40 Mszy św. do Zesłania Ducha Świętego

Prośba do Boga Ojca, aby Syn Boży zesłał łaski, dary i owoce Ducha Świętego

dla Polaków i Katolików, Polsce i Kościołowi

Msze św. odprawiane w Częstochowie 

od 22.05-30.06..2020

1. Msza św. 22.05.2020 – Prośba do Boga Ojca, aby Syn Boży usposobił serca Polaków i Katolików na przyjęcie pełni łask Ducha Świętego za przyczyną  NMP Niepokalanej Oblubienicy Ducha Świętego mocą władzy, modlitw i ofiar Kościoła Chrystusowego.

2. Msza św.23.05.2020 – Prośba do Boga Ojca, aby Syn Boży udzielił Polakom i Katolikom osłony Ducha Świętego pomnożył i umocnił w nich wiarę, nadzieję i miłość za przyczyną  NMP Niepokalanej Oblubienicy Ducha Świętego mocą władzy, modlitw i ofiar Kościoła Chrystusowego.

3. Msza św. 24.05.2020 – Prośba do Boga Ojca, aby Syn Boży mocą Ducha Świętego umocnił, oświecił, prowadził, rządził i uświęcił i osłonił władzę w Polsce i Kościele za przyczyną  NMP Niepokalanej Oblubienicy Ducha Świętego mocą władzy, modlitw i ofiar Kościoła Chrystusowego.

4.Msza św. 25.05.2020 – Prośba do Boga Ojca, aby Syn Boży osłonił i zapalił serca Polaków i Katolików miłością Ducha Świętego i napełnił największą pokorą, łagodnością, cierpliwością, uległością, oddaniem, mocą i świętością za przyczyną  NMP Niepokalanej Oblubienicy Ducha Świętego mocą władzą, modlitw i ofiar Kościoła Chrystusowego.

5. Msza św. Msza św. 26.05.2020 – Prośba do Boga Ojca, aby Syn Boży zesłał Polsce i Kościołowi siedem darów, oraz owoce Ducha Świętego osłonił i użyczał wszystkiego co dobre, a powstrzymał od wszystkiego co złe za przyczyną  NMP Niepokalanej Oblubienicy Ducha Świętego mocą władzy, modlitw i ofiar Kościoła Chrystusowego.

6. Msza św. 27.05.2020 – Prośba do Boga Ojca, aby Syn Boży osłonił i usposobił serca duchownych i wierzących w Chrystusa na przyjęcie pełni łask Ducha Świętego za przyczyną  NMP Niepokalanej Oblubienicy Ducha Św. mocą władzy, modlitw i ofiar Kościoła Chrystusowego.

7. Msza św. 28.05.2020 – Prośba do Boga Ojca, aby Syn Boży udzielił duchowieństwu i wiernym Kościoła – Ducha Świętego pomnożył i umocnił w nich wiarę, nadzieję i miłość za przyczyną  NMP Niepokalanej Oblubienicy Ducha Świętego mocą władzy, modlitw i ofiar Kościoła Chrystusowego.

8. Msza św. 29.05.2020 – Prośba do Boga Ojca, aby Syn Boży mocą Ducha Świętego umocnił, oświecił, prowadził, rządził i uświęcił i osłonił władzę w Kościele i wierzących w Chrystusa za przyczyną  NMP Niepokalanej Oblubienicy Ducha Świętego mocą władzy, modlitw i ofiar Kościoła Chrystusowego.

9. Msza św. 30.05.2020 – Prośba do Boga Ojca, aby Syn Boży zapalił serca duchownych i wiernych Kościoła miłością Ducha Świętego osłonił i napełnił największą pokorą, łagodnością, cierpliwością, uległością, oddaniem, mocą i świętością za przyczyną  NMP Niepokalanej Oblubienicy Ducha Świętego mocą władzy, modlitw i ofiar Kościoła Chrystusowego.

