46 DNIOWE ZAWIERZENIE

przed liturgicznym wspomnieniem Matki Bożej z Guadalupe

28 październik–12 grudzień 2022

GENEZA NABOŻEŃSTWA I OKRYCIA PŁASZCZEM MATKI BOŻEJ W LEGIONIE

W kilku punktach pragniemy odnieść się do wydarzeń jakie miały miejsce w niedalekiej historii i rozwinąć je, aby rozeznać i odczytać wolę Bożą wobec nas rycerzy, kandydatów, sympatyków Legionu i czcicieli Matki Bożej.

1. Na str. 49 Głosu MR nr 40 w artykule pt. Polska oddana w opiekę Matki Bożej z Guadalupe jest krótka wzmianka: „3 maja 1953 roku kardynał Miranda y Gomez, ówczesny Prymas Meksyku, na prośbę Episkopatu Polski oddał Polskę w opiekę Matki Bożej z Guadalupe.

2. Założycielka Legionu MRMSJ s. Zofia Grochowska w książce Miłość do Boga i bliźniego dnia 12.02.2008 r. są zamieszczone takie słowa: „Zawierzam was mojej Matce, abyście mieli schronienie pod jej płaszczem.” (Głos MR nr 40 s.51)

3.Kilka lat temu (4-5) na ręce prezesa przekazana została statuetka MB z Gładalupe w celu jej peregrynacji wśród rycerzy w Polsce. Dostała się ona m.in. do rycerzy w Kraśniku. Stało się tak, że ta ofiarowana została uszkodzona i peregrynuje obecnie w ośrodku lubelskim a zakupiona nowa jeszcze w ośrodku pelplińskim. 

4. Także w tym samym Głosie MR nr 40 s. 51 zamieszczona została Litania do Matki Bożej z Guadalupe okrywająca płaszczem. Ta sama litania została zamieszczona na ostatniej stronie okładki Głosu MR nr 48.

5. Pierwsze grupowe okrycie płaszczem Matki Bożej z Guadalupe w Legionie miało miejsce 8 sierpnia 2020 r. w Domacynie przy niezwykłej figurze Matki Bożej – dar z Filipin. Okrycia dokonał kustosz płaszcza ks. Maciej Bagdziński, obecny proboszcz parafii św. Piotra i Pawła w Radęcinie archidiecezja szczecińsko-kamieńska. (zob. Głos MR nr 39/2020 str. 5)

6. Kolejne okrycia miały miejsce w Niepokalanowie w zorganizowanym spotkaniu w ramach 24 Triduum ku czci Boga Ojca w dniach 5 i 7 sierpnia 2022 r. oraz w Kraśniku w ramach dorocznego dnia skupienia 8 września 2022 r. Tej praktyki dokonał ks. Lesław Krzyżak, kustosz płaszcza i asystent ogólnopolskich spotkań Legionu i redakcji Głosu MR.

7.W Nowym Sączu zawiązała się oddolnie grupa rycerzy i niezrzeszonych, która po rozeznaniu duchowym pragnie modlić się i zarazić tą praktyką innych rycerzy, kandydatów i czcicieli Matki Bożej do organizowania się w 46 osobowe grupy w celu zawierzenia Maryi poprzez 4 praktyki duchowe: różaniec, post, oddanie się Maryi i dążenie do życia cnotami i owocami 7 Drów Ducha Świętego poprzez lekturę duchową wspierania rodzin, Ojczyzny i Kościoła.                                                                                     Wiesław Kaźmierczak

P.S. Poniżej autor artykułu pragnie odnieść się i zaprezentować szerzej niektóre wymienione powyżej punkty nabożeństwa i okrycia płaszczem Matki Bożej z Guadalupe dla dobra zainteresowanych w rozeznaniu duchowym poniższej inicjatywy. (W.K.)

46 DNIOWE ZAWIERZENIE

przed liturgicznym wspomnieniem Matki Bożej z GUADALUPE

28 październik–12 grudzień 2022

 Ad 7. „Drodzy Rycerze Miłosiernego Serca Jezusowego!

W porozumieniu z ks. Lesławem Krzyżakiem została podjęta inicjatywa dopełnienia pełnego ZAWIERZENIA POD PŁASZCZEM MATKI BOŻEJ Z GUADALUPE. Zapraszamy wszystkich Rycerzy i chętnych z poza wspólnoty do podjęcia przez animatorów zorganizowania grup osób które przez 46 dni od 28.10.2022r. do 12.12.2022r. (święto Matki Bożej z Guadalupe) będą odmawiać jedną część różańca, rozważać codzienną medytację zgodnie z książką “Zawierzenie pod Płaszczem Maryi” link: 

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://twojawalkaduchowa.pl/%3Fp%3D1785&ved=2ahUKEwj609OLn7L6AhVkpIsKHfRmDnMQFnoECBoQAQ&usg=AOvVaw0O8DlpEAkxVLlnQT5dY30g

oraz post według ustalonego wewnątrz grupy harmonogramu.

W dniu 28.10.2022r. ks. L. Krzyżak odprawi Mszę św. w intencji wszystkich uczestników podejmujących 46-dniowe ZAWIERZENIE.

