23 mszy św. o uwielbienie Boga Ojca przez Dzieciątko Jezus za Polskę, Ojczyznę naszą, od 21-23.12.2023, od 24-25.12.2023 i od 25.12.2023 do 03.01.2024

1. Uwielbienie Boga Ojca przez Boskie Serce Jezusa narodzonego w stajence betlejemskiej w wypełnieniu woli Bożej w Ojczyźnie i władzach RP wszystkich szczebli mocą Ducha Świętego przez  wstawiennictwo Matki Bożej Miłosierdzia i Królowej Polski, Anioła Stróża Polski św. Andrzeja Boboli oraz Świętych i Błogosławionych Narodu Polskiego. /21.12.2023/

2. Uwielbienie Boga Ojca we wszystkich KRUCJATACH i inicjatywach modlitewnych za Ojczyznę mocą Ducha Świętego przez  wstawiennictwo Matki Bożej Miłosierdzia i Królowej Polski, Anioła Stróża Polski św. Andrzeja Boboli oraz Świętych i Błogosławionych Narodu Polskiego. /22.12.2023/

3. Uwielbienie Boga Ojca przez Boskie Serce Jezusa narodzonego w stajence betlejemskiej w nawróceniu, przebudzeniu i otwarciu serc Narodu Polskiego, przyjęciu Woli Bożej mocą Ducha Świętego przez  wstawiennictwo Matki Bożej Miłosierdzia i Królowej Polski, Anioła Stróża Polski św. Andrzeja Boboli oraz Świętych i Błogosławionych Narodu Polskiego. /23.12.2023/

1. Uwielbienie Boga Ojca przez Boskie Serce Dzieciątka Jezus narodzone w stajence betlejemskiej i w każdej Mszy św. w Polsce szczególnie w nierealizowaniu złych i szkodliwych planów, zamierzeń i działań koalicji rządzącej w łączności z UE i wrogimi państwami w demontowaniu ładu i praworządności w instytucjach państwowych i władzach sądowniczych oraz o pokorę i przejrzenie dla rządzących i wspierających władzę przez Niepokalane Serce Matki Bożej Miłosierdzia i Królowej Polski, Anioła Stróża Polski św. Andrzeja Boboli oraz Świętych i Błogosławionych Narodu Polskiego a także Aniołów Stróżów, świętych i dusz zbawionych władców Polski. /25.12.2023/

2. Uwielbienie Boga Ojca przez Boskie Serce Dzieciątka Jezus narodzonego w stajence betlejemskiej i w każdej Mszy św. w Polsce szczególnie w odsunięciu od władzy koalicji rządzącej i powtórzeniu wyborów i o nowe władze wybrane według woli Bożej mocą Ducha Świętego przez Niepokalane Serce Matki Bożej Miłosierdzia i Królowej Polski, Anioła Stróża Polski św. Andrzeja Boboli oraz Świętych i Błogosławionych Narodu Polskiego a także Aniołów Stróżów, świętych i dusz zbawionych władców Polski. /26.12.2023/

3. Uwielbienie Boga Ojca przez Boskie Serce Dzieciątka Jezus narodzonego w stajence betlejemskiej i w każdej Mszy św.  w Polsce szczególnie zaangażowanych w mężnej obronie i ochronie ładu i porządku prawnego instytucji i organów państwa w mediach oraz niedopuszczenie do wykorzystania funkcjonariuszy służb mundurowych w pacyfikacji Narodu przez Niepokalane Serce Królowej Polski, św. Michała Archanioła i św. Aniołów Stróżów, świętych i błogosławionych Narodu Polskiego i całego Dworu Niebieskiego, a także mocą wstawienniczą Świętych Przodków. /27.12.2023/

4. Uwielbienie Boga Ojca przez Boskie Serce Dzieciątka Jezus narodzonego w stajence betlejemskiej i w każdej Mszy św.  w Polsce szczególnie w przebudzeniu, w wierze i mobilizacji pokutno-modlitewnej dla wszystkich Polaków w przebłaganiu i wynagrodzeniu za grzechy i przewiny środowisk politycznych, medialnych i odpowiedzialnych władz polskich w tym za dyktatorskie, niebezpieczne i szkodliwe  uchwały, ustawy, rozporządzenia, dekrety i działania  przez Niepokalane Serce Matki Bożej Miłosierdzia i Królowej Polski, Anioła Stróża Polski św. Andrzeja Boboli oraz Świętych i Błogosławionych Narodu Polskiego. /28.12.2023/

