30 Mszy św. we wrześniu 2022

10 Mszy św. od 1-10.09.2022

9 Mszy św. w intencji:

Za Kościół Chrystusowy i duchowieństwo wszystkich szczebli by byli ikonami Jezusa Chrystusa i sprostali obecnym wyzwaniom i rodzili się wciąż z Ducha Bożego mocą tajemnicy Macierzyństwa i Narodzenia NMP i za wstawiennictwem całego Dworu Niebieskiego.

Dziesiąta Msza św.  w intencji:

Uwielbienie Trójcy Świętej i podziękowanie Bogu Ojcu za błogosławione owoce tych 9 mszy św. przez moc tajemnicy Macierzyństwa i Narodzenia NMP i za wstawiennictwem całego Dworu Niebieskiego.

10 Mszy św. od 11-20.09.2022

9 Mszy św. w intencji:

O związanie wszelkiego zła we władzach RP wszelkich szczebli w tym Ministerstwie Zdrowia mających wpływ na dobro Ojczyzny i jej mieszkańców mocą wstawienniczą 7 Boleści Królowej Polski, Anioła Stróża Polski św. Andrzeja Bobolę, św. Faustynę św. Jana Pawła II, bł. Michała Sopoćkę i wszystkich Patronów Polski. 

Dziesiąta Msza św.  w intencji:

Uwielbienie Trójcy Świętej i podziękowanie Bogu Ojcu za błogosławione owoce tych 9 mszy św. przez moc wstawienniczą 7 Boleści Królowej Polski, Anioła Stróża Polski św. Andrzeja Bobolę, św. Faustynę św. Jana Pawła II, bł. Michała Sopoćkę i wszystkich Patronów Polski. 

10 Mszy św. od 21-30.09.2022

9 Mszy św. w intencji:

O pokonanie szatana i innych złych duchów i ludzi, zwycięstwo Maryi i tryumf Jej Niepokalanego Serca w naszej Ojczyźnie za przyczyną Dworu Niebieskiego i całego Stworzenia Bożego.

Dziesiąta Msza św.  w intencji:

Uwielbienie Trójcy Świętej i podziękowanie Bogu Ojcu za błogosławione owoce tych 9 mszy św. za wstawiennictwem Dworu Niebieskiego i całego Stworzenia Bożego.