miłosierdzia, wynagradzaniu Najświętszym Sercom Jezusa i Maryi oraz przebłaganiu Boga Ojca stanie się zadaniem i misją w służbie Królowi Miłosierdzia i Polski. Amen. 

Tak nam dopomóż Bóg w Trójcy Świętej Jedyny, NMP, Aniołowie i wszyscy Święci. Amen.

mr Wiesław z Zarządem Legionu MRMSJ