31.07.– 2.08.2020 – rekolekcje z XXII TRIDUUM ku czci Boga Ojca w Niepokalanowie w tym XIII Zgromadzenie Animatorów

Informujemy, że rekolekcje w Niepokalanowie w terminie 31 lipca – 2 sierpnia 2020 w ramach XXII Triduum ku czci Boga Ojca na chwilę obecną nie są ani odwołane ani przeniesione w inne miejsce. 

Dementujemy wszelkie informacje jakie pojawiły i zostały nagłośnione bez zgody organizatorów w tej kwestii.

Legion Małych Rycerzy MSJ nie deleguje swojego przedstawiciela na modlitewno – pokutne  spotkanie  ku  czci  BOGA  OJCA na Wzgórzu  Wyszkowskim / Turzyn / 2.VIII.2020 r.

Używanie i publikowanie nazwy: Mali Rycerze Miłosiernego Serca Jezusowego przez organizatorów powyższego spotkania użyte zostało bez porozumienia i zgody Zarządu Legionu MRMSJ.   

31 lipca – 2 sierpnia 2020 rekolekcje z XXII TRIDUUM ku czci Boga Ojca w Niepokalanowie, w tym V rekolekcje, XI posiedzenie Zarządu i XIII obrady Zgromadzenia Animatorów oraz XXII czuwanie ku czci Boga Ojca (noc z soboty na niedzielę, 1/2.08.2020)  Zapisy (od 1 czerwca) i informacja szczegółowa: u Marii kom. 668 035 180,

Program uczty duchowej – Plik pdf do pobrania – kliknij tu

 

 PLAN REKOLEKCJI i ZJAZDU LEGIONU

W RAMACH

XXII TRIDUUM KU CZCI BOGA OJCA

LEGIONU MAŁYCH RYCERZY MIŁOSIERNEGO SERCA JEZUSOWEGO

w tym

XI Posiedzenie Zarządu Legionu MRMSJ

i

XIII Zgromadzenie Animatorów Legionu MRMSJ

Niepokalanów, 31 LIPCA – 2 SIERPNIA 2020

Nauki Rekolekcyjne poprowadzi ks. Emilian Sigel – misjonarz Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego (łac. Societas Apostolatus Catholici – SAC)

Spotkanie rozpocznie się już w piątek, 31 lipca 2020 dla zakwaterowanych uczestników TRIDUUM

o godz. 15:00 w kaplicy św. Maksymiliana. Dalej program według poniższego planu:

PIĄTEK, 31. 07. 2020 – św. Ignacego z Loyoli

Recepcja i opłaty przybywających na czuwanie modlitewne

15:00 – Koronka ( prowadzi lokalna grupa modlitewna z br. Maksymilianem )  

15:30 droga Krzyżowa (+ Zawierzenie rekolekcji i XXII TRIDUUM ku czci Boga Ojca  

16:30Msza św. z konferencją (1( kaplica św. Maksymiliana )

ks. Emil Sigel: Intencja wynagradzająca Najświętszemu Sercu Jezusa i przebłaganie Boga Ojca za grzechy nasze i świata całego mocą wstawienniczą Matki Bożej Niepokalanej i św. Maksymiliana i Patronów Legionu MRMSJ.

 ks. Lesław: O błogosławione owoce TRIDUUM ku czci Boga Ojca i wszelkich działań w ustanowieniu Święta Boga Ojca całej ludzkości)

17:15 – Kolacja (dla  zgłoszonych i mieszkających w Domu Rekolekcyjnym)

18:00  – Konferencja (2)  (ks. Emilian, kaplica św. Maksymiliana)

BLOK MODLITEWNY GOSPODARZY

( UCZESTNICZYMY w tym programie modlitewnym oprócz ADORACJI 22:00 – 6:00 w kaplicy adoracji Światowe Centrum Modlitwy o Pokój w Bazylice. Oczywiście nie zabraniamy, ale Adoracja dla uczestników XXII Triduum ku czci Boga Ojca będzie następnej nocy z 1/2 sierpnia dlatego roztropnie będzie udać się na spoczynek, aby móc uczestniczyć w tej planowanej uczcie duchowej w nocy z soboty na niedzielę w kaplicy św. Maksymiliana )

19.00 – Czuwanie przed pierwszą sobotą grupy modlitewnej:

– wystawienie Najświętszego Sakramentu,

– Słowo wprowadzające w modlitwę adoracji,

– 2 części różańca św. z rozważaniami

20:30 – 3 część Różańca św. o zakończenie epidemii (bez rozważań).

