20 mszy św. w intencjach Matki Bożej i Legionu MRMSJ, od 15.08.-3.09.2020

odprawia o. Józef K. 10 mszy św. od 15.08.-24.08.2020

W intencjach przebłagania Boga Ojca i o Miłosierdzie Boże w intencjach zanoszonych do Tronu Bożego przez Matkę Bożą, Legion Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego i ofiarodawców / 20 intencji szczegółowych  poniżej /, o oślepienie szatana mocą Płomienia Miłości Niep. Serca Maryi,  o osłonę i ochronę św. Michała, św. Archaniołów i św. Aniołów, o moc wstawienniczą całego Dworu Niebieskiego  oraz świętych dusz czyśćcowych, pomnożone mocą modlitw, ofiar, władzą i Skarbem Kościoła Chrystusowego od początku chrześcijaństwa przez wszystkie wieki aż do chwili obecnej.

10 mszy św. od 25.08.-3.09.2020

O zesłanie Ducha Ojca i Syna na ziemię Królowej Korony Polskiej, o ochronę od wrogów, bezbożników, szkodników, upadku, katastrofy, zarazy, głodu, ognia i wojny mocą NMP Pośredniczki Łask Wszelkich i Współodkupicielki, św. Andrzeja Boboli oraz świętych i Błogosławionych Narodu Polskiego a także świętych dusz czyśćcowych, pomnożone mocą modlitw, ofiar, władzą i Skarbem Kościoła Chrystusowego.


1. O przebłaganie i o uwielbienie Boga Ojca przez zniweczenie zamiarów i starcie dzieł szatańsko-masońskich oraz zniszczenie wszelkich ideologii i herezji, oszustwa i agresji środowisk wrogich Polsce i Kościołowi mocą Płomienia Miłości Niep. Serca Maryi, mocą modlitw, ofiar, pokuty i intencji zanoszonych do Tronu Bożego przez Legion Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego i ofiarodawców mszy św., o oślepienie szatana i innych złych duchów mocą światła naszego Króla i Pana; o osłonę, uwolnienie i ochronę św. Michała, św. Archaniołów i św. Aniołów, o moc wstawienniczą św. Andrzeja Boboli i całego Dworu Niebieskiego oraz świętych dusz czyśćcowych, pomnożone mocą modlitw, ofiar, władzą i Skarbem Kościoła Chrystusowego od początku chrześcijaństwa przez wszystkie wieki aż do chwili obecnej.

2. O przebłaganie i o uwielbienie Boga Ojca przez zniweczenie zamiarów i starcie dzieł szatańsko-masońskich, o uwolnienie Polski od wpływu bezbożników we wszystkich strukturach Narodu i Państwa Polskiego oraz o zniszczenie wszelkich ideologii i herezji, oszustwa i agresji środowisk wrogich Polsce i Kościołowi mocą Płomienia Miłości Niep. Serca Maryi,  mocą modlitw, ofiar, pokuty i intencji zanoszonych do Tronu Bożego przez Legion Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego i ofiarodawców mszy św., o oślepienie szatana i innych złych duchów mocą światła naszego Króla i Pana; o osłonę, uwolnienie i ochronę św. Michała, św. Archaniołów i św. Aniołów, o moc wstawienniczą św. Andrzeja Boboli i całego Dworu Niebieskiego oraz świętych dusz czyśćcowych, pomnożone mocą modlitw, ofiar, władzą i Skarbem Kościoła Chrystusowego od początku chrześcijaństwa przez wszystkie wieki aż do chwili obecnej.

3. O przebłaganie i o uwielbienie Boga Ojca przez zniweczenie zamiarów i starcie dzieł szatańsko-masońskich, o uwolnienie Polski od wpływu bezbożników we wszystkich strukturach Narodu i Państwa Polskiego oraz o zniszczenie wszelkich ideologii i herezji, oszustwa i agresji środowisk wrogich Polsce i Kościołowi mocą Płomienia Miłości Niep. Serca Maryi,  mocą modlitw, ofiar, pokuty i intencji zanoszonych do Tronu Bożego przez Legion Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego i ofiarodawców mszy św., o oślepienie szatana i innych złych duchów mocą światła naszego Króla i Pana; o osłonę, uwolnienie i ochronę św. Michała, św. Archaniołów i św. Aniołów, o moc wstawienniczą św. Andrzeja Boboli i całego Dworu Niebieskiego oraz świętych dusz czyśćcowych, pomnożone mocą modlitw, ofiar, władzą i Skarbem Kościoła Chrystusowego od początku chrześcijaństwa przez wszystkie wieki aż do chwili obecnej.