Prosimy o przesyłanie imion i nazwisk oraz miejscowości osób które podejmą to ZAWIERZENIE w celu wpisania do Księgi Zawierzenia, która zostanie złożona na Ołtarzu w czasie Mszy św.

W dniu 12.12.2022r. (tj. dzień Zawierzenia) zostanie odprawiona uroczysta Msza św. podczas której ks. Lesław nałoży Płaszcz Matki Bożej z Guadalupe na wszystkich którzy zostaną wpisani do Księgi Zawierzenia.

Przez 46 dni będziemy ofiarować: różaniec, medytację i post w intencjach:

– jako wynagrodzenie za grzechy własne, małżeństwa, rodziny, wspólnoty i narodu polskiego,

– jako dziękczynienie za obecność Maryi w narodzie polskim, za Jej Królowanie i opiekę nad nami, oraz za Jej wiele interwencji w życiu narodu polskiego,

– z prośbą, aby w narodzie polskim nie zaginęły wartości chrześcijańskie, oraz o ochronę naszej ojczyzny przed bombą atomową.

Prosimy o włączanie w tą inicjatywę rodzinę, przyjaciół, znajomych, sąsiadów (wszystkich chętnych), bo w Maryi nasz jedyny ratunek w tych trudnych czasach.

Zainteresowanych prosimy o kontakt:

mr Łucja Kozieł – Nowy Sącz,

tel. 665 557 871

e-mail: lkoziel@interia.pl

Niesamowite przymierze “dwóch” Matek.

Maryja z Guadalupe opiekunką Polaków

Ad1a. Polacy są bardzo przywiązani do wizerunku Matki Bożej Częstochowskiej, której jesteśmy oddani w szczególną opiekę. Tymczasem Prymas Wyszyński zawierzył nasz naród jeszcze jednej potężnej orędowniczce znanej na całym świecie. Patronuje nam także Matka Boża z Guadalupe.

Wszystko zaczęło się w roku 1946, gdy polski żołnierz AK – Jerzy Skoryna – przybywa i osiedla się w Meksyku. Na miejscu dowiaduje się, że wiele narodów dokonuje tu zawierzenia Maryi z Guadalupe. Widząc flagi wszystkich państw, które tego dokonały, w roku 1958 udaje się z taką prośbą do ówczesnego Prymasa Meksyku, kard. Miranda y Gomez. Ten informuje go, że może się to stać tylko, gdy oficjalnie poprosi o to Prymas Polski oraz prezydent naszego kraju.

Jerzy Skoryna postanawia wtedy podjąć oficjalne kroki w tym kierunku. Kard. Stefan Wyszyński nie zastanawia się długo i wysyła do Meksyku oficjalną prośbę, aby zawierzyć Polaków Dziewicy z Guadalupe. Jednak w tym czasie w Polsce rządzą komuniści i nie można liczyć na wsparcie prezydenta, który deklaruje się przeciwko wierze i Kościołowi. Dlatego aktu tego dokonał rząd emigracyjny na uchodźstwie w Londynie.

Zawierzenie odbyło się 3 maja 1959 r. – gdy w Polsce świętowano uroczystość Maryi Królowej Polski. W organizację włączyło się wiele środowisk polonijnych w Meksyku. Kardynał Gomez wygłosił homilię, w której odwoływał się do uroczystości, jaka tego dnia obchodzona jest w Polsce. Później ucałował polską flagę z haftowanym godłem przyniesioną do ołtarza i odmówił akt zawierzenia Polaków i ich przyszłości Matce Bożej z Guadalupe. Po tym akcie zebrani wierni zaczęli skandować “Viva Polonia!”, a w mieście rozległo się bicie dzwonu.

Na koniec Prymas Meksyku zwrócił się raz jeszcze do Polaków, przypominając o przyjaźni, jaka łączy nasze narody za sprawą tych dwóch szczególnych wizerunków Maryi. Wyraził przekonanie, że Polska stanie się dzięki temu wolna i niepodległa.

Meksyk zawsze wspierał Polskę w dążeniu do wolności. Gdy w 1953 r. więziono Prymasa Wyszyńskiego, w Meksyku trwały modlitwy o jego uwolnienie. To przykład jednej z najpiękniejszych przyjaźni między narodami. Wszystko pod czujnym okiem troskliwej Matki.

żródło: https://deon.pl/wiara/duchowosc/niesamowite-przymierze-dwoch-matek-maryja-z-guadalupe-opiekunka-polakow,436202

Ad1b. Jolanta Gancarz:

Matka Boża z Guadalupe, patronka Polski

Jeśli komuś przyszło na myśl, że to jakaś pomyłka, albo pobożne życzenia, to jest w grubym błędzie. Ale i ja, do dzisiaj, nic o tym fakcie nie wiedziałam. Aż dostałam maila, a w nim, oprócz jednego zdania zachęty do zajrzenia, pewien link do tekstu o dziwnym tytule: Niesamowite przymierze „dwóch” Matek… Tytuł był nawet dłuższy, ale mnie zaciekawiły te „dwie” Matki. Przeczytałam i postanowiłam coś więcej na ten temat poszukać, a nawet podzielić się z Wami tą wiedzą. Dlaczego? Bo sprawa jest z gatunku „znaków”!

Otóż w zeszłym roku Klinika Języka, w serii „Małe książki o wielkich sprawach” wydała rzeczywiście niewielką książeczkę katalońskiego historyka i katolickiego działacza, Javiera Barraycoa: Cristiada (czyli: Los Cristeros Mexicanos 1926 – 1941).

Wszyscy, którzy przychodzą na to blogowisko, wiedzą o jakie wydarzenia chodzi, więc nie będę się skupiała na treści, tylko na tych „znakach” właśnie. Na tylnej okładce książeczki mamy bowiem rysunek sztandaru Cristeros, z wizerunkiem Matki Bożej z Guadalupe, która jak się okazuje, od 3. maja 1959 roku jest także patronką Polski! Wszystko odbyło się lege artis, a całe dzieło zapoczątkował pewien skromny żołnierz AK i II Korpusu we Włoszech.

Historia ta zaczęła się dokładnie 70 lat przed wydaniem przez Coryllusa „Cristiady” , czyli w 1946 roku… Wtedy właśnie, po miesiącach tułaczki, dotarł do Meksyku dwudziestoletni Jerzy Skoryna, żołnierz AK, uczestnik Powstania Warszawskiego, więzień obozu niemieckiego, który po wyzwoleniu zdążył jeszcze wstąpić do II Korpusu Polskiego we Włoszech.

Kiedy zakończyła się wojna, znalazł się na pewien czas w Anglii, ale widząc, jak traktowani są polscy weterani, postanowił szukać szczęścia za Wielką Wodą. Nie wybrał jednak USA, tylko Meksykańskie Stany Zjednoczone… Co ciekawe, miał tam wyjechać już w 1939 r., do ojca, który kilka miesięcy wcześniej został założycielem Polsko-Meksykańskiej Izby Handlu Wymiennego. Wojna jednak pokrzyżowała te plany, ale jak widać, co się odwlecze, to nie uciecze…

Po przybyciu do Meksyku, Jerzy Skoryna, jak to Polak – katolik, udał się do sanktuarium w Guadalupe, aby podziękować Bożej Matce za szczęśliwą podróż i cudowne ocalenie z niejednej wojennej opresji. Zauważył wówczas znajdujące się w bazylice flagi i godła różnych państw. Zainteresowało go to i wkrótce dowiedział się, że są to symbole narodowe tych krajów, które oddały się pod opiekę Matki Bożej z Guadalupe, obierając ją sobie za patronkę. Już wtedy pomyślał, że i Polska powinna być wśród nich, choć ma już przecież swoją Jasnogórską Panią. Nie było to jednak takie proste…

Kiedy bowiem Jerzy Skoryna wrósł na dobre w społeczność meksykańską, uczestniczył w jej życiu religijnym, a nawet zaprzyjaźnił się z prymasem Meksyku, kardynałem Miguelem Dario Miranda y Gomezem, okazało się, że aby flaga i godło jakiegoś kraju, jako symbol oddania się w opiekę Pani z Guadalupe, mogło znaleźć się w tamtejszej bazylice, musi o to oficjalnie wystąpić w imieniu swojego Narodu jego prymas oraz prezydent kraju. A był właśnie rok 1958… W Polsce rządzili komuniści, którzy wprawdzie wypuścili z więzienia prymasa Wyszyńskiego (w 1953 r., właśnie za namową Jerzego Skoryny, prymas Meksyku ogłosił we wszystkich tamtejszych kościołach modlitwy za Polskę), kardynał zdążył już nawet odnowić Jasnogórskie Śluby Narodu Polskiego, ale o szukaniu przez komunistyczne władze opieki Matki Bożej, nawet w zlewicowanym Meksyku, nie było przecież mowy. Zresztą po śmierci Bieruta Gomułka w żadne wybory prezydenckie się nie bawił, zadowalając się Radą Państwa. Natomiast polskiego rządu na emigracji właściwie nikt już oficjalnie nie uznawał. Ale Jerzy Skoryna tym się nie zrażał i zaczął swoje kołatanie od prymasa Stefana Wyszyńskiego właśnie. A ten entuzjastycznie poparł projekt i wystosował do prymasa Meksyku stosowny list. Teraz trzeba było jeszcze załatwić sprawę prezydenta.

Na szczęście prezydenta Augusta Zaleskiego z Londynu, który chętnie zwrócił się do prymasa Meksyku o patronat Matki Bożej z Guadelupe nad Polską, uznawał ciągle Watykan, więc od strony formalnej przeszkód nie było. Pozostały jeszcze sprawy organizacyjne, ale te nie stanowiły dla Jerzego Skoryny większych trudności, zwłaszcza, że do pomocy włączył się pewien czeski ksiądz z katolickiej szkoły…

I wreszcie nadszedł wielki dzień, 3 maja 1959 roku, święto Matki Bożej Królowej Polski, która teraz, jako Pani z Guadalupe, przyjmowała oficjalnie patronat nad swoim zamorskim królestwem. W bazylice zgromadziły się tłumy. Samych uczniów (z flagami ciemiężonych przez komunizm krajów Europy Środkowo – Wschodniej), przybyło kilkanaście tysięcy.

Polską flagę wręczał prymasowi Meksyku Władysław Rattinger z Gudalajara, człowiek, który dostał w 1943 r. od polskich władz w Londynie polecenie przewiezienie cudem ocalonych z łagrów Polaków do dalekiego Meksyku. I misję tę wykonał wspaniale.

Uroczystość w Guadalupe był piękna i podniosła, nie będę jej tu opisywać, tylko zamieszczę link do stosownego tekstu, którego nie ma sensu przecież przepisywać czy streszczać. Dla nas ważne jest, że prymas Miranda y Gomez w swoim kazaniu podczas uroczystego nabożeństwa podkreślił oczywistość przyjęcia Polski pod opiekę Matki Bożej z Guadelupe, jako kraju, który od 1926 roku modlił się żarliwie za Meksyk w czasie tragicznych lat Cristiady.

Nie ma przypadków, są tylko znaki…

A teraz jeszcze linki:

https://www.deon.pl/religia/duchowosc-i-wiara/zycie-i-wiara/art,3556,niesamowite-przymierze-dwoch-matek-maryja-z-guadalupe-opiekunka-polakow.html (od tego się moje zainteresowanie zaczęło)

http://www.voxdomini.com.pl/roz/guadalupe/guadalupe5.htm (tu macie szczegółowy opis uroczystości i poprzedzających je starań)

I na koniec coś o inspiratorze tej niezwykłej akcji: http://www.sac.org.pl/index.php/component/content/article/51-aktualnoci/597-wspomnienie-o-sp-inz-jerzym-skorynie.html

Źródło: http://jolanta-gancarz.szkolanawigatorow.pl/matka-boza-z-guadalupe-patronka-polski

Ad 5a. Relacja z Głosu MR nr 39

Oddanie się pod płaszcz Matki Bożej

W sobotę, 8 sierpnia 2020 – w liturgiczne wspomnienie św. Dominika doszło do kolejnej pielgrzymki i spotkania na wzgórzu domacyńskim. Tym razem w planowanej uczcie duchowej była możliwość oddania się pod płaszcz NMP z Gładelupe. Stało się to za przyczyną ks. Macieja – kustosza tego płaszcza i apostolatu maryjnego.

Co to jest i skąd się to wzięło?

Od kilku lat wierni w całej Polsce mają możliwość zetknąć się z nietypowym nabożeństwem Różańcowym. W trakcie modlitwy chętne osoby są okrywane błękitnym płaszczem zwanym Płaszczem Matki Bożej z Guadalupe. Historia z nim związana jest niezwykła.

Wszystko przyszło do Polski z Meksyku, gdzie znajduje się sanktuarium Matki Bożej z Guadalupe oraz Jej niezwykły wizerunek, powstały w nadnaturalny sposób. Nawiązuje jednak przede wszystkim do starej katolickiej praktyki szkaplerzy, jako szat oznaczających obecność i opiekę Boga. Zarówno szkaplerz jak i objawienie Matki Bożej Juanowi Diego w Meksyku łączy właśnie idea szaty Maryi. – Maryja, która ukazała się Juanowi miała na sobie niebieski płaszcz, pełen symboli czytelnych dla Indianina azteckiego. Przede wszystkim kolor szaty był zarezerwowany dla władcy, króla indiańskiego. Ponadto Maryja miała na sobie suknię koloru jutrzenki, co oznaczało w tamtej kulturze kobietę, która wkrótce urodzi. To wszystko były dla niego znaki, że ma do czynienia z Matką Władcy, który wkrótce się narodzi – mówi ks. Jerzy Jastrzębski, posługujący Płaszczem Maryi z Guadalupe w archidiecezji warszawskiej.

Ks. Jerzy jest jednym z zaledwie 25 osób w Polsce, które mają oficjalne pozwolenie zarówno biskupa meksykańskiego, jak i swojego w kraju na posługiwanie tym rodzajem modlitwy. A nie jest to modlitwa szczególnie inna od zwykłego Różańca. Mówiąc najkrócej: jest to zwykłe nabożeństwo Różańcowe, w trakcie, którego wystawiony jest wizerunek Maryi z Guadalupe, a chętni wierni mają możliwość w czasie odmawiania modlitwy bycia okrytym błękitnym płaszczem, wzorowanym na tym, który nosiła Matka Boża podczas objawienia Juanowi Diego.

Płaszcz Matki Bożej, którym posługują Apostołowie Różańca, został wykonany zgodnie z tym, co widział Juan Diego. Na zewnątrz zostały wyhaftowane gwiazdy jak na tilmie Juan Diego, a wewnątrz mapa wszystkich kontynentów, klucze Watykanu, obraz MB Guadalupe oraz Betlejem i Hostia św. z napisem ”JHS”, jako znak Chleba Życia oraz miejsce lub kraj przeznaczenia płaszcza.

“Apostolat Różańca świętego i Płaszcza Najświętszej Dziewicy z Guadalupe, Matki Boga Prawdziwego, dla którego żyje, powołała panią (matki 11 dzieci) Naty de Anda w 2010 r. na skutek ogromnego nabożeństwa do MB Guadalupe. Głównym cele jego jest zjednoczenie osób w modlitwie różańcowej w rodzinach i wspólnotach w intencjach poniżej podanych Matki Bożej i proponowanych przez członków. Apostolat dostał pełne pozwolenie na działanie i imprimatur udzielony przez Jego Eminencję Kardynała Juan Sandoval Iniguez i Arcybiskupa Guadalajara w dniu 23 maja 2011 roku” – czytamy na stronie dedykowanej płaszczowi Maryi z Guadalupe.

Wszystkie płaszcze, którymi posługują Apostołowie Różańca pochodzą z Meksyku i mają sygnaturę oryginalności podpisaną przez biskupa meksykańskiego. Mogą być używane tylko przez osoby delegowane przez odpowiedniego biskupa, na terenie którego chcą posługiwać. Nabożeństwa odbywają się za zgodą proboszczów i tylko tam, gdzie Apostołowie płaszcza Matki Bożej z Guadalupe zostaną zaproszeni.

Apostołowie płaszcza podkreślają, że wielu z tych, którzy modlili się pod płaszczem Maryi z Guadalupe doświadczyli cudów w życiu swoim, lub tych, w intencji, których się modlili. Znane są świadectwa osób uzdrowionych z depresji i chorób psychicznych, świadectwa o nawróceniach osób w rodzinach, za które modliły się osoby pod płaszczem, cud przemiany w skłóconych małżeństwach oraz liczne łaski pomocy Matki Bożej w sytuacjach leczenia ciężkich chorób nieuleczalnych.

Świadectwo Teresy z Koszalina:

Oddałam siebie i moją rodzinę pod płaszcz MB  z Guadalupe

– Opieka Matki Bożej była WIELKA

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Chcę podzielić się świadectwem opieki Matki Bożej .

8 sierpnia 2020 r. pielgrzymką MRMSJ w Domacynie Matki i Pani Wszystkich Narodów z ks. Maciejem Bagdzińskim  oddawaliśmy się pod płaszczem NMB z Guadalupe. Oddałam siebie i moją rodzinę miałam zdjęcie syna i z wielką głębią oddałam syna, aby Matka Boża schroniła jego pod płaszczem swej opieki.

Mój syn  jeździ nocami tirem – przewozi towar ze Szczecina do magazynów biedronki w Koszalinie.

1 września 2020, ok godz. 4:00 wpadł w poślizg zjechał z jezdni – na drodze był nasyp z piachu. Kabina i naczepa zjechała w pobocze. Wyglądało to tragicznie. Zatrzymał się przed torami (nie naruszył torów nowo położonych), zatrzymał się około metr przed słupem wysokiego napięcia.

Opieka Matki Bożej była WIELKA. Ludzie pytali czy kierowca w szpitalu w stanie ciężkim czy… a on zdrowy i cały tylko głowa trochę bolała miał prześwietlenie i jest dobrze. Syn nosi także medalik na szyi Matki Bożej. Dziękuje za opiekę Mateńce Bożej i całemu Niebu. Niech Bóg i Mateńka będą uwielbione we wszystkich sercach ludzkich.                                 

mr Teresa z Koszalina

Ad 5b. Głos MR nr 48 str. 14, 17 i58

Okrycie płaszczem MB z Gudalupe w Niepokalanowie

Na zakończenie konferencji, ks. Lesław zaprezentował Płaszcz Matki Bożej z Guadelupe, a następnie umożliwił obecnym nakrycie fizyczne płaszczem wszystkich, którzy tego zapragnęli. W wymiarze duchowym każdy, który poddał się tej duchowej praktyce, został zanurzony w łonie NMP i winien przez okres dziewięciu miesięcy trwać podejmując jakąkolwiek modlitwę by Maryja narodziła go i bliskich, jakich polecał przy nakryciu płaszczem na nowo do życia w Duchu Bożym.

Po Mszy św. o północy 7.08.2022 Ks. Lesław umożliwił uczestnikom Triduum z okrycia płaszczem NMP z Guadelupe. Zainteresowanych tym tematem odsyłamy do informacji ks. Lesława na str. 58 (tekst poniżej)

Książka Christine Watkins:

„Zawierzenie pod płaszczem Maryi – duchowy ratunek z nieba

Stron 208, Cena regularna 29,90 Dostępna w internecie już od 24,70 z wysyłką.

Zam. m.in. 12 267 05 69 /można pytać też ks. Lesława tel. 510372130/

Maryjo – Ty, która z tego miejsca objawiasz Twą łaskawość i współczucie dla wszystkich, co uciekają się pod Twą opiekę, wysłuchaj modlitwy wznoszonej do Ciebie z synowską ufnością i przedstaw ją Twemu Synowi, Jezusowi, naszemu jedynemu Odkupicielowi. Jan Paweł II

W świecie obciążonym konfliktami, rozłamem wiary i kryzysem rodziny tylko matczyne wstawiennictwo Maryi może uratować nas przed całkowitym upadkiem. Chroniąc się pod Jej płaszczem, doświadczamy orędownictwa najlepszej Matki, która wyprowadza człowieka z ciemności grzechu i czyni nas podobnymi do Chrystusa.

Christine Watkins, autorka bestsellerowej książki Ostrzeżenie, stworzyła 46-dniowy, wyjątkowy program przygotowujący do zawierzenia się Matce Przenajświętszej, który koncentruje się na codziennym odmawianiu Różańca, poście oraz medytacji.

Zawarte w książce rozważania pomogą czytelnikowi każdego dnia podejmować duchową walkę, by wzrastał on w świętości i bliskości wobec Boga. Skuteczność tej konsekracji potwierdzają tysiące poruszających świadectw wiernych na całym świecie!

Zawierz swoje życie Maryi i doświadcz przemieniającej Bożej miłości poprzez czułe wstawiennictwo naszej Matki w niebie!

Christine Watkins – katolicka prelegentka i autorka bestsellerowych książek, m.in. Ostrzeżenia. Niegdyś ateistka, nawróciła się, gdy została cudownie uzdrowiona przez Jezusa za wstawiennictwem Maryi. Mieszka z mężem i dwoma synami w Sacramento w Kalifornii.

Zawierzenie pod płaszczem Maryi to przeglądanie się w lustrze życia Maryi, które dzień po dniu prowadzi do coraz większego upodobnienia się do Niej. To szkoła życia w Jej obecności, patrzenia Jej oczami i kochania Jej sercem. Taka perspektywa życia i wiary to odpowiedź na nasze czasy!

ks. Marcin Modrzyński

Tradycja chronienia się pod płaszcz Maryi sięga średniowiecza. Wiele zakonów posiada w swojej tradycji właśnie takie wyobrażenie Matki Bożej. Christine Watkins łączy te tradycje z praktyką całkowitego oddania Maryi zaproponowaną przez św. Ludwika Grigniona de Montfort. Jednak bezpośrednia inspiracja zaproponowanych przez nią rekolekcji jest cudowny wizerunek Matki Bożej z Guadalupe. Niezmiernie cieszy mnie, że w rożnych częściach świata, czasem tak bardzo odległych od siebie, Bóg wzbudza w sercach ludzi pragnienie całkowitego oddania się Maryi. Pod Jej płaszczem zawsze jesteśmy bezpieczni.

Ks. Wojciech Surówka, duszpasterz

Ad 5c. Głos MR nr 48 s. 31 Relacja rycerki Lucyny z Bełchatowa

Matka Boża z Guadalupe objawiła się azteckiemu Indianinowi Św. Juan Diego na wzgórzu Tepeyac w okolicach dzisiejszego miasta Meksyk w Meksyku. W ostatnim dniu objawień, 12 grudnia
w niewyjaśniony do dziś sposób powstał obraz Matki Bożej z Guadalupe. Jest to najstarsze objawienie Maryjne oficjalnie uznane przez Kościół katolicki.

Współczesne badania naukowe potwierdziły przekonanie wiernych, że święty wizerunek Matki Bożej z Guadalupe nie jest dziełem człowieka.

Ksiądz Lesław Krzyżak był na pielgrzymce w Guadalupe, gdzie otrzymał płaszcz Matki Bożej. Przywiózł go na rekolekcje i ku wielkiej radości wszystkich uczestników okrywał nas tym płaszczem
a kapłani modli się nad każdym rycerzem. Czuję się objęta opieką Matki Bożej i wiem, że Matka Boża będzie wypraszała nam potrzebne łaski.

Boże, który otaczasz opieką i miłością Swój lud, wyróżniłeś Nowy Świat ukazaniem się w Guadalupe Maryi, Matki Jezusa. Pomóż

Ad 2. Pan Jezus do s. Zofii:

ZAWIERZAM WAS MOJEJ MATCE, ABYŚCIE MIELI SCHRONIENIE POD JEJ PŁASZCZEM

Dnia 12.02.2008 r.

Pisz córko, abyś wiedziała i dała poznać innym: walka dobra ze złem się zaczęła. Was wybrałem, abyście dali świadectwo żywej wiary w Moje Bóstwo. Wyposażę was w moc Moją, która da wam moc zwycięstwa przez modlitwę. Będziecie mieli widzenia i sny… dam wam poznać ich znaczenie – tylko się nie lękajcie, a ufajcie Mi swemu Bogu.

Zawierzam was mojej Matce, abyście mieli schronienie pod jej płaszczem.

Nastąpi wielki zamęt w Kościele, jak i w waszym kraju i nic im nie pomoże – wyczerpali Moją dobroć – a nastąpi sprawiedliwość, która słusznie się należy tym, co zeszli z dróg Bożych. Dzieci Moje czuwajcie, aby zło was nie opanowało.

