3 Msze św. 9-11.07.2020,

3 Msze św. 9-11.07.2020, Ks. Wojciech P.

1. W intencjach przeproszenia i przebłagania Boga Ojca, o Miłosierdzie Boże dla wyborców ślepych duchem, aby przejrzeli w Bożej Prawdzie i o dar słuchu dla Polaków głuchych na Słowo Boże, o łaskę silnej wiary serc polskich, o skruszenie potęgi szatana i zniweczenie jego złych zamiarów w Polsce przez moc Niepokalanego Serca Maryi Królowej Aniołów i Polski, Anioła Stróża Polski, św. Aniołów Stróżów Polaków i Polek, ze wsparciem świętych Archaniołów i ich Legionów, a także za przyczyną Dworu Niebieskiego oraz Świętych Dusz Czyśćcowych pomnożone mocą modlitw, ofiar, władzą i skarbem Kościoła Chrystusowego.

2. PROŚBA do Trójcy Przenajświętszej przez Matczyne Serce Maryi – Królowej Polski o wolność w Duchu Bożym serc i umysłów Polaków i aby ziemię polską Duch Boży oświecił blaskiem światła Bożego, by w każdym miejscu i w każdej sprawie przewodniczył Syn Boga Żywego Jezus Chrystus – Król Miłosierdzia i Polski za przyczyną Anioła Stróża Polski, św. Aniołów Stróżów Polaków i Polek, ze wsparciem świętych Archaniołów i ich Legionów, a także za wstawiennictwem Dworu Niebieskiego oraz Świętych Dusz Zbawionych pomnożone mocą modlitw, ofiar, władzą i skarbem Kościoła Chrystusowego.

3. W intencjach przeproszenia i przebłagania Boga Ojca i o Miłosierdzie Boże dla niewierzących i walczących z Najświętszym Bogiem, by się nawrócili i by zgięli kolana przed Chrystusem Panem w Przenajświętszym Sakramencie a także we wszystkich intencjach Matki Bożej, Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego i ofiarodawców: o oślepienie szatana mocą Płomienia Miłości Niep. Serca Maryi, o osłonę i ochronę św. Michała, św. Archaniołów i św. Aniołów, o wsparcie całego Dworu Niebieskiego oraz świętych dusz czyśćcowych, pomnożone mocą modlitw, ofiar, władzą i skarbem Kościoła Chrystusowego od początku chrześcijaństwa przez wszystkie wieki aż do chwili obecnej.