10. Msza św. 31.05.2020 – Prośba do Boga Ojca, aby Syn Boży zesłał duchowieństwu i wiernym Kościoła siedem darów, oraz owoce Ducha Świętego osłonił i użyczał wszystkiego co dobre, a powstrzymał od wszystkiego co złe za przyczyną NMP Niepokalanej Oblubienicy Ducha Świętego mocą władzy, modlitw i ofiar Kościoła Chrystusowego.


11. Msza św. 1.06.2020 – Prośba do Boga Ojca, aby Syn Boży usposobił serca Polaków i Katolików na przyjęcie pełni łask Ducha Świętego za przyczyną  NMP Niepokalanej Oblubienicy Ducha Świętego mocą władzy, modlitw i ofiar Kościoła Chrystusowego.

12. Msza św. 2.06.2020 – Prośba do Boga Ojca, aby Syn Boży udzielił Polakom i Katolikom osłony Ducha Świętego pomnożył i umocnił w nich wiarę, nadzieję i miłość za przyczyną  NMP Niepokalanej Oblubienicy Ducha Świętego mocą władzy, modlitw i ofiar Kościoła Chrystusowego.

13. Msza św. 3.06.2020 – Prośba do Boga Ojca, aby Syn Boży mocą Ducha Świętego umocnił, oświecił, prowadził, rządził i uświęcił i osłonił władzę w Polsce i Kościele za przyczyną  NMP Niepokalanej Oblubienicy Ducha Świętego mocą władzy, modlitw i ofiar Kościoła Chrystusowego.

14. Msza św. 4.06.2020 – Prośba do Boga Ojca, aby Syn Boży osłonił i zapalił serca Polaków i Katolików miłością Ducha Świętego i napełnił największą pokorą, łagodnością, cierpliwością, uległością, oddaniem, mocą i świętością za przyczyną  NMP Niepokalanej Oblubienicy Ducha Świętego mocą władzą, modlitw i ofiar Kościoła Chrystusowego.

15. Msza św. 5.06.2020 – Prośba do Boga Ojca, aby Syn Boży zesłał Polsce i Kościołowi siedem darów, oraz owoce Ducha Świętego osłonił i użyczał wszystkiego co dobre, a powstrzymał od wszystkiego co złe za przyczyną  NMP Niepokalanej Oblubienicy Ducha Świętego mocą władzy, modlitw i ofiar Kościoła Chrystusowego.

16. Msza św. 6.06.2020 – Prośba do Boga Ojca, aby Syn Boży osłonił i usposobił serca duchownych i wierzących w Chrystusa na przyjęcie pełni łask Ducha Świętego za przyczyną  NMP Niepokalanej Oblubienicy Ducha Św. mocą władzy, modlitw i ofiar Kościoła Chrystusowego.

17. Msza św. 7.06.2020 – Prośba do Boga Ojca, aby Syn Boży udzielił duchowieństwu i wiernym Kościoła – Ducha Świętego pomnożył i umocnił w nich wiarę, nadzieję i miłość za przyczyną  NMP Niepokalanej Oblubienicy Ducha Świętego mocą władzy, modlitw i ofiar Kościoła Chrystusowego.

18. Msza św. 8.06.2020 – Prośba do Boga Ojca, aby Syn Boży mocą Ducha Świętego umocnił, oświecił, prowadził, rządził i uświęcił i osłonił władzę w Kościele i wierzących w Chrystusa za przyczyną  NMP Niepokalanej Oblubienicy Ducha Świętego mocą władzy, modlitw i ofiar Kościoła Chrystusowego.

19. Msza św. 9.06.2020 – Prośba do Boga Ojca, aby Syn Boży zapalił serca duchownych i wiernych Kościoła miłością Ducha Świętego osłonił i napełnił największą pokorą, łagodnością, cierpliwością, uległością, oddaniem, mocą i świętością za przyczyną  NMP Niepokalanej Oblubienicy Ducha Świętego mocą władzy, modlitw i ofiar Kościoła Chrystusowego.

20. Msza św. 10.06.2020 – Prośba do Boga Ojca, aby Syn Boży zesłał duchowieństwu i wiernym Kościoła siedem darów, oraz owoce Ducha Świętego osłonił i użyczał wszystkiego co dobre, a powstrzymał od wszystkiego co złe za przyczyną NMP Niepokalanej Oblubienicy Ducha Świętego mocą władzy, modlitw i ofiar Kościoła Chrystusowego.