Zakończenie adoracji, błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem – około 21:10

21:10 – Apel i Msza św.

22:10 – 6:00 Adoracja w ciszy w kaplicy adoracji Światowe Centrum Modlitwy o Pokój w Bazylice

6:00 godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP i trzecia część różańca w kaplicy św. Maksymiliana.

UWAGA:

„OSOBY PRAGNĄCE MODLIĆ SIĘ KRZYŻEM W KAPLICY ŚW. MAKSYMILIANA MOGĄ TO CZYNIĆ ALE W DRUGIEJ CZĘŚCI KAPLICY. CIĄGŁE PRZECHODZENIE BARDZO ROZPRASZA INNYCH UCZESTNIKÓW. PROSZĘ SIĘ DO TEGO ZASTOSOWAĆ. O. Mirosław Kopczewski OFMConv

SOBOTA, 1.08. 2020

7:00 – Czas na modlitwę osobistą (kaplica adoracji, Bazylika lub kaplica św. Maksymiliana)

8:00 – Śniadanie (dla  zgłoszonych uczestników i mieszkających w Domu Rekolekcyjnym)

9:00Konferencja (2)  (ks. Emil, kaplica św. Maksymiliana)

10:00 – Czas wolny (spacer, możliwość adoracji osobistej w kaplicy adoracji wieczystej)

10:00 – w tym czasie XI SPOTKANIE Zarządu Legionu MRMSJ: (6-8 osób w Sali Gościnnej Domu Rekolekcyjnego)

11:00 – Konferencja (3) (ks. Emil, kaplica św. Maksymiliana)

12:00 – Czas wolny (spacer, możliwość adoracji osobistej w kaplicy adoracji wieczystej)

13:00 – Obiad (dla  zgłoszonych i mieszkających w Domu Rekolekcyjnym)

14:00 – Czas wolny (spacer, możliwość adoracji osobistej w kaplicy adoracji wieczystej)

15:00 Godzina Miłosierdzia (prowadzi Lokalna Grupa modlitewna, kaplica św. Maksymiliana) 

15:30Msza św. z konferencją (4( kaplica św. Maksymiliana ) 

int. ks. Emil: w intencjach Małych Rycerzy i intencjach złożonych w koszyczku przed ołtarzem,

int. ks. dr Lesław: za dusze czyśćcowe szczególnie dusze zmarłych Małych Rycerzy i dusze z rodzin rycerzy)

17:30 – Kolacja (dla  zgłoszonych i mieszkających w Domu Rekolekcyjnym) a po kolacji możliwość nabycia publikacji).

19:00XIII Zgromadzenie Animatorów Legionu Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego dla delegatów lokalnych grup modlitewnych  (ok. 30 osób w Sali Konferencyjnej Domu Rekolekcyjnego)

BLOK MODLITEWNY LEGIONU W RAMACH ADORACJI BOGA OJCA

19-30 – Różaniec uczestników XXII TRIDUUM KU CZCI BOGA OJCA (kaplica św. Maksymiliana)

20:00 Konferencja (5) (ks. Emil), i Apel Jasnogórski, z odnowieniem Aktu Oddania Niepokalanemu Sercu Maryi (ks. Lesław Krzyżak), nabożeństwo wynagradzające (ks. Zbigniew) i c.d. czuwania modlit. (kaplica św. Maksymiliana):

21:30 – Czuwanie modlitewne w ramach adoracji Boga Ojca (w tym Koronka do Ran i pierwsza intencja z 7 Koronek do Bożego Miłosierdzia ) 

22:30 – Czuwanie modlitewne w ramach adoracji Boga Ojca (w tym Różaniec do Krwi Chrystusa i druga intencja z 7 Koronek do Bożego Miłosierdzia ) 

24:00 Msza św. z konferencją (6) (ks. Emil, kaplica św. Maksymiliana)

Int. ks. Lesław: O uwielbienie Boga Ojca w ustanowieniu święta Boga Ojca całej ludzkości w Kościele zgodnie z życzeniem Stwórcy oraz potrzebne łaski, dary i moc Ducha Świętego dla Papieża, kardynałów i biskupów w podjęciu stanowczej decyzji i zdecydowanej realizacji woli Bożej ze wsparciem Córki Ojca Przedwiecznego, świętych Archaniołów i ich Legionów, a także za wstawiennictwem Dworu Niebieskiego oraz Świętych Dusz Czyśćcowych pomnożone modlitwami, działaniami, ofiarami (m.in. ofiarowanymi mszami św.), władzą i Skarbem Kościoła Chrystusowego.