4. O miłosierdzie dla grzeszników w tym o opamiętanie i nawrócenie ludzi bezbożnych i zdeprawowanych, zdradzieckich i przekupionych, wrogich i szkodliwych dla Narodu i Państwa Polskiego mocą Płomienia Miłości Niep. Serca Maryi, mocą modlitw, ofiar, pokuty i intencji zanoszonych do Tronu Bożego przez Legion Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego i ofiarodawców mszy św., o oślepienie szatana i innych złych duchów mocą światła naszego Króla i Pana; o osłonę, uwolnienie i ochronę św. Michała, św. Archaniołów i św. Aniołów, o moc wstawienniczą św. Andrzeja Boboli i całego Dworu Niebieskiego oraz świętych dusz czyśćcowych, pomnożone mocą modlitw, ofiar, władzą i Skarbem Kościoła Chrystusowego od początku chrześcijaństwa przez wszystkie wieki aż do chwili obecnej.

5. O miłosierdzie Boże za dusze zmarłych egzorcystów z prośbą o ich wstawienie się o Bożą pomoc w uwolnieniu od obciążeń demonicznych NARODU i PAŃSTWA POLSKIEGO mocą Płomienia Miłości Niep. Serca Maryi, mocą modlitw, ofiar, pokuty i intencji zanoszonych do Tronu Bożego przez Legion Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego i ofiarodawców mszy św., o oślepienie szatana i innych złych duchów mocą światła naszego Króla i Pana; o osłonę, uwolnienie i ochronę św. Michała, św. Archaniołów i św. Aniołów, o moc wstawienniczą św. Andrzeja Boboli i całego Dworu Niebieskiego oraz świętych dusz czyśćcowych, pomnożone mocą modlitw, ofiar, władzą i Skarbem Kościoła Chrystusowego od początku chrześcijaństwa przez wszystkie wieki aż do chwili obecnej.

6. O Boże Miłosierdzie dla Polski, o uwolnienie Polski od wpływu bezbożników we wszystkich strukturach Narodu i Państwa Polskiego oraz o zniszczenie wszelkich ideologii i herezji, oszustwa i agresji środowisk wrogich Polsce i Kościołowi, o wypalenie tego co nie Boże mocą Ducha Świętego i napełnienie MIŁOŚCIĄ I BOSKOŚCIĄ wg woli Bożej mocą Płomienia Miłości Niep. Serca Maryi, mocą modlitw, ofiar, pokuty i intencji zanoszonych do Tronu Bożego przez Legion Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego i ofiarodawców mszy św., o oślepienie szatana i innych złych duchów mocą światła naszego Króla i Pana; o osłonę, uwolnienie i ochronę św. Michała, św. Archaniołów i św. Aniołów, o moc wstawienniczą św. Andrzeja Boboli i całego Dworu Niebieskiego oraz świętych dusz czyśćcowych, pomnożone mocą modlitw, ofiar, władzą i Skarbem Kościoła Chrystusowego od początku chrześcijaństwa przez wszystkie wieki aż do chwili obecnej.

7. Uwielbienie i podziękowanie dobremu Bogu za wygrane wybory prezydenckie i do Parlamentu RP i UE oraz wszelkie i nieustające wsparcie i błogosławieństwo dla Polski, za Bożą ochronę i osłonę RP, za Opatrzność i Miłosierdzie Boże udzielane Ojczyźnie naszej mocą Płomienia Miłości Niep. Serca Maryi, mocą modlitw, ofiar, pokuty i intencji zanoszonych do Tronu Bożego przez Legion Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego i ofiarodawców mszy św., o oślepienie szatana i innych złych duchów mocą światła naszego Króla i Pana; o osłonę, uwolnienie i ochronę św. Michała, św. Archaniołów i św. Aniołów, o moc wstawienniczą św. Andrzeja Boboli i całego Dworu Niebieskiego oraz świętych dusz czyśćcowych, pomnożone mocą modlitw, ofiar, władzą i Skarbem Kościoła Chrystusowego od początku chrześcijaństwa przez wszystkie wieki aż do chwili obecnej.

8. O Boże błogosławieństwo dla Ojczyzny, aby panowało w niej prawo, miłość i społeczne szczęście a za przyczyną Świętych Patronów naszych prośba o udzielenie Prezydentowi RP, Rządowi, Parlamentarzystom światła i mocy Ducha Świętego i wypalenie tego co nie Boże, aby umieli zwalczać grożące nam przeciwności i z pożytkiem kierował nawą Ojczyzny naszej mocą Płomienia Miłości Niep. Serca Maryi, mocą modlitw, ofiar, pokuty i intencji zanoszonych do Tronu Bożego przez Legion Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego i ofiarodawców mszy św., o oślepienie szatana i innych złych duchów mocą światła naszego Króla i Pana; o osłonę, uwolnienie i ochronę św. