30 Mszy i 2 Nowenny z Mszy św. (2 x 9 mszy św) w kwietniu 2021 oraz 34 msze św.(3+31) w maju 2021

33 msze św. w kwietniu (30) i w maju (3):

“W intencjach Najświętszego Serca Pana Jezusa, Niepokalanego Serca Maryi i Przeczystego Serca Św. Józefa oraz w int. Legionu MRMSJ zanoszonych do Tronu Boga Ojca mocą Ducha Świętego za rodziny, rządzących Ojczyzną i Kościołem w Polsce za przyczyną Dworu Niebieskiego.”

Ofiarowane od Legionu Małych Rycerzy MSJ na Białorusi.

 

Każdy z rycerzy ofiaruje osobiście poniższe intencje w formie Nowenny i łączy się duchowo z Mszami św. odprawianymi przez ks. Sebastiana w Częstochowie od 3.-11 kwietnia 2021

 

Wielka Sobota, 3.04.2021

1. Msza św. w int. O pokój i Boże miłosierdzie dla dzieci, młodzieży, rodzin, parafii, miasta, diecezji, Polski, Kościoła i świata całego oraz światło Ducha Świętego dla wszystkich ludzi w otwarciu się na działanie Bożego Miłosierdzia, szczególnie w duszach kapłanów i zakonników.

 

Zmartwychwstanie Pańskie, 4.04.2021

2. Msza św. w int. O pokój i Boże miłosierdzie dla dzieci, młodzieży, parafii, miasta, diecezji, Polski, Kościoła i świata całego oraz światło Ducha Świętego dla wszystkich ludzi w otwarciu się na działanie Bożego Miłosierdzia, szczególnie w duszach ofiarnych, pobożnych i wiernych Chrystusowi.

 

Poniedziałek Wielkanocny, 5.04.2021

3. Msza św. w int. O pokój i Boże miłosierdzie dla dzieci, młodzieży, rodzin, parafii, miasta, diecezji, Polski, Kościoła i świata całego oraz światło Ducha Świętego dla wszystkich ludzi w otwarciu się na działanie Bożego Miłosierdzia, szczególnie w duszach pogan i nie znających Chrystusa.

 

Wtorek, 6.04.2020

4. Msza św. w int. O pokój i Boże miłosierdzie dla dzieci, młodzieży, rodzin, parafii, miasta, diecezji, Polski, Kościoła i świata całego oraz światło Ducha Świętego dla wszystkich ludzi w otwarciu się na działanie Boże, szczególnie w duszach schizmatyków, heretyków i odszczepieńców.

 

Środa, 7.04.2021

5. Msza św. w int. O pokój i Boże miłosierdzie dla dzieci, młodzieży, rodzin, parafii, miasta, diecezji, Polski, Kościoła i świata całego oraz światło Ducha Świętego dla wszystkich ludzi w otwarciu się na działanie Bożego Miłosierdzia, szczególnie w duszach cichych, pokornych i duszach małych dzieci.

 

Czwartek, 8.04.2021

6. Msza św. w int. O pokój i Boże miłosierdzie dla dzieci, młodzieży, rodzin, parafii, miasta, diecezji, Polski, Kościoła i świata całego oraz światło Ducha Świętego dla wszystkich ludzi w otwarciu się na działanie Bożego Miłosierdzia, szczególnie w duszach, które czczą i wysławiają miłosierdzie Boże w tym Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego.

 

II Piątek, 9.04.2021

7. Msza św. w int. O pokój i Boże miłosierdzie dla dzieci, młodzieży, rodzin, parafii, miasta, diecezji, Polski, Kościoła i świata całego oraz światło Ducha Świętego dla wszystkich ludzi w otwarciu się na działanie Bożego Miłosierdzia a szczególnie o miłosierdzie Boże i wieczny pokój dla dusz, które są w więzieniu czyśćcowym.

 

Sobota, 10.04.2021

8. Msza św. w int. O pokój i Boże miłosierdzie dla dzieci, młodzieży, rodzin, parafii, miasta, diecezji, Polski, Kościoła i świata całego oraz światło Ducha Świętego dla wszystkich ludzi w otwarciu się na działanie Bożego Miłosierdzia, szczególnie w duszach oziębłych.

 

Niedziela Miłosierdzia, 11.04.2021

9. Msza św. w int. O pokój i Boże miłosierdzie dla dzieci, młodzieży, rodzin, parafii, miasta, diecezji, Polski, Kościoła i świata całego oraz światło Ducha Świętego dla wszystkich ludzi w otwarciu się na działanie Bożego Miłosierdzia, szczególnie w duszach grzeszników.

 

Każdy z rycerzy ofiaruje osobiście poniższe intencje w formie Nowenny i łączy się duchowo z Mszami św. zamówionymi u ks. Andrzeja na Białorusi od 3.-11 kwietnia 2021

 

Wielka Sobota, 3.04.2021

1. Msza św. w int. O pokój i Boże miłosierdzie dla dusz zmarłych, zaginionych, pomordowanych, zesłanych duchownych, Polaków-katolików i ich rodzin z terenów Polski, Rosji, Ukrainy, Białorusi, Kazachstanu oraz innych republik sowieckich i rozproszonych po całym świecie oraz światło Ducha Świętego dla wszystkich ludzi tam obecnie żyjących w otwarciu się na działanie Bożego Miłosierdzia, szczególnie w duszach kapłanów i zakonników.