Int. ks. Emil,: O dary i moc Ducha Świętego dla całego duchowieństwa szczególnie dla biskupów i proboszczów na terenie których diecezji i parafii są i działają Mali Rycerze Miłosiernego Serca Jezusowego oraz dla wszystkich księży asystentów-opiekunów.) 

W ramach „daru ołtarza” ofiara na cele organizacyjne – uroczyste złożenie zgłoszeń kandydatów i deklaracji na członka rzeczywistego Legionu z dokonanym uroczystym przyrzeczeniem; Po Komunii św.: odnowienie zawierzenia Bogu Ojcu Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego i czcicieli Bożego Miłosierdzia. Ciąg dalszy czuwania do ok 6:00  (kaplica św. Maksymiliana)

1:00 – Czuwanie modlitewne w ramach adoracji Boga Ojca (w tym Różaniec tajem. Radosne i trzecia intencja z 7 Koronek do Bożego Mił.)

2:00 – Czuwanie modlitewne w ramach adoracji Boga Ojca (w tym Różaniec tajem. Światła i czwarta intencja z 7 Koronek do Bożego Mił.)

3:00 – Czuwanie modlitewne w ramach adoracji Boga Ojca (w tym Różaniec tajem. Bolesne i piąta intencja z 7 Koronek do Bożego Mił.)

4:00 – Czuwanie modlitewne w ramach adoracji Boga Ojca (w tym Różaniec tajem. Chwalebne i szósta intencja z 7 Koronek do Bożego Mił.)

5:00 – Czuwanie modlitewne w ramach adoracji Boga Ojca (Litania i inne modlitwy do Boga Ojca)

6:00 – Błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem ( ks. Emilian )

NIEDZIELA, 2.08. 2020 – MB Królowej Aniołów

6:00 – Godzinki i czas na modlitwę osobistą (kaplica adoracji, Bazylika lub kaplica św. Maksymiliana)

8:30 – Śniadanie (dla  zgłoszonych i mieszkających w Domu Rekolekcyjnym)

9:00Msza św. z konferencją (7) ( ks. Emilian, kaplica św. Maksymiliana)

10:00Spotkanie grup modlitewnych Boga Ojca (kaplica św. Maksymiliana)

12:00 – Obiad  i WYJAZD DO DOMU

SUGESTIE ORGANIZATORÓW:

Na ucztę duchową przyjeżdżamy w stanie łaski uświęcającej – po spowiedzi w lokalnych miejscach zamieszkania. W Niepokalanowie będzie można skorzystać z posługi sakramentu pokuty w Bazylice w czasie jaki jest wyznaczony do tej posługi przez Ojców Franciszkanów.

Zabieramy ze sobą ŚPIEWNICZKI Małego Rycerza. Chętni do prowadzenia modlitw w BLOKU MODLITEWNYM – zgłoszenia już do Marii Mrózek. Wszelkie inicjatywy, sugestie, rady, działania zgłaszać organizatorom. Nie praktykujemy samowoli w modlitwach i przebiegu uczty duchowej. Maksymalnie ograniczamy nieużyteczne, niepotrzebne i głośne rozmowy tak w kaplicy jak i w domu rekolekcyjnym. W modlitwach wspólnych zachowujemy równe tempo oraz wyznaczony czas dany na prowadzenie modlitw – dot. to osób odpowiedzialnych za przebieg modlitwy. Przy pomyłkach prowadzących modlitwy nie ingerujemy. Od tego są osoby właściwe: ksiądz, organizatorzy, wyznaczeni do prowadzenia modlitw. Wszystkie modlitwy kierujemy do Boga Ojca więc treści rozważań i modlitwy dopasowane do przewodniej intencji jaką jest coroczne Triduum ku czci Boga Ojca. Organizatorzy proszą także, aby czas jaki jeszcze pozostał do rozpoczęcia uczty duchowej w Niepokalanowie wykorzystać ofiarując dobrowolne umartwienia i modlitwy dla owocniejszego wykorzystania świętych rekolekcji w ramach XXI TRIDUUM. Organizatorzy ofiarowali wiele mszy św. w int. błogosławionego przebiegu tej uczty duchowej.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo w zmianie programu wg WOLI BOŻEJ!

Organizator: Zarząd Legionu Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego:

Prezes Zarządu legionu MRMSJ – Wiesław Kaźmierczak, kom. 668 093 700

Sekretarz Zarządu legionu MRMSJ – Maria Mrózek, kom. 664 035 180

Asystent uczty duchowej : Ks. dr Lesław Krzyżak