21. Msza św. 11.06.2020 – Prośba do Boga Ojca, aby Syn Boży usposobił serca Polaków i Katolików na przyjęcie pełni łask Ducha Świętego za przyczyną  NMP Niepokalanej Oblubienicy Ducha Świętego mocą władzy, modlitw i ofiar Kościoła Chrystusowego.

22. Msza św. 12.06.2020 – Prośba do Boga Ojca, aby Syn Boży udzielił Polakom i Katolikom osłony Ducha Świętego pomnożył i umocnił w nich wiarę, nadzieję i miłość za przyczyną  NMP Niepokalanej Oblubienicy Ducha Świętego mocą władzy, modlitw i ofiar Kościoła Chrystusowego.

23. Msza św. 13.06.2020 – Prośba do Boga Ojca, aby Syn Boży mocą Ducha Świętego umocnił, oświecił, prowadził, rządził i uświęcił i osłonił władzę w Polsce i Kościele za przyczyną  NMP Niepokalanej Oblubienicy Ducha Świętego mocą władzy, modlitw i ofiar Kościoła Chrystusowego.

24. Msza św. 14.06.2020 – Prośba do Boga Ojca, aby Syn Boży osłonił i zapalił serca Polaków i Katolików miłością Ducha Świętego i napełnił największą pokorą, łagodnością, cierpliwością, uległością, oddaniem, mocą i świętością za przyczyną  NMP Niepokalanej Oblubienicy Ducha Świętego mocą władzą, modlitw i ofiar Kościoła Chrystusowego.

25. Msza św. 15.06.2020 – Prośba do Boga Ojca, aby Syn Boży zesłał Polsce i Kościołowi siedem darów, oraz owoce Ducha Świętego osłonił i użyczał wszystkiego co dobre, a powstrzymał od wszystkiego co złe za przyczyną  NMP Niepokalanej Oblubienicy Ducha Świętego mocą władzy, modlitw i ofiar Kościoła Chrystusowego.

26. Msza św. 16.06.2020 – Prośba do Boga Ojca, aby Syn Boży osłonił i usposobił serca duchownych i wierzących w Chrystusa na przyjęcie pełni łask Ducha Świętego za przyczyną  NMP Niepokalanej Oblubienicy Ducha Św. mocą władzy, modlitw i ofiar Kościoła Chrystusowego.

27. Msza św. 17.06.2020 – Prośba do Boga Ojca, aby Syn Boży udzielił duchowieństwu i wiernym Kościoła – Ducha Świętego pomnożył i umocnił w nich wiarę, nadzieję i miłość za przyczyną  NMP Niepokalanej Oblubienicy Ducha Świętego mocą władzy, modlitw i ofiar Kościoła Chrystusowego.

28. Msza św. 18.06.2020 – Prośba do Boga Ojca, aby Syn Boży mocą Ducha Świętego umocnił, oświecił, prowadził, rządził i uświęcił i osłonił władzę w Kościele i wierzących w Chrystusa za przyczyną  NMP Niepokalanej Oblubienicy Ducha Świętego mocą władzy, modlitw i ofiar Kościoła Chrystusowego.

29. Msza św. 19.06.2020 – Prośba do Boga Ojca, aby Syn Boży zapalił serca duchownych i wiernych Kościoła miłością Ducha Świętego osłonił i napełnił największą pokorą, łagodnością, cierpliwością, uległością, oddaniem, mocą i świętością za przyczyną  NMP Niepokalanej Oblubienicy Ducha Świętego mocą władzy, modlitw i ofiar Kościoła Chrystusowego.

30. Msza św. 20.06.2020 – Prośba do Boga Ojca, aby Syn Boży zesłał duchowieństwu i wiernym Kościoła siedem darów, oraz owoce Ducha Świętego osłonił i użyczał wszystkiego co dobre, a powstrzymał od wszystkiego co złe za przyczyną NMP Niepokalanej Oblubienicy Ducha Świętego mocą władzy, modlitw i ofiar Kościoła Chrystusowego.