 

Zmartwychwstanie Pańskie, 4.04.2021

2. Msza św. w int. O pokój i Boże miłosierdzie dla dusz zmarłych, zaginionych, pomordowanych, zesłanych duchownych, Polaków-katolików i ich rodzin z terenów Polski, Rosji, Ukrainy, Białorusi, Kazachstanu oraz innych republik sowieckich i rozproszonych po całym świecie oraz światło Ducha Świętego dla wszystkich ludzi tam obecnie żyjących w otwarciu się na działanie Bożego Miłosierdzia, szczególnie w duszach ofiarnych, pobożnych i wiernych Chrystusowi.

 

Poniedziałek Wielkanocny, 5.04.2021

3. Msza św. w int. O pokój i Boże miłosierdzie dla dusz zmarłych, zaginionych, zamordowanych, zesłanych duchownych, Polaków-katolików i ich rodzin z terenów Polski, Rosji, Ukrainy, Białorusi, Kazachstanu oraz innych republik sowieckich i rozproszonych po całym świecie oraz światło Ducha Świętego dla wszystkich ludzi tam obecnie żyjących w otwarciu się na działanie Bożego Miłosierdzia, szczególnie w duszach pogan i nie znających Chrystusa.

 

Wtorek, 6.04.2020

4. Msza św. w int. O pokój i Boże miłosierdzie dla dusz zmarłych, zaginionych, pomordowanych, zesłanych duchownych, Polaków-katolików i ich rodzin z terenów Polski, Rosji, Ukrainy, Białorusi, Kazachstanu oraz innych republik sowieckich i rozproszonych po całym świecie oraz światło Ducha Świętego dla wszystkich ludzi tam obecnie żyjących w otwarciu się na działanie Bożego Miłosierdzia, szczególnie w duszach schizmatyków, heretyków i odszczepieńców.

 

Środa, 7.04.2021

5. Msza św. w int. O pokój i Boże miłosierdzie dla dusz zmarłych, zaginionych, pomordowanych, zesłanych duchownych, Polaków-katolików i ich rodzin z terenów Polski, Rosji, Ukrainy, Białorusi, Kazachstanu oraz innych republik sowieckich i rozproszonych po całym świecie oraz światło Ducha Świętego dla wszystkich ludzi tam obecnie żyjących w otwarciu się na działanie Bożego Miłosierdzia, szczególnie w duszach cichych, pokornych i duszach małych dzieci.

 

Czwartek, 8.04.2021

6. Msza św. w int. O pokój i Boże miłosierdzie dla dusz zmarłych, zaginionych, pomordowanych, zesłanych duchownych, Polaków-katolików i ich rodzin z terenów Polski, Rosji, Ukrainy, Białorusi, Kazachstanu oraz innych republik sowieckich i rozproszonych po całym świecie oraz światło Ducha Świętego dla wszystkich ludzi tam obecnie żyjących w otwarciu się na działanie Bożego Miłosierdzia, szczególnie w duszach, które czczą i wysławiają miłosierdzie Boże w tym Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego.

 

II Piątek, 9.04.2021

7. Msza św. w int. O pokój i Boże miłosierdzie dla dusz zmarłych, zaginionych, pomordowanych, zesłanych duchownych, Polaków-katolików i ich rodzin z terenów Polski, Rosji, Ukrainy, Białorusi, Kazachstanu oraz innych republik sowieckich i rozproszonych po całym świecie oraz światło Ducha Świętego dla wszystkich ludzi tam obecnie żyjących w otwarciu się na działanie Bożego Miłosierdzia, a szczególnie o miłosierdzie Boże i wieczny pokój dla dusz, które są w więzieniu czyśćcowym.

 

Sobota, 10.04.2021

8. Msza św. w int. O pokój i Boże miłosierdzie dla dusz zmarłych, zaginionych, pomordowanych, zesłanych duchownych, Polaków-katolików i ich rodzin z terenów Polski, Rosji, Ukrainy, Białorusi, Kazachstanu oraz innych republik sowieckich i rozproszonych po całym świecie oraz światło Ducha Świętego dla wszystkich ludzi tam obecnie żyjących w otwarciu się na działanie Bożego Miłosierdzia, szczególnie w duszach oziębłych.

 

Niedziela Miłosierdzia, 11.04.2021

9. Msza św. w int. O pokój i Boże miłosierdzie dla dusz zmarłych, zaginionych, zamordowanych, zesłanych duchownych, Polaków-katolików i ich rodzin z terenów Polski, Rosji, Ukrainy, Białorusi, Kazachstanu oraz innych republik sowieckich i rozproszonych po całym świecie oraz światło Ducha Świętego dla wszystkich ludzi tam obecnie żyjących w otwarciu się na działanie Bożego Miłosierdzia, szczególnie w duszach grzeszników.

 

Rycerka Agnieszka ofiarowała 31 mszy na każdy dzień maja – (miesiąc Maryi) św. w kaplicy Pani Wszystkich Narodów w Amsterdamie (Holandia) w intencjach które nosi w sercu polecając w szczególny sposób intencje Matki Bożej oraz wszystkich rycerzy…