30 mszy św. za duchowieństwo od 1.02.-2.03.2022

Mając w pamięci ostatnie intencje ofiarowane przez założycielkę Legionu za kapłanów upadłych – (żyjących w kryzysie wiary, oziębłości, nieprawości) jakie zamówiła śp. s. Zofia Grochowska, a było to miesiąc przed jej odejściem do wieczności (1.02.-2.03.2009 r. –  odeszła dokładnie w ostatni dzień odprawianych 30 mszy św.) – pragniemy z natchnienia Bożego 13 lat po tamtym wydarzeniu jako jej spadkobiercy ofiarować także 30 mszy św. ale w formie 3 nowenn z mszy św., gdzie każda zakończona zostanie jedną mszą św. – uwielbieniem Trójcy Świętej i podziękowaniem Bogu Ojcu za owoce tych odprawionych nowenn. Są to trzy nowenny w zbliżonych intencjach ale nie takie same. 

Ks. Krzysztof, który przyjął i odprawiał wówczas te 30 Mszy św. zamówione przez s. Zofię powiedział, że gdyby wiedział, że będzie miał takie cierpienia, przykre doświadczenia w czasie tych 30 dni – nie przyjąłby tej intencji. Widać jaką wagę mają te ofiary i jak są potrzebne dla naszych duszpasterzy.

Matko Kościoła, Królowo Apostołów, Matko Kapłanów, Wspomożenie Wiernych – módl się i wspomagaj Twoich synów danych ci w osobie św. Jana pod Krzyżem Syna Twego a Pana naszego Jezusa Chrystusa – Najwyższego Arcykapłana!

Intencje na 30 mszy św. za duchowieństwo i wiernych KK od 1 lutego do 2 marca 2022 roku

9 mszy św. od 1-9.02.2022 w intencji:

O miłosierdzie, o odwagę chrześcijańską i gorliwość apostolską, o wiarę, osłonę i umocnienie Ducha Świętego, dla prawych biskupów, kapłanów, zakonników, misjonarzy i wiernych Kościoła Chrystusowego szczególnie prześladowanych i nie słusznie doświadczanych za przyczyną Matki Kościoła, Królowej Apostołów, Matki Kapłanów i Wspomożenia Wiernych oraz całego Dworu Niebieskiego“.

 Dziesiąta intencja 10 lutego – jako:

“O Uwielbienie Trójcy Świętej i podziękowanie Panu Bogu za udzielone łaski i owoce tych odprawionych 9 mszy św. za przyczyną Matki Kościoła, Królowej Apostołów, Matki Kapłanów i Wspomożenia Wiernych oraz całego Dworu Niebieskiego”.

9 mszy św. od 11-19.02.2022 w intencji:

O miłosierdzie, o odwagę chrześcijańską i gorliwość apostolską, o wiarę, osłonę i umocnienie Ducha Świętego dla żyjących w kryzysie wiary biskupów, kapłanów, zakonników, misjonarzy i wiernych Kościoła Chrystusowego szczególnie chwiejnych i zdradzających Kościół i Boga za przyczyną Matki Kościoła, Królowej Apostołów, Matki Kapłanów i Wspomożenia Wiernych oraz całego Dworu Niebieskiego“.

 Dziesiąta intencja 20 lutego – jako:

“O Uwielbienie Trójcy Świętej i podziękowanie Panu Bogu za udzielone łaski i owoce tych odprawionych 9 mszy św. za przyczyną Matki Kościoła, Królowej Apostołów, Matki Kapłanów i Wspomożenia Wiernych oraz całego Dworu Niebieskiego”.

9 mszy św. od 21-28 lutego i 1 marca 2022 w intencji:

O miłosierdzie i nawrócenie, o przebłaganie i wynagrodzenie, o wiarę, dar modlitwy i pokuty dla upadłych duchownych i wiernych Kościoła Chrystusowego szczególnie oziębłych i zdradzających Kościół i Boga za przyczyną Matki Kościoła, Królowej Apostołów, Matki Kapłanów i Matki Miłosierdzia oraz całego Dworu Niebieskiego“.

 Dziesiąta intencja 2 marca 2022 – jako:

” O Uwielbienie i podziękowanie Panu Bogu za udzielone łaski i owoce tych odprawionych 9 mszy św. za przyczyną Matki Kościoła, Królowej Apostołów, Matki Kapłanów i Matki Miłosierdzia oraz całego Dworu Niebieskiego”.