2 Nowenny i 3 DOBOWE TRIDUUM MODLITEWME 22-25.11.2023 przed Uroczystością Chrystusa Króla

Wszystkich Małych Rycerzy i poddanych Jezusa Chrystusa Króla zachęcamy do udziału w trzy dobowym Triduum (od Apelu Jasnogórskiego, 22 listopada od 21:00 do 25.11.2023 do Apelu do 21:00) przed uroczystością Chrystusa Króla (26.11.2023) na wzór Różańcowego Jerycha z tym, że nie 7 dni i nocy, a tylko 3 doby.

Przebieg według grafiku (poniżej) – wyznaczona godzina, w której odmawiana jest część Różańca z podaną tajemnicą i Koronką do Bożego Miłosierdzia oraz MODLITWAMI według uznania. Np. można skorzystać z załączonych niżej modlitw nowennowych m.in. z litanii do Chrystusa Króla.

Pozostały czas wg uznania włączającego się w to wydarzenie modlitewne m.in. korzystając z modlitw dwóch nowenn do Chrystusa Króla (zamieszczone po grafiku), które można także odmówić od 17 – 25 listopada 2023.

Intencją tego wydarzenia jest:

UWIELBIENIE JEZUSA CHRYSTUSA – KRÓLA WSZECHŚWIATA Z PROŚBĄ O POWSZECHNE UZNANIE i PRZYJĘCIE PRAWA BOŻEGO I WŁADZY KRÓLEWSKIEJ JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA MIŁOSIERDZIA I POLSKI W NARODZIE I PAŃSTWIE POLSKIM

Dodatkowo zamówionych jest 7 Mszy św. od 20-26.11.2023 w int.

►Przez Płomień Miłości Niepokalanego Serca Maryi – O uwielbienie Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata z prośbą o powszechne uznanie i przyjęcie Prawa Bożego i władzy królewskiej Jezusa Króla Miłosierdzia i Polski w Kościele, NARODZIE i PAŃSTWIE POLSKIM, przez władzę świecką i duchowną wszystkich szczebli i przez wszystkich Polaków – mieszkańców kraju i zagranicy za przyczyną Dworu Niebieskiego.

Zapisy na TRIDDUUM ku czci Chrystusa Króla…

664 035 180 – Maria M.

790 500 257 – Ania A.-S. kontakt tylko SMS: – podać godzinę, imię i miejscowość

668 093 700 – Wiesław K.

Pomoc – kontakt: Marzena tel. 504 609 945

Kard. Adama Stefana Sapiehy z 1927r.

O Jezu, Władco serc naszych i Królu wieków nieśmiertelny, przyrzekamy Ci uroczyście, że przy tronie Twoim i przy Osobie Twojej wiernie stać będziemy. Przyrzekamy Ci, że nieskalanego sztandaru Twojego nie splamimy, że chorągwi Twojej nie zdradzimy, ani niedowiarstwem, ani sekciarstwem, ani żadnym odstępstwem. Ślubujemy Ci, że w wierze świętej katolickiej aż do śmierci wytrwać pragniemy. Niech dzieci nasze piszą na grobach naszych, żeśmy się nigdy Ciebie, Jezu Królu, i Twojej Ewangelii nie wstydzili. Króluj w sercach naszych przez łaskę. Króluj w rodzinach przez cnoty rodzinne. Króluj w szkołach przez prawdziwe katolickie wychowanie. Króluj w społeczeństwie przez sprawiedliwość i zgodę wzajemną. Władaj wszędzie, zawsze i bezustannie. Niech sztandar Twój powiewa nad nami wszystkimi, a Królestwo Twoje niech ogarnie całą naszą ziemię. Amen.

Panie Jezu Chryste – Królu nasz i całego świata, zmiłuj się nad Twym wiernym ludem, który pragnie Cię wywyższać każdego dnia, który pragnie Cię widzieć Królem Wiecznej Chwały, Królem-Człowiekiem Królem-Bogiem Wszechmogącym, Królem Życia i Śmierci, Królem wszystkiego i wszystkich.  Wysławiamy Cię, cześć Ci oddajemy, Jako Królowi Polski i Wszechświata i kochamy Cię!  Przemień serca wszystkich ludzi, aby panował w nich pokój, miłość i szacunek do wszystkiego co stworzyłeś. 

UWIELBIENIA JEZUSA CHRYSTUSA – KRÓLA WSZECHŚWIATA Z PROŚBĄ O UZNANIE PRAWA BOŻEGO I WŁADZY KRÓLEWSKIEJ JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA MIŁOSIERDZIA I POLSKI W NARODZIE I PAŃSTWIE POLSKIM

GodzinyŚr, 22.XI.2023Cz, 23.XI.2023Pt, 24.XI.2023Sb, 25.XI.2023
000– 100XXXXXXXXXCCC
100– 200XXXXXXXXXRRR
200– 300XXXXXXXXXSSS
300– 400XXXXXXXXXBBB
400– 500XXXXXXXXXCCC
500– 600XXXXXXXXXRRR
600 – 700XXXXXXXXXSSS
700 – 800XXXXXXXXXBBB
800 – 900XXXXXXXXXCCC
900 – 1000XXXXXXXXXRRR
1000 – 1100XXXXXXXXXSSS
1100– 1200XXXXXXXXXBBB
1200– 1300XXXXXXXXXCCC
1300– 1400XXXXXXXXXRRR
1400– 1500XXXXXXXXXSSS
1500– 1600XXXXXXXXXBBB
1600– 1700XXXXXXXXXCCC
1700– 1800XXXXXXXXXRRR
1800– 1900XXXXXXXXXSSS
1900– 2000XXXXXXXXXBBB
2000– 2100XXXXXXXXXCCC
2100– 2200RRRPozostałe 3 godziny do północy wg uznania zainteresowanych.
2200– 2300SSS
2300– 2400BBB

NOWENNA DO CHRYSTUSA KRÓLA (1)

      Panie Jezu Chryste, uznajemy Cię Królem Wszechświata. Wszystko, co się stało, dla Ciebie jest stworzone. Wykonuj nad nami wszystkie Twoje prawa. Odnawiamy przyrzeczenia przy chrzcie złożone. Wyrzekamy się szatana i wszelkiej pychy jego i wszystkich spraw jego i przyrzekamy żyć, jak dobrym chrześcijanom przystoi a nade wszystko zobowiązujemy się działać w tym kierunku, aby zatriumfowały prawa Boga i Twego Kościoła.