5. Uwielbienie Boga Ojca przez Boskie Serce Dzieciątka Jezus narodzonego w stajence betlejemskiej i w każdej Mszy św. w Polsce szczególnie w opamiętaniu, przebudzeniu i uwolnieniu umysłów i serc Narodu polskiego oraz w umocnieniu w Bożej wierze, nadziei i ufności wprowadzeniu praw i zasad Chrystusowych w życie Narodu, która przyspieszy klęskę „mrocznej pantery” mocą Ducha Świętego przez Niepokalane Serce Matki Bożej Miłosierdzia i Królowej Polski, Anioła Stróża Polski św. Andrzeja Boboli oraz Świętych i Błogosławionych Narodu Polskiego. /29.12.2023/

6. Uwielbienie Boga Ojca przez Boskie Serce Dzieciątka Jezus narodzonego w stajence betlejemskiej i w każdej Mszy św. w Polsce szczególnie w przyspieszeniu przyjścia „namaszczonego”, by przemienił mocą Ducha Świętego oblicze umęczonej ziemi i narodu polskiego przez Niepokalane Serce Matki Bożej Miłosierdzia i Królowej Polski, Anioła Stróża Polski św. Andrzeja Boboli oraz Świętych i Błogosławionych Narodu Polskiego. /30.12.2023/

7. Uwielbienie Boga Ojca przez Boskie Serce Dzieciątka Jezus narodzonego w stajence betlejemskiej i w każdej Mszy św. w Polsce szczególnie w przyspieszeniu panowania Jezusa Chrystusa Króla Miłosierdzia w Narodzie i państwie polskim mocą Ducha Świętego przez Niepokalane Serce Matki Bożej Miłosierdzia i Królowej Polski, Anioła Stróża Polski św. Andrzeja Boboli oraz Świętych i Błogosławionych Narodu Polskiego. /31.12.2023/

1. Uwielbienie Boga Ojca przez Boskie Serce Dzieciątka Jezus narodzonego w stajence betlejemskiej i w każdej Mszy św. w Kościele i Polsce szczególnie w przebudzeniu, gorliwości apostolskiej i chrześcijańskiej odwagi w mocy Ducha Świętego dla hierarchii i duchowieństwa polskiego w walce ze złem oraz stawaniu w obronie prawdy, ładu i porządku Bożego przez  wstawiennictwo Matki Bożej Miłosierdzia i Królowej Polski, Anioła Stróża Polski św. Andrzeja Boboli oraz Świętych i Błogosławionych Narodu Polskiego. /25.12.2023/

2. Uwielbienie Boga Ojca przez Boskie Serce Dzieciątka Jezus narodzonego w stajence betlejemskiej i w każdej Mszy św.  w Polsce szczególnie w przebudzeniu i zjednoczenia do narodowej wspólnej modlitwy, pokuty, zadośćuczynienia i nawrócenia narodowego mocą Ducha Świętego przez  wstawiennictwo Matki Bożej Miłosierdzia i Królowej Polski, Anioła Stróża Polski św. Andrzeja Boboli oraz Świętych i Błogosławionych Narodu Polskiego. /26.12.2023/

3. Uwielbienie Boga Ojca przez Boskie Serce Dzieciątka Jezus narodzone w stajence betlejemskiej i w każdej Mszy św. w Polsce szczególnie w opamiętaniu i powstrzymaniu władzy przed dyktaturą oraz dalszą agresją, pacyfikacją i siłowym łamaniem ładu i porządku prawnego oraz zniweczenie złych zamiarów i działań w tym stłamszenie mocy zła w obecnych szkodnikach i wrogach wewnętrznych i zewnętrznych Polski przez  wstawiennictwo Matki Bożej Miłosierdzia i Królowej Polski, Anioła Stróża Polski św. Andrzeja Boboli oraz Świętych i Błogosławionych Narodu Polskiego. /27.12.2023/

4. Uwielbienie Boga Ojca przez Boskie Serce Dzieciątka Jezus narodzonego w stajence betlejemskiej i w każdej Mszy św. w Polsce szczególnie we wzbudzeniu w Kościele i Ojczyźnie odważnych i gorliwych świadków wiary, którzy orężem modlitwy, pokutą i ofiarą będą swoją mężną postawą budzić sumienia i porywać do słuchania i naśladowania Chrystusa mocą Ducha Świętego przez  wstawiennictwo Matki Bożej Miłosierdzia i Królowej Polski, Anioła Stróża Polski św. Andrzeja Boboli oraz Świętych i Błogosławionych Narodu Polskiego. /28.12.2023/

