34 MSZE ŚW. W INT OJCZYZNY za przyczyną św. Andrzeja Boboli od 28.08.–30.09.2023 r


33 msze św. od 28.08.–29.09.2023 r.

Przez moc wstawienniczą św. Andrzeja Boboli o świadomą wiarę, ofiarę i modlitwę dla Polaków i Polski oraz o Bożą ochronę i osłonę Ojczyzny przed wojną i grożącymi jej niebezpieczeństwami.

1 msza św. 30.09.2023 r.

O uwielbienie Boga Ojca i podziękowanie Trójcy Świętej za owoce tych 33 mszy św. przez moc wstawienniczą św. Andrzeja Boboli.