      Boskie Serce Jezusa, ofiarujemy Ci nasze drobne starania w tym celu, aby wszystkie serca uznały Twoja święta władze królewska, tak iżby królestwo Twego pokoju utwierdziło się na całym świecie.

P.: O Jezu Najsłodszy, Odkupicielu rodzaju ludzkiego, wejrzyj na nas, korzących się u stóp Twego ołtarza.

W.: Twoja jesteśmy własnością i do Ciebie należeć chcemy.

P.: Oto dzisiaj każdy z nas oddaje się dobrowolnie Najświętszemu Sercu Twemu, aby jeszcze ściślej zjednoczyć się z Toba. Wielu nie zna Ciebie wcale, wielu odwróciło się od Ciebie, wzgardziwszy przykazaniami Twymi. Zlituj się nad jednymi i drugimi, o Jezu Najłaskawszy i pociągnij wszystkich do świętego Serca Twego. Królem bądź nam, o Panie, nie tylko wiernym, którzy nigdy nie odstąpili od Ciebie, ale i synom marnotrawnym, którzy Cię opuścili.

W.: Spraw, aby do domu rodzicielskiego wrócili co prędzej i nie zginęli z nędzy i głodu.

P.: Króluj tym, których albo błędne mniemania uwiodły, albo niezgoda oddziela, przywiedź ich do przystani prawdy i jedności wiary, aby rychło nastała jedna owczarnia i jeden pasterz. Użycz Kościołowi Twemu bezpiecznej wolności. Udziel wszystkim narodom spokoju i ładu. Spraw, aby ze wszystkiej ziemi, od końca do końca, jeden brzmiał głos:

W.: Chwała bądź Bożemu Sercu, przez które stało się nam zbawienie. Jemu cześć i chwała na wieki. Amen.

(Modlitwa Ojca świętego Pawła VI)

Chryste, jedyny nasz Pośredniku! Ty jesteś nam koniecznie potrzebny, abyśmy mogli dojść do wspólnoty z Ojcem, żebyśmy wraz z Toba, który jesteś jedynym Jego Synem i naszym Panem, mogli stać się synami przybranymi i odrodzić się w Duchu Świętym. Jesteś nam koniecznie potrzebny, jedyny Nauczycielu, który możesz nam objawić prawdy ukryte, niezbędne do poznania, kim jesteśmy, jakie jest nasze przeznaczenie i jaka droga mamy iść, aby je osiągnąć.

Jesteś nam koniecznie potrzebny, Odkupicielu, aby odkryć nam nasza nędzę moralna i uleczyć ja, aby dać nam pojęcie dobra i zła, spraw, by modlitwa, która zanosimy w imieniu całego świata, była mocna i stała: przyspiesz dla każdego z nas czas głębokiego życia wewnętrznego; rozpal w nas zapał apostolski, który by dosięgał wszystkich ludzi i wszystkie narody, gdyż wszystkie są odkupione krwią Chrystusa i wszystkie stanowią Jego dziedzictwo. Skrusz w nas wrodzoną pychę i podnieś na wyżyny świętej pokory, prawdziwej bojaźni Bożej i wielkodusznej odwagi. Niech żadne więzy ziemskie nie przeszkadzają nam w wypełnianiu naszego powołania; niech dla korzyści, przez niedbalstwo nasze, nie będą deptane prawa sprawiedliwości; niech żadne obliczenia nie sprowadza szerokiego zasięgu miłości do ciasnych, małych egoizmów.

Niech wszystko w nas będzie wielkie: poszukiwanie i umiłowanie prawdy, gotowość do ofiary, choćby na krzyż i śmierć, niech wszystko wreszcie będzie zgodne z ostatnią modlitwą Syna do Ojca i z tym zdrojem Twojej, o Duchu Święty, miłości, która z woli Ojca i Syna spłynęła na Kościół i jego instytucje, na poszczególne dusze i narody. Amen.

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco Jedyny Boże zmiłuj się nad nami.

Chryste Królu, Boże z Boga, Światłości z Światłości,

Chryste Królu, Obrazie Boga niewidzialnego,

Chryste Królu, w którym wszystkie rzeczy są stworzone,

Chryste Królu, przez którego świat jest stworzony,

Chryste Królu, z Dziewicy zrodzony,

Chryste Królu, prawdziwy Boże i prawdziwy Człowiecze,

Chryste Królu, uwielbiony przez pastuszków i Trzech Króli,

Chryste Królu, Prawodawco najwyższy,

Chryste Królu, Źródło i wzorze wszelkiej świętości,

Chryste Królu, Droga nasza, Prawdo i Życie nasze,

Chryste Królu, Któremu jest dana wszelka władza na niebie i na ziemi,

Chryste Królu, Kapłanie Przedwieczny,

Chryste Królu rozumu,

Chryste Królu woli,

Chryste Królu cierpienia, cierniem ukoronowany,

Chryste Królu pokory, przez urąganie płaszczem wzgardy odziany,

Chryste Królu, Oblubieńcze Dziewic,

Chryste Królu, którego Królestwo nie jest z tego świata,

Chryste Królu, przez królewski Dar Twojej Miłości, Najświętsza Eucharystie

Chryste Królu, Arcydzieło Wszechmocy Ojca i Miłości Ducha Świętego,

Chryste Królu, który podniosłeś małżeństwo do godności Sakramentu,

Chryste Królu, który uczyniłeś pierwszy cud na godach w Kanie Galilejskiej,

Chryste Królu, najmilszy Przyjacielu dzieci,

Chryste Królu, który przez swe życie ukryte w Nazarecie dałeś przykład rodzicom i dzieciom,

Chryste Królu, który przez prace rak Twoich uszlachetniłeś i uświęciłeś trudy nasze,

Chryste Królu, który wskrzesiłeś z martwych i oddałeś rodzinie; młodzieńca z Naim, córkę Jaira i przyjaciela swego Łazarza,

Chryste Królu, który przebaczyłeś grzesznej niewieście,

Chryste Królu, przez twoja miłość do Maryi i Józefa,

Chryste, Królu Królów, Panuj nad wspólnotami sąsiedzkimi!