5. Uwielbienie Boga Ojca przez Boskie Serce Dzieciątka Jezus narodzonego w stajence betlejemskiej i w każdej Mszy św.  w Polsce szczególnie o sparaliżowanie wszelkich niecnych i szkodliwych planów i działań obecnych władz; o Bożą obronę i ochronę ładu i porządku prawnego oraz niedopuszczenie wykorzystania funkcjonariuszy służb mundurowych w pacyfikacji Narodu mocą wstawienniczą Królowej Polski, św. Michała Archanioła i św. Aniołów Stróżów, świętych i błogosławionych Narodu Polskiego i całego Dworu Niebieskiego, a także mocą wstawienniczą Świętych Przodków. /29.12.2023/

6. Uwielbienie Boga Ojca przez Boskie Serce Dzieciątka Jezus narodzonego w stajence betlejemskiej i w każdej Mszy św.  w Polsce szczególnie w wiarze i mobilizacji pokutno-modlitewnej dla wszystkich Polaków w przebłaganiu i wynagrodzeniu za grzechy i przewiny środowisk politycznych, medialnych i władz polskich w tym dyktatorskich uchwał, ustaw, rozporządzeń i dekretów  przez  wstawiennictwo Matki Bożej Miłosierdzia i Królowej Polski, Anioła Stróża Polski św. Andrzeja Boboli oraz Świętych i Błogosławionych Narodu Polskiego. /30.12.2023/

7. Uwielbienie Boga Ojca przez Boskie Serce Dzieciątka Jezus narodzonego w stajence betlejemskiej i w każdej Mszy św. w Polsce szczególnie w opamiętaniu i uwolnieniu umysłów i serc Narodu polskiego oraz umocnieniu w Bożej wierze, nadziei i ufności wprowadzeniu praw i zasad Chrystusowych w życie Narodu, która przyspieszy klęskę „mrocznej pantery” mocą Ducha Świętego przez  wstawiennictwo Matki Bożej Miłosierdzia i Królowej Polski, Anioła Stróża Polski św. Andrzeja Boboli oraz Świętych i Błogosławionych Narodu Polskiego. /31.12.2023/

8. Uwielbienie Boga Ojca przez Boskie Serce Dzieciątka Jezus narodzonego w stajence betlejemskiej i w każdej Mszy św. w Polsce szczególnie w przyspieszeniu przyjścia „namaszczonego”, by przemienił mocą Ducha Świętego oblicze umęczonej ziemi i narodu polskiego przez  wstawiennictwo Matki Bożej Miłosierdzia i Królowej Polski, Anioła Stróża Polski św. Andrzeja Boboli oraz Świętych i Błogosławionych Narodu Polskiego. /01.01.2024/

9. Uwielbienie Boga Ojca przez Boskie Serce Dzieciątka Jezus narodzonego w stajence betlejemskiej i w każdej Mszy św. w Polsce szczególnie w przyspieszeniu panowania Jezusa Chrystusa Króla Miłosierdzia w Narodzie i państwie polskim mocą Ducha Świętego przez  wstawiennictwo Matki Bożej Miłosierdzia i Królowej Polski, Anioła Stróża Polski św. Andrzeja Boboli oraz Świętych i Błogosławionych Narodu Polskiego. /02.01.2024/

10. Uwielbienie Boga Ojca przez Najświętsze Imię Dzieciątka Jezus z podziękowaniem Trójcy ŚWIĘTEJ za wysłuchanie wszystkich modlitw i intencji w tym: za uwolnienie, nawrócenie, uzdrowienie, ochronę, umocnienie uświęcenie i królowanie Jezusa Króla Miłosierdzia w sercach Katolików, Polaków i duszy Narodu Polskiego, za wszelkie inicjatywy i działania w przyjęciu królewskiej władzy Jezusa Chrystusa w Narodzie i Państwie Polskim mocą Ofiary i Krwi Chrystusa i skarbu Kościoła za przyczyną św. Michała Archanioła i Aniołów, świętych i błogosławionych Narodu Polskiego oraz mocą wstawienniczą całego Dworu Niebieskiego i mocą modlitw świętych dusz czyśćcowych wszystkich przodków Polek i Polaków oraz zatroskanych o dobro Rzeczpospolitej. /03.01.2024/.