Ad 4. LITANIE I KORONKI DO MB Z GUADALUPE

Litania do Matki Bożej Guadalupe okrywającej płaszczem

(do użytku prywatnego)

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas,

Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami

Synu Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami

Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami

Święta Maryjo Matko Boża z Guadalupe, módl się za nami

Najświętsza Panienko okryta Królewskim płaszczem, módl się za nami

Najświętsza Panienko, która powiedziałaś do Indianina Juan Diego, że jest w połach twojego płaszcza, módl się za nami,

Matko Boża okrywająca nas gwiaździstym płaszczem cały świat,

Ochraniająca nas swym płaszczem od niebezpieczeństw,

Zasłaniająca nas swym płaszczem od złego ducha,

Odganiająca swym płaszczem demony niszczące naszą wiarę,

Odganiająca swym płaszczem demony niszczące nasze dusze i zdrowie,

Odganiająca swym płaszczem demony niszczące dzieci, rodziny, kapłanów i Kościół,

Błogosławiona Roso spływająca na nasze dusze,

Niepokalany deszczu łask spływający na nas,

Strumieniu Żywej Wody odradzający w nas życie wieczne,

Morze łask i błogosławieństw zanurzająca nas w Bogu,

Czysta kryształowa wodo lecząca nasze rany,

Rzeko światła niosąca Chrystusa,

Oceanie miłości miłosiernej wskrzeszająca w nas życie wieczne,

Błogosławiona Matko, opiekunko chorych, opuszczonych i samotnych,

Okrywająca Królewską szatą cały odkupiony świat,

Niepokalana Panienko z Meksyku depcząca głowę węża,

Znaku z Apokalipsy z nieba nam dany,

Matko miłosierna ratująca przez swoja szatę dusze od piekła,

Współczująca opiekunko uzdrawiająca chorych ludzi i chory świat, módl się za nami

Matko życia zawsze przy nas obecna, wstawiaj się za nami

Maryjo okrywająca nas płaszczem,, tak jak okrywałaś swego Syna gdy się narodził,

Maryjo okrywająca nas płaszczem, tak jak okrywałaś małego Jezuska, gdy uciekałaś z Nim do Egiptu,

Maryjo okrywająca nas płaszczem, tak jak okrywałaś Jezuska idąc z Nim przez pustynie,

Maryjo okrywająca nas płaszczem, tak jak okrywałaś Jezuska gdy spał pod gołym niebem w drodze powrotnej do Nazaretu,

Maryjo okrywająca nas płaszczem, tak jak okrywałaś Jezusa szatą uszytą przez Ciebie gdy nauczał apostołów,

Maryjo okrywająca nas płaszczem, tak jak okryłaś Jezusa płótnem po zdjęciu Go z krzyża,

Maryjo okrywająca nas płaszczem, tak jak okryłaś płaszczami Apostołów, które własnoręcznie uszyłaś,

Maryjo okrywająca swym płaszczem wszystkich, którzy odeszli od Kościoła, by przez łaskę modlitwy za nich zostali ocaleni od potępienia,

Maryjo okrywająca swym płaszczem wszystkich żyjących na ziemi, by pozyskać ich dla Chrystusa,

Maryjo okrywająca swym gwiaździstym płaszczem uzdrowienia i ochrony cały świat, ratuj nas i módl się za nami.

Liturgiczne wspomnienie Matki Bożej z  Guadalupe, 12 grudnia

Koronka do Matki Bożej z Guadalupe – wersja I

W Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

Na krzyżyku: Nasza Pani z Guadalupe, Różo Mistyczna, bądź pośredniczką Naszego Świętego Kościoła, chroń głowę Kościoła, pomóż wszystkim tym, którzy się do Ciebie uciekają, i ponieważ jesteś Maryją, zawsze dziewicą i Matką Boga Prawdziwego, zyskaj dla nas od Najświętszego Syna łaskę wiary oraz słodką nadzieję w środku goryczy życia, palącą jałmużnę oraz najlepszy dar ostatecznej wytrwałości. Amen.

Ojcze nasz…

(4 razy) Zdrowaś Maryjo…, poprzez jej czterokrotne objawienie się Świętemu Juanowi Diego.

Chwała Ojcu…

Pierwsze Objawienie: Nasza Pani z Guadalupe objawiła się świętemu Juanowi Diego. Nasza Pani błaga o świątynię w jej imieniu.

Ojcze nasz…

Medytacja: Nasza Pani z Guadalupe, moja Królowo i moja Matko, dziękuję Ci za pierwsze objawienie świętemu Juanowi Diego, kiedy objawiłaś iż jesteś najczystszą dziewicą, Maryjo, Matko Boga prawdziwego i Matko wszystkich ludzi. Dziękuję za prośbę o wybudowanie świątyni w której stoisz, by kierować do niej tych, którzy będą świadectwem Twojej miłości, Twego współczucia, Twej pomocy i Twej opieki, którymi obdarzasz wszystkich, którzy Cię kochają, ufają Ci i wzywają Twojej pomocy.

(3 razy) Zdrowaś Maryjo…Chwała Ojcu…

Drugie Objawienie: Nasza Pani obdarowała świętego Juana Diego odwagą, po jego powrocie z domu biskupa.

Ojcze nasz…

Medytacja: Nasza Pani z Guadalupe, moja królowa I moja matka, dziękuję Ci za Twoje drugie objawienie świętemu Juanowi Diego, kiedy, po jego powrocie z domu biskupa, upadł znieważony i bronił się przeświadczony, iż nie jest w stanie spełnić Twoją misję. Dziękuję za odwagę i zachętę, którą dałaś świętemu Juanowi Diego, by jeszcze raz zwrócił się z prośbą do biskupa.