Chryste, Królu utwierdzaj swoje panowanie w sercach dzieci i młodzieży,

Chryste, Królu naucz nas pokory potrzebnej do akceptacji człowieka, takim jakim jest,

Chryste, Królu daj nam radość płynąca z bezinteresownej służby bliźnim,

Chryste, Królu zapal nas gorliwością w pełnieniu Twojej woli, wszędzie gdzie nas potrzebujesz,

Chryste, Królu daj nam Twojego Ducha, byśmy dobrze wykorzystali dary, którymi nas ubogacasz,

Chryste, Królu uratuj nasze siostry i naszych braci od niewoli alkoholizmu i narkomanii,

Chryste, Królu zatrzymaj niszczącą topiel demoralizacji,

Chryste, Królu daj nam nowy zapał potrzebny do budowania trwałości wspólnot sąsiedzkich,

Chryste, Królu prowadź nas drogami ciągłej gotowości do przebaczenia i pojednania,

Chryste, Królu odnów w nas gorliwość, która towarzyszyła nam w dniu Twojej intronizacji w rodzinach,

Chryste, Królu usuń z serc małżonków, wszelkie przejawy egoizmu,

Chryste, Królu który jednoczysz nas w miłości Twojej,

Chryste Królu, Księże Pokoju, który jesteś mocen usunąć wszystko, co nas dzieli,

Chryste Królu, który budujesz najmocniejsze pomosty pomiędzy sercami,

Chryste Królu, którego Królestwo nie będzie mieć końca,

Chryste Królu, który wyprowadzasz z niewoli na wolność,

Chryste Królu, który nas potrzebujesz do utrwalenia Twojego Królestwa prawdy i życia, świętości, łaski sprawiedliwości i pokoju,

Chryste Królu, który śmiercią na krzyżu piekło pokonałeś,

Chryste Królu, który Zmartwychwstaniem Twoim śmierć zwyciężyłeś,

Chryste Królu, który przyjdziesz sądzić żywych i umarłych,

Chryste Królu, w dniu Twojej potęgi, w chwale Świętych Twoich,

Chryste Królu, przez Twoje wołanie na krzyżu: „Ojcze, odpuść im, bo niewiedzą co czynią”,

Baranku Boży, który gładzisz grzech świata, przepuść nam, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami!

K. Królestwo Jego rozszerzać się będzie.

W. A pokój trwać będzie bez końca.

Wszechmogący, wiekuisty Boże, który wszystko odnowić chciałeś przez Najmilszego Syna Twego, Króla Wszechświata, racz w dobroci Twojej sprawić, aby wszystkie narody, rozdzielone przez grzech, poddały się słodkiej władzy Twojej. Przez tegoż Pana Naszego, Jezusa Chrystusa, który z Toba żyje i króluje przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Jezu, Ty jesteś Królem Królów! Jezu, kochamy Ciebie, bo Ty jesteś odwiecznym Synem Bożym, Królem Pokoju! Jezu, wierzę w Ciebie, bo jesteś Królem wiernym i życie swoje oddałeś za nas.

– Jezu, nasz Królu, otwieramy przed Tobą, razem z Maryja, nasze serca i poddajemy się Twojej władzy, abyś w nas królował, tak jak królowałeś w Jej Sercu i jak królujesz nad wszystkimi Aniołami i Świętymi. Pragniemy być Jej posłuszni, bo wzywa nas, abyśmy zdecydowali się na całkowite oddanie się Tobie.

Jezu, króluj w naszych sercach, otwieramy je całkowicie na Ciebie!

– Jezu, Królu nasz, cześć i chwalę Tobie oddajemy, błogosławimy Cię i wywyższamy, bo Ty jesteś wywyższony ponad wszystko. Pragniemy tym samym wynagrodzić Ci wszystkie poniżenia i obrazę, jakich doznałeś od ludzi od początku do dzisiaj i za te poniżenia, których doznasz od tych, za których z miłości oddałeś swoje życie. Pragniemy Ci podziękować za Twoją królewską miłość do nas, także w imieniu tych, którzy nie dziękują Tobie.

– Jezu, nasz Królu, uwielbiamy Ciebie i dziękujemy Ci za to, że ogłosiłeś Królestwo Sprawiedliwości, Prawdy i Miłości, bo Twoje Królestwo jest wieczne. Błogosławimy Cię, bo Ty zwyciężyłeś królestwo zła i grzechu, królestwo księcia tego świata i zburzyłeś władze i moc szatana.

Panie Jezu, Królu dobra i dobroci, w Twoim imieniu wyrzekamy się teraz królestwa złego i złej woli. Wyzwól nas spod działania szatana i daj nam siłę, abyśmy w każdym momencie rozpoznali jego działanie i przeciwstawili się mu. Przebacz nam, że często współpracowaliśmy z królestwem złego i zła. Od teraz nie będziemy tego czynić, mocą Twojej łaski. Pragniemy być zupełnie wolni dla Twojego Królestwa, a Tobie, Królu mój, niech przypadnie pierwsze miejsce w naszych słowach, myślach, uczynkach i w całym życiu.

Wyrzekamy się wszelkiej niewoli grzechu i opowiadamy się za wolnością, którą Ty obdarzasz swoich.