31. Msza św. 21.06.2020 – Prośba do Boga Ojca, aby Syn Boży usposobił serca Polaków i Katolików na przyjęcie pełni łask Ducha Świętego za przyczyną  NMP Niepokalanej Oblubienicy Ducha Świętego mocą władzy, modlitw i ofiar Kościoła Chrystusowego.

32. Msza św. 22.06.2020 – Prośba do Boga Ojca, aby Syn Boży udzielił Polakom i Katolikom osłony Ducha Świętego pomnożył i umocnił w nich wiarę, nadzieję i miłość za przyczyną  NMP Niepokalanej Oblubienicy Ducha Świętego mocą władzy, modlitw i ofiar Kościoła Chrystusowego.

33. Msza św. 23.06.2020 – Prośba do Boga Ojca, aby Syn Boży mocą Ducha Świętego umocnił, oświecił, prowadził, rządził i uświęcił i osłonił władzę w Polsce i Kościele za przyczyną  NMP Niepokalanej Oblubienicy Ducha Świętego mocą władzy, modlitw i ofiar Kościoła Chrystusowego.

34. Msza św. 24.06.2020 – Prośba do Boga Ojca, aby Syn Boży osłonił i zapalił serca Polaków i Katolików miłością Ducha Świętego i napełnił największą pokorą, łagodnością, cierpliwością, uległością, oddaniem, mocą i świętością za przyczyną  NMP Niepokalanej Oblubienicy Ducha Świętego mocą władzą, modlitw i ofiar Kościoła Chrystusowego.

35. Msza św. 25.06.2020 – Prośba do Boga Ojca, aby Syn Boży zesłał Polsce i Kościołowi siedem darów, oraz owoce Ducha Świętego osłonił i użyczał wszystkiego co dobre, a powstrzymał od wszystkiego co złe za przyczyną  NMP Niepokalanej Oblubienicy Ducha Świętego mocą władzy, modlitw i ofiar Kościoła Chrystusowego.

36. Msza św. 26.06.2020 – Prośba do Boga Ojca, aby Syn Boży osłonił i usposobił serca duchownych i wierzących w Chrystusa na przyjęcie pełni łask Ducha Świętego za przyczyną  NMP Niepokalanej Oblubienicy Ducha Św. mocą władzy, modlitw i ofiar Kościoła Chrystusowego.

37. Msza św. 27.06.2020 – Prośba do Boga Ojca, aby Syn Boży udzielił duchowieństwu i wiernym Kościoła – Ducha Świętego pomnożył i umocnił w nich wiarę, nadzieję i miłość za przyczyną  NMP Niepokalanej Oblubienicy Ducha Świętego mocą władzy, modlitw i ofiar Kościoła Chrystusowego.

38. Msza św. 28.06.2020 – Prośba do Boga Ojca, aby Syn Boży mocą Ducha Świętego umocnił, oświecił, prowadził, rządził i uświęcił i osłonił władzę w Kościele i wierzących w Chrystusa za przyczyną  NMP Niepokalanej Oblubienicy Ducha Świętego mocą władzy, modlitw i ofiar Kościoła Chrystusowego.

39. Msza św. 29.06.2020 – Prośba do Boga Ojca, aby Syn Boży zapalił serca duchownych i wiernych Kościoła miłością Ducha Świętego osłonił i napełnił największą pokorą, łagodnością, cierpliwością, uległością, oddaniem, mocą i świętością za przyczyną  NMP Niepokalanej Oblubienicy Ducha Świętego mocą władzy, modlitw i ofiar Kościoła Chrystusowego.

40. Msza św. 30.06.2020 – Prośba do Boga Ojca, aby Syn Boży zesłał duchowieństwu i wiernym Kościoła siedem darów, oraz owoce Ducha Świętego osłonił i użyczał wszystkiego co dobre, a powstrzymał od wszystkiego co złe za przyczyną NMP Niepokalanej Oblubienicy Ducha Świętego mocą władzy, modlitw i ofiar Kościoła Chrystusowego.