(3 razy) Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…

Trzecie Objawienie: Nasza Pani z Guadalupe obiecuje zesłać znak świętemu Juanowi Diego dla biskupa.

Ojcze nasz…

Medytacja: Nasza Pani z Guadalupe, moja Królowo i Matko, dziękuję Ci za trzecie objawienie się świętemu Juanowi Diego, kiedy, po jego nieskutecznych prośbach o budowę świątyni, powiedziałaś mu: “Niech tak będzie mój Synu: Wróć jutro z zapewnieniem, iż możesz dostarczyć biskupowi znak, o który prosił. Kiedy go otrzymasz, uwierzy Ci, nie będzie dłużej wątpił w Twe słowa i Twoją dobrą wiarę. Bądź pewien, iż nagrodzę Ci wszystkie smutki.”

(3 razy) Zdrowaś Maryjo…Chwała Ojcu…

Czwarte Objawienie: Nasza Pani z Guadalupe spełnia obietnicę ukazując się na tilmie świętego Juana Diego.

Ojcze nasz…

Medytacja: Nasza Pani z Guadalupe, moja Królowo i Matko, dziękuję Ci za Twoje czwarte objawienie świętemu Juanowi Diego, kiedy kazałaś mu zebrać róże, które znalazł na szczycie wzgórza I przynieść je Tobie. Dziękuję za ukazanie ich na jego tilmie, kiedy powiedziałaś: „ten bukiet róż jest znakiem, który masz przekazać biskupowi. Musisz powiedzieć mu, w moim imieniu, że rozpozna moja wolę i musi ją spełnić. Będziesz moim ambasadorem, całkowicie wartym mojego zaufania. Tylko przed obliczem biskupa odsłoń zawartość swojego płaszcza i odsłoń to, co będziesz niósł”. Dziękuję Ci za Twój obraz, który ukazał się na tilmie, który pojawił się wraz z różami.

(3 razy) Zdrowaś Maryjo…Chwała Ojcu…

Modlitwa zamykająca:

Pamiętaj, najłaskawsza Dziewico z Guadalupe, która objawiłaś swoją niebiańskość na górze Tepeyac, pokazała w nim litość i troskę wobec tych, którzy się do niej uciekają, którzy ją kochają i jej ufają, szukają pomocy i wzywają je, kiedy są potrzebie, słucha naszych próśb, ociera łzy i daje nam pocieszenie i ulgę. Tą ufnością ożywieni przychodzi przez jej sierpniowe oblicze, pewni, iż spełni ona obietnice i będzie miłosierna dla nas. Pełni nadziei, oddajemy jej opiece, by nic nas nie udręczyło.Ty, która chciałaś pozostać z nami w Twym świętym wizerunku,Ty któraś jest naszą Matką, naszym zdrowiem i naszym życiem. O Maryjo, Matko Boga, usłysz nasze prośby i miej dla nas miłosierdzie. Amen.

Modlitwa do naszej Pani z Guadalupe:

Nasza Pani z Guadalupe, moja Matko, w Twoje ręce składamy nasze modlitwy, weź nasze modlitwy, prośby i nadzieje i przedstaw je w moim imieniu Jezusowi. Pamiętając o miłości podaj w dłonie Jezusowi, On nie odrzuci tego, co trzymają, nawet jeśli otrzymałaś to ode mnie. Amen.

Koronka do NMP naszej Pani z Guadalupe – wersja II

Conchiglio, to ja, Maryja… jestem twoją Matką i pragnę uczynić dar dzieciom dobrej woli. Jest to dar, ponieważ z modlitwy zawsze wypływają dary, przede wszystkim duchowe, albowiem kiedy człowiek ewoluuje duchowo, w konsekwencji są mu dane wszystkie pozostałe dary. Pragnę, aby ludzie odmawiali z miłością niewiele słów, lecz wymawianych z przekonaniem i miłością:

Koronkę odmawia się na Różańcu.

W Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

Na początku:

Wierzę w Boga…Ojcze nasz…(3 razy) Zdrowaś Maryjo…Chwała Ojcu…

Na dużych paciorkach: Maryjo, nasza Pani z Guadalupe, zmiażdż głowę Szatanowi i zbaw swój lud.

Na 10 małych paciorkach: Maryjo, nasza Pani z Guadalupe, zgromadź swe dzieci pod twym Gwiaździstym Płaszczem.

Na zakończenie:

Pozwólcie mi wpływać na wasze serce, jestem Maryją Dziewicą z Guadalupe, która poprzez swojego syna Juana Diego ukazała swój Wizerunek światu.

Ja ochronię i uratuję świat od szatana we własnej osobie, który, upokorzony, zniknie w największej głębi piekła.

Ja was doprowadzę do ostatecznego zwycięstwa i z moim Świętym Wizerunkiem dotrę do całego świata.

źródło: http://rozance-i-koronki.blogspot.com/2017/12/koronki-do-matki-bozej-z-guadalupe.html