– Jezu, Królu, bądź błogosławiony, Ty, który swoje życie spędziłeś w rodzinie z Maryją i Józefem w prostocie i miłości, we wzajemnym poszanowaniu i posłuszeństwie. Ty swoją królewską godność przeżywałeś w ciszy rodzinnego domu.

Jezu, Królu królów, bądź błogosławiony w swoim Kościele, który pozostawiłeś na tym świecie dla kontynuowania Twojego dzieła zbawienia mocą tego samego Ducha, w którym Ty działałeś, szerząc królestwo, za które oddałeś swoje życie.

Bądź błogosławiony również i w tych, którzy ledwie egzystują w Kościele lub są już martwi duchowo, bo Ty obdarzysz ich łaską, aby odczuli piękno Twojej królewskiej godności i zdecydowali się wreszcie pójść za Tobą w wolności, którą Ty dajesz. Ty wyrwiesz ich spod władzy złego i zła.

Bądź błogosławiony w tych wszystkich, którym za pośrednictwem Apostołów pozostawiłeś szczególne obowiązki w swoim Kościele.

Króluj w sercu, myślach i uczynkach Ojca Świętego, wszystkich biskupów, kapłanów, sióstr zakonnych i zakonników oraz wszystkich, którzy głoszą Twoje słowo. Niech dzisiejszy Kościół stanie się Twoim Królestwem, bez plamy i skazy, zjednoczony w miłości, wierny w wypełnianiu woli Ojca.

Jezu, Królu wszelkiego stworzenia. Królu Nieba i ziemi, dziękujemy Ci, że cały świat chcesz zebrać w jedna wielka rodzinę. Bądź błogosławiony, bo w Twoim Królestwie jest miejsce dla grzeszników i chorych, odrzuconych i wzgardzonych. Dziękujemy Ci, bo Ty nikogo nie odrzucasz, nawet tych, którzy wyrzekli się Ciebie. Cześć Ci oddajemy i pragniemy, aby wszyscy ludzie spotkali się z Toba, abyś objawił się im, zbawił ich i został w nich uwielbiony.

Jezu, Królu, uwielbiam Ciebie i wierzę w Twoją Miłość do chorych i ułomnych. Powiedz teraz swoje królewskie, Boskie, wszechmocne słowo i oddal każde zło, wyzwól od złego. Pojednaj zwaśnionych, daj miłość tym, którzy nienawidzą, przywróć sprawiedliwość tam, gdzie jest niesprawiedliwość, daj przebaczenie tym, którzy przebaczyć nie potrafią, przywróć życie w miejscach, gdzie włada śmierć, daj wolność zniewolonym i wprowadź światło, gdzie panuje mrok. Niech Twoje królewskie błogosławieństwo spocznie na nas tu obecnych, rozleje się na wszystkich nieobecnych i prowadzi nas ku braterstwu. Amen.

MODLITWY DO JEZUSA, KRÓLA WSZYSTKICH NARODÓW

Zespól modlitw z obietnicami oraz wyjaśnieniami udzielonymi w latach 1983-1992 przez Pana Jezusa oraz Matkę Bożą dwóm Amerykankom, które nazywane są „służebnicami” oraz „matkami duchowymi”. Nihil obstat: RevEdward Santana, J.C.D Canonist; Encique Hemandez Riviera, D.D. Bishop of Caguas, Puerto Rico, August 15, 1993 Opracowane przez zespół pod kierownictwem P. Anatola Kaszczuka na podstawie materiałów w j. ang. zamieszczonych na internecie przez Joyce Lang w listopadzie 2002 ze stron internetowych: https://jkmi.com/jksignswonders.htm

Ta prosta Nowenna jest największym darem, jaki otrzymaliśmy od Naszego Pana. Jezus udziela następujących specjalnych obietnic: Obiecuję wam, że za każdym razem. kiedy., odmówicie modlitwy tej Nowenny, to Ja, nawrócę dziesięciu grzeszników, doprowadzę dziesięć dusz do Jedynej Prawdziwej Wiary, uwolnię dziesięć dusz z Czyśćca, spośród których wiele to dusze kapłanów, i będę mniej bezwzględny w Moim sądzeniu waszego narodu. Na Nowennę składają się modlitwy odmawiane raz dziennie przez przeciąg dziewięciu dni:

O Panie, Nasz Boże, Ty jedynie jesteś Najświętszym Królem i Władcą wszystkich narodów. Modlimy się do Ciebie, Panie, w wielkim oczekiwaniu otrzymania od Ciebie, O Boży Królu, miłosierdzia, pokoju, sprawiedliwości i wszystkiego, co jest dobre. Miej w Swej opiece, o Panie Królu Nasz, nasze rodziny i kraj naszego urodzenia, Ochraniaj nas, modlimy się, Który jesteś Najwierniejszy! Przebacz nam, o Suwerenny Władco, nasze grzechy przeciwko Tobie. Jezu, Ty jesteś Królem Miłosierdzia, Słusznie należy się nam Twój Sprawiedliwy Sąd. Miej Miłosierdzie nad nami Panie i przebacz nam: Ufamy Twojemu wielkiemu politowaniu. O Królu dający najbardziej wzniosłe natchnienia, kłaniamy się Tobie i modlimy się; Niechaj Twoje Rządy, Twoje Królestwo zostaną uznane na ziemi! Amen.

“Życzeniem Moim jest, aby ta Nowenna była odmawiana przez dziewięć dni poprzedzających Moje Święto Chrystusa Króla, ale zachęcam dusze, aby modliły się tą Nowenną w ciągu całego roku. Moje obietnice zostaną dotrzymane wszędzie tam, gdzie będzie odmawiana ta Nowenna.”

Na Nowennę tę składa się ofiarowanie dziewięciu następujących po sobie Komunii Świętych ku czci Jezusa Króla Wszystkich Narodów. Jezus powiedział: Życzeniem Moim jest, aby wierne Mi dusze, które zaakceptują te modlitwy do Mnie…czyniły Nowennę Komunii Świętych. W tym celu powinny one ofiarować Mi dziewięć (9) kolejno następujących po sobie Komunii Św., oraz pójść do Spowiedzi Św. podczas odprawiania tej Nowenny, aby uhonorować Mnie, jeśli to możliwe, jako Jezusa Króla Wszystkich Narodów.

