20 mszy św. za DUSZE… i KRZYWDY…

10 Mszy św. za dusze opuszczone i zapomniane (m.in przez przez bliskich) od 6-15.03.2023 w intencjach jak niżej:

Intencja 9 mszy 6-14.03.2023:

“O potężne wsparcie NMP Matki Miłosierdzia, św. Józefa i św. Stanisława Papczyńskiego, Aniołów Stróżów i całego Dworu Niebieskiego w błaganiach zanoszonych do Ojca, Króla i Pana bogatego w miłosierdzie przez dusze oczekujące, opuszczone i zapomniane na samym dnie czyśćca.”

Dziesiąta Msza św. 15.03.2023

“Uwielbienie i podziękowanie Ojcu, Królowi i Panu bogatemu w miłosierdzie za błogosławione owoce i łaski z niezgłębionego miłosierdzia Bożego płynące z tych 9 Mszy św. za wstawiennictwem NMP Matki Miłosierdzia, św. Józefa i św. Stanisława Papczyńskiego, Aniołów Stróżów i całego Dworu Niebieskiego.”

Kolejne 10 Mszy św. Od 6-15.03.2023 -“Wynagradzająca za krzywdy [i niedowiarstwo] wyrządzone Panu Jezusowi w Najświętszym Sakramencie.”

–  9 mszy św. od 6-14.03.2023

intencja wynagradzająca za krzywdy [i niedowiarstwo] wyrządzone Panu Jezusowi w Najśw. Sakramencie  przez Niepokalane Serce Maryi Apostołki Eucharystii oraz Wszystkich Świętych czcicieli Króla Miłosierdzia w Najśw. Sakramencie.

Dziesiąta Msza św. 15.03.2023

Uwielbienie Eucharystii i podziękowanie za Boga z nami w Najśw. Sakramencie  przez Niepokalane Serce Maryi Apostołki Eucharystii oraz Wszystkich Świętych czcicieli Króla Miłosierdzia w Najśw. Sakramencie.