Jezus zaznaczył, że przez: „kolejno następujące po sobie” rozumie dziewięć Komunii Św.. przyjmowanych przez duszę nieprzerwanie, jedna po drugiej. Nie musi to być dziewięć dni kalendarzowych, jeden po drugim, ale każda Komunia Św. jaką przyjmujemy, jedną po drugiej.

Potężne i bezprecedensowe skutki tej Nowenny zostały pokazane w wizji „słudze” Jezusa. Widziała ona Jezusa spoglądającego w Niebo Dziewięć razy dawał komendę i Anioł zstępował z Nieba. Jezus wyjaśnił: Moja córko, tym duszom, które ofiarują Mi [tę] modlitwę, Ja ofiaruję Anioła z każdego z Dziewięciu Chórów Anielskich, jeden dla każdej Komunii Świętej, dla opieki nad tą duszą aż do końca jej życia na ziemi.

Jezus chce abyśmy się tą Nowenną modlili za innych i wyjaśnia jej znaczenie: Ta Nowenna może być odmawiana za inne dusze z zachowaniem danych jej obietnic, tak wiec dusza ta również otrzyma dodatkową opiekę Aniołów. Nakłaniam was, wierni Mi, abyście ofiarowywali Mi tę Nowennę raz po raz, abym mógł nieustannie wysyłać na dół Moich Świętych Aniołów dla ochrony i towarzyszenia innym duszom które nie mogą tego same uczynić dla siebie. W tych czasach ostatecznych siłą wroga ogromnie wzrosła. Widzę jak bardzo Moje dzieci potrzebują Mojej ochrony

W Swojej wielkiej szczodrobliwości, poza ochroną Aniołów, Jezus zezwolił na to, że czyniący tę Nowennę, mogą mieć oddzielną intencję, nie związaną z tą Nowenną. Obiecał On: To, o co proszą w tej Nowennie, jeśli będzie to zgodnie z Moją Bożą Wolą, z pewnością udzielę. Niechaj te dusze proszą Mnie bez żadnych oporów.

Jezus prosi tych, którzy stosują te modlitwy, aby poświęcili się Jego Matce jako Maryi, Pośredniczce Wszystkich Łask. Jezus powiedział: Moja ukochana córeczko. Twój Pan i Bóg przychodzi do ciebie, aby dać ci posianie wielkiej wagi. Życzeniem Moim jest, aby dusze, które zaakceptują Moje modlitwy do Jezusa, Króla Wszystkich Narodów, uczyniły specjalny Akt Poświecenia się Mojej Najświętszej Matce, nadając Jej tytuł Maryi Pośredniczki Wszystkich Łask. W ogromie Mojej Miłości sprawia Mi wielką radość, że mogę nadać Jej ten tytuł.. Ludzie MUSZĄ uznać Jej nieodzowną rolę jako Pośredniczki, jako Kanał wszystkich Moich Łask dla ludzkości. Jedynie wtedy, gdy dogmat ten zostanie oficjalnie proklamowany przez Mój Kościół, Ja rzeczywiście ustanowię Moje Rządy na ziemi. Następnie Matka Boża ukazała się u boku Jezusa j powiedziała: Córko, wiedz, że uzyskałam tą modlitwę dla Moich dzieci z Serca Mojego Boskiego Syna. Potem Jezus podał:

O Maryjo, Przenajświętsza i Niepokalana Matko Boga, Jezusa, Naszego Najwyższej Rangi Kapłana – Ofiary, Prawdziwego Proroka i Suwerennego Króla, przychodzę do Ciebie jako do Pośred­niczki Wszystkich Łask, bo prawdą jest, że nią jesteś. O Fontanno wszelkich Łask! O Najszlachet­niejsza z Róż! Najczystsze Źródło! Nieskalany Kanale wszystkich Łask Boga! Przyjmij mnie, Przenajświętsza Matko! Przedstaw mnie i wszystkie moje potrzeby Trójcy Przenajświętszej! Ażeby w Oczach Boga uczynione Twoimi rękami jako czyste i święte, mogły powrócić do mnie poprzez Cie­bie, jako łaski i błogosławieństwa. Oddaje się i poświęcam się Tobie, Maryjo, Pośredniczko Wszyst­kich Łask, aby Jezus, Nasz Jedyny Prawdziwy Mediator, Który jest Królem Wszystkich Narodów, mógł sprawować Rządy w każdym sercu. Amen.

Jezus powiedział jeszcze: Moje dzieci, chcę dla was jedynie pokoju i szczęścia! Moja Przenajświętsza Matka apelowała do was raz po raz! Ona was stale błaga… Dzieci, słuchajcie się Waszej Bożej Matki. Czyż mógłby być bardziej czuły j kochający ambasador niż Moja własna Matka? Widzicie Moje dzieci, gdybym przedtem przyszedł do was w Mojej Potędze i Majestacie, przed tym nim Moja Przenajświętsza Matka z wielkim uczuciem i łagodnością przyszła do was, to nie bylibyście w stanie przetrzymać tego z powodu strachu. Nadszedł ten czas, Moje dzieci. Wasz Pan przychodzi do was w wielkiej Potędze i Majestacie. Moja Przenajświętsza Matka przygotowała Moją Drogę z największą starannością. Moje dzieci, zawdzięczacie dużo, bardzo dużo Waszej Bożej Matce.

12 grudnia 1993. w święto Matki Bożej z Guadelupy, Nasz Pan, Jezus Chrystus powiedział o Swojej Matce: Maryja nigdy nie Panuje bardziej jako Królowa, jak kiedy Kocha najbardziej po Matczynemu. I dodał: Powiedz to wszystkim.

Specjalne Błogosławieństwo Jezusa Króla Wszystkich Narodów zostało objawione przez Matkę Bożą. Gdy ukazała się trzymając w Swoich ramionach Dzieciątko Jezus. Dzieciątko zrywało róże, jedna po drugiej, ze Swojego Przenajświętszego Serca, całowało je i przykładało do ust Swojej Matki. Matka Boża całowała każdą różę, brała z rąk Jezusa, przytulała do Swojego Serca, następnie podawała ją „matce duchowej”, która wkładała każdą różę do Niepokalanego Serca Matki Bożej.

Stamtąd róże były rozdawane ludziom wszystkich narodów i wszystkich czasów — biliony, bilionów róż. Te róże są łaskami Specjalnego Błogosławieństwa, przekazywanie łask od Jezusa do Maryi i następnie do Jej dzieci obrazuje rolę Matki Bożej jako Pośredniczki Wszystkich Łask.

Specjalne Błogosławieństwo może być przekazane przez każdego – innym osobom, bezpośrednio, albo też na odległość, za pośrednictwem modlitwy. Jeśli czynimy to bezpośrednio, to kładziemy nasze dłonie na głowie danej osoby, kładąc kciuki na Jej czole. Jeśli czynimy to na odległość, wznosimy ręce, lub kierujemy je w kierunku osoby, lub grupy osób i modlimy się następująco:

Niechaj Panowanie Jezusa Króla Wszystkich Narodów zostanie uznane w Twoim sercu;

Niechaj Panowanie Jezusa Króla Wszystkich Narodów żyje w Twoim sercu;

Niechaj Panowanie Jezusa Króla Wszystkich Narodów zostanie przekazane przez Twoje serce innym sercom. Tak, więc Panowanie Jezusa Króla Wszystkich Narodów będzie żyło w każdym sercu wszędzie naokoło świata.

Proszę o to Specjalne Błogosławieństwo za przyczyną Matki Bożej, Pośredniczki Wszystkich Łask, Która jako Królowa i Matka Wszystkich Narodów uzyskała je dla Ciebie jako ogromnej wagi łaskę z Przenajświętszego Serca Swojego Bożego Syna, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

*czynimy kciukiem znak krzyża na czole danej osoby, lub też czynimy znak krzyża w kierunku danej osoby

Dary Specjalnego Błogosławieństwa to dar przyjęcia, zrozumienia i życia Słowem Jezusa w Piśmie Świętym; dary intymności z Jezusem, Maryją i duszami jako partnerami w Ciele Chrystusa; oraz dar poznania sekretów Bożej miłości. Błogosławieństwo udziela uzdrowienie i przynosi również jedność z Ciałem Chrystusa. Jezus chce, aby każda osoba otrzymała laski tego królewskiego Specjalnego Błogosławieństwa. Módl się o nie dla swojej rodziny, przyjaciół, księży, zagubionych, chorych, umierających – dla każdego, kto potrzebuje Bożego Miłosierdzia,

Na Koronkę Jedności składają się modlitwy odmawiane na paciorkach różańca. Pan Jezus obiecał, że udzieli wielu duchowych, fizycznych, emocjonalnych i psychicznych uzdrowień tym, którzy modlą się tą modlitwą, o ile będzie to z pożytkiem dla ich zbawienia. Modlimy się w następujący sposób:

Boże Nasz Ojcze Niebieski, za przyczyną Twojego Syna Jezusa, Naszego Najwyższej Rangi Kapłana-Ofiary, Prawdziwego Proroka i Suwerennego Króla, ześlij na nas moc Twojego Ducha Świętego i otwórz nasze serca. W Twoim wielkim Miłosierdziu, za przyczyną Matczynego pośrednictwa Błogosławionej Dziewicy Maryi, Naszej Królowej, przebacz nam nasze grzechy, ulecz nasze załamania i odnów nasze serca w wierze, pokoju i miłości, i radości Twojego Królestwa, abyśmy byli jedno w Tobie.

P. W Twoim wielkim Miłosierdziu, przebacz nam nasze grzechy, ulecz nasze załamania,
W. I odnów nasze serca, abyśmy byli jedno w Tobie.
P. Słuchaj, o Izraelu! Pan, Nasz Bóg jest Jednym Bogiem!
W. O Jezu, Królu Wszystkich Narodów, niechaj Twoje Panowanie zostanie uznane na ziemi!
Maryjo, Nasza Matko i Pośredniczko Wszystkich Łask, prosimy, módl się i wstawiaj się za nami, Twoimi dziećmi! Święty Michale! Wielki Księciu i opiekunie Twoich ludzi, przybądź ze Świętymi Aniołami oraz Świętymi i ochraniaj nas! Amen.
*Koronka ta może być również odmawiana jako Nowenna, 9 razy pod rząd, jednorazowo – co godzina lub raz na dzień.
Obiecuję… że ktokolwiek będzie odmawiał tą Moją Litanię – umrze w Moich ramionach, mając w oczach Mój uśmiech. Ja sam przed ich śmiercią, ukażę się tym duszom jako: Król Wszystkich Narodów.
Panie zmiłuj się nad nami. Chryste zmiłuj się nad nami. Panie zmiłuj się nad nami.
Boże, Nasz Ojcze Niebieski, Który uczyniłeś Tron Twego Syna, mocnym poprzez wszystkie wieki,  

Boże Synu, Jezu, Nasz Najwyższej Rangi Kapłanie – Ofiaro, Prawdziwy Proroku i Suwerenny Królu,  

Boże Duchu Święty, który obficie się na nas wylałeś                                              

Trzy Osoby, ale Jeden Bóg, w Pięknie Twojej Odwiecznej Jedności                       

O Jezu, Nasz Odwieczny Królu,

O Jezu, Najbardziej Miłosierny Królu,                                                                     

O Jezu, Który wyciągasz do nas Złote Berło Twojego Miłosierdzia,            

O Jezu, w Którego Wielkim Miłosierdziu otrzymaliśmy Sakrament Spowiedzi,       

O Jezu, Kochający Królu, Który ofiarowujesz nam Swoją Łaskę Uzdrowienia,

O Jezu, Nasz Eucharystyczny Królu,

O Jezu, Królu zapowiedziany przez proroków,                                                      

O Jezu, Królu Nieba i ziemi,                                                                        

O Jezu, Królu i Władco Wszystkich Narodów,                                                        

O Jezu, Królu, Zachwycie Niebieskiego Dworu,

O Jezu, Królu, Najbardziej Litościwy wobec Swoich podwładnych,            

O Jezu, Królu, od Którego pochodzi wszelka władza,

O Jezu, Królu, w Którym, wraz z Ojcem i Duchem Świętym, jesteśmy Jedno,

O Jezu, Królu, Którego Królestwo nie jest w tego świata,     

O Jezu, Królu, Którego Przenajświętsze Serce płonie Miłością dla całej ludzkości,

O Jezu, Królu, Który jesteś Początkiem i Końcem, Alfą i Omegą,

O Jezu, Królu, Który dałeś nam Maryję, Królową, aby była Naszą Ukochaną Matką,

O Jezu, Królu, Który przyjdziesz na obłoku z Nieba, w Potędze i w Wielkiej Chwale,

O Jezu, Królu, do Którego Tronu podchodzimy z ufnością,                           

O Jezu, Królu, prawdziwie obecny w Przenajświętszym Sakramencie,                    

O Jezu, Królu, Który uczyniłeś Maryję Pośredniczką Wszystkich Łask,                  

O Jezu, Królu, Który uczyniłeś Maryję Współodkupicielką, Twoim partnerem w Planie Odkupienia,

– Panuj w naszych sercach,

O Jezu, Królu, Którego pragnieniem jest uleczyć nas ze wszelkich podziałów i niezgody,

O Jezu, Królu zraniony ludzką obojętnością,

O Jezu, Królu, Który dajesz nam balsam Swojej, Miłości dla pocieszenia Twojego Zranionego Serca,

O Jezu, Królu, Któryś jest Potężnym JESTEM pośród nas, Źródłem Naszej Najczystszej Radości,

Pozwól, abyśmy Ci mogli służyć.  

Jezu, Królu Wszystkich Narodów, Prawdziwy Suwerenie wszystek ziemskich potęg,

Jezu, Królu Wszystkich Narodów, podporządkowujący pod Swoimi Stopami na zawsze siły piekielne

Jezu, Królu Wszystkich Narodów, Świetle ponad wszystkimi światłami, oświetlający nas w otaczających nas ciemnościach

Pozwól, abyśmy Cię chwalili.

Jezu,  Królu Wszystkich Narodów, Którego Miłosierdzie jest tak Wielkie, że łagodzi kary, jakie nam się należą za nasze grzechy

Jezu, Królu Wszystkich Narodów, uznany przez Trzech Królów jako Prawdziwy Król,

Jezu, Królu Wszystkich Narodów, Jedyne Lekarstwo dla tak chorego świata,  

Jezu, Królu Wszystkich Narodów, Który udzielasz Pokoju duszom i narodom uznającym Cię, jako Prawdziwego Króla,

Jezu,  Królu Wszystkich Narodów, Który w Swoim Miłosierdziu zsyłasz nam Świętych Aniołów dla naszej ochrony,

Jezu, Królu Wszystkich Narodów, Którego, Najwyższej Rangi Księciem jest Św. Michał Archanioł,

Jezu, Królu Wszystkich Narodów, Który uczysz nas, że rządzić, to znaczy służyć,

Jezu, Królu Wszystkich Narodów, Sprawiedliwy Sędzio, Który oddzieli złych od dobrych,

Jezu, Królu Wszystkich Narodów, przed Którym zgiąć się powinno każde kolano,

Jezu, Królu Wszystkich Narodów, Którego Panowanie jest Panowaniem odwiecznym,

Jezu, Królu Wszystkich Narodów, Baranku, Który będziesz naszym Pasterzem,

Jezu, Królu Wszystkich Narodów, Którego Panowanie nie ma końca,              

Jezu, Królu Wszystkich Narodów, Którego łaskawość wobec nas jest stała i Którego wierność przetrwa na wieki,

Wychwalamy Cię i dziękujemy Ci Ojcze Przedwieczny, Który dałeś nam Swojego Jedynego Zrodzonego Syna, aby był Naszym Odkupicielem, Jedynym Prawdziwym Mediatorem i Suwerennym Królem, Ukochany Jezu, Suwerenny Królu, Który upokorzyłeś się z Miłości dla nas i przyjąłeś postać sługi, Duchu Święty, Trzecia Osobo Trójcy Świętej, Miłości Ojca i Syna, Który uświęcasz nas i dajesz nam Życie,

– Maryjo, Nasza Królowo i Matko, która w naszym imieniu wstawiasz się u Jezusa

Módl się za nami,

– Maryjo, Nasza Królowo i Matko, przez którą spływają na nas wszelkie Łaski

Módl się za nami,

– Święci Aniołowie i Święci Naszego Bożego Króla

Módlcie się za nami i ochraniajcie nas. Amen.

* * *

Prosimy, podzielcie się tymi modlitwami z kapłanami, Jezus powiedział: Tym kapłanom, którzy będą propagować modlitwy do Mnie jako do „Jezusa Króla Wszystkich Narodów obiecuję łaskę nawrócenia wielkiej ilości dusz.

Przyszedłem powierzyć wam posłania o wielkim znaczeniu dla świata. Powiadam Ci, nadchodzą dni, gdy ludzkość będzie wołała do Mnie o Miłosierdzie.

Powiadam Ci, Moje dziecko, tylko jedna rzecz będzie dawana jako lekarstwo – Ja Sam Jestem tym lekarstwem!

Niechaj dusze modlą się do Mnie za pośrednictwem Mojej Najświętszej Matki, która w waszym imieniu pośredniczy u Mnie „Jezusa, Króla Wszystkich Narodów”. Chcę panować we wszystkich sercach!

Lektura w temacie dla zainteresowanych

https://malirycerze.pl/abp-andrzej-dziega-homilie-intronizacyjne/

Intronizacja Chrystusa Króla

Jezus jest Królem wszystkich narodów i to z ustanowienia Boga Ojca. Z tego powodu niektórzy uważają, że nie powinniśmy intronizować Jezusa na Króla Polski, bo On już jest Królem. Natomiast kładzie się nacisk na Jego królowanie w naszych sercach. W ten sposób Jego królowanie stanie się rzeczywistością w nas i będzie to wewnętrzna intronizacja w naszym życiu.

Jednak Matka Boża, choć nazywamy Ją Panią Wszystkich Narodów, to jednak jest Królową Polski. Także Jezus, choć jest Bogiem to jednocześnie jest w pełni człowiekiem i jako człowiek mógłby być ogłoszony Królem Polski. Niektórzy uważają, że ogłoszenie Jezusa na Króla Polski przyczyni się do przemiany wielu serc i w ten sposób Jezus stanie się też Królem w naszym duchowym życiu. W tym duchu siostra Zofia pisze dnia 20.03.2007 roku:

Jest tylko jeden ratunek dla waszej ojczyzny – Intronizacja Jezusa na Króla Polski. W Nim jest cała nadzieja.

Dnia 19.02.2007 roku pada słowo intronizacja. Jednak większość ludzi jest zatroskana o własną władzę i dlatego nie potrzebują królowania Jezusa:

Jezu, Królu naszych serc i naszej ojczyzny, pomóż nam, w jaki sposób ma się dokonać Intronizacja na Króla Polski.

Córko Moja, Ja, Jezus Chrystus, pragnę być Królem Polski i wziąć ten kraj pod szczególną opiekę, choć większość nie potrzebuje Mnie – Króla, bo władza ich będzie ograniczona. Dzieci Moje, daję wam wskazówki:

Idzie post, poprzez Moją Mękę i Mój Krzyż możecie zmienić czas, w którym dokona się wiele. Potrzeba dużo modlitwy wielkopostnej. Proście Trójcę Świętą o Króla dla narodu polskiego i świata, tylko módlcie się wytrwale, aby pokonać przeszkody, a resztę dokona Bóg Wszechmocny. Módlcie się w każdym czasie, a Ja będę wam błogosławił.

Jezus jako Król Polski może dać takie łaski, jakich człowiek nie widział, jakie przerastają naszą wyobraźnię. Dnia 21.08.2008 roku padają ważne słowa o znaczeniu intronizacji dla Polski i świata:

Świat ma być przygotowany na przyjście  Mojego Syna Jezusa Chrystusa. Nim przyjdzie najpierw powinna być przeprowadzona intronizacja Chrystusa Króla. Z Jego królewskiego tronu będą płynąć łaski jakich jeszcze człowiek nie widział. Bóg Królem Polski. On się zatroszczy o swoje królestwo, a Jego władza będzie sięgać po krańce świata i nikt Mu nie przeszkodzi, bo wszyscy wrogowie będą podnóżkiem Jego.

Koronowanie Jezusa na Króla Polski to uznanie Go za Króla Miłosierdzia. Dnia 17.12.1998 roku czytamy, że ta intronizacja Jezusa jest związana ze skorzystaniem naszego narodu z łaski Miłosierdzia Bożego objawionego wcześniej przez siostrę Faustynę:

Ja, król Dawid, przychodzę jako pośrednik i orędownik do ludu wybranego. Tylko jeden jest ratunek dla ludzkości – Miłosierdzie Boże, które objawił Bóg przez polską zakonnicę s. Faustynę, i upomina się, aby został koronowany w Polsce Królem Miłosierdzia Bożego. Jezus miłosierny jest Królem, Jego Królestwo nie jest z tego świata, ale pragnie być Królem dzieci ziemskich. Uczyń to, narodzie polski, nie zwlekaj, bo czas nagli. To wezwanie dla ciebie, Polsko, wypełnij to, o co was proszę, a skorzystacie z łaski Bożego Miłosierdzia dla siebie i całego świata. Tyle otrzymacie, na ile zaufacie Miłosierdziu Bożemu.

Intronizacja Jezusa jest w istocie uznaniem Go Królem Miłosierdzia. Przez tę intronizację do wielu dotrze fakt, że Jezus jest miłosierny i przez to się zbawią. Dnia 25.12.1998 roku padają słowa:

Ja, król Dawid. Posłannictwo i słowo dał mi Bóg i raduje się Pan, że mogę brać udział w dziele zbawienia.

Narodzie polski, najważniejsze dla ciebie jest, aby Jezus został Królem Miłosierdzia Bożego. To nie jest wymysł człowieka, ale pragnie tego Jezus Chrystus, aby zostać Królem Miłosierdzia Bożego i okazać światu Miłosierdzie.

Bóg domaga się dnia 14.01.1999 roku przez pośrednictwo króla Dawida, aby Jezus był ogłoszony Królem Polski i świata. Bóg jednak czeka, kiedy to uczynimy dobrowolnie:

Ja, król Dawid, długo czekałem, aż zaczniesz pisać. Wiem, że masz trochę wątpliwości, więc daję ci sposobność, prosząc Boga o światło, które otrzymasz, aby nasza współpraca nie hamowała tego dzieła. Powinnaś wszystko uczynić, co jest wolą Boga.

Po to jestem jako orędownik do szybkiego zatwierdzenia intronizacji Jezusa, Króla Polski, a potem koro­nacji. Bóg czeka, kiedy lud wybrany dobrowolnie ogłosi Jezusa Królem Polski i świata.

Rozdział z książki

“WZYWAM WAS do MIŁOŚCI BOGA i BLIŹNIEGO” – Kompendium książki “Miłość do Boga i bliźniego”

https://malirycerze.pl/wzywam-was-do-milosci-boga-i-blizniego-kompendium-ksiazki-milosc-do-boga-i-blizniego/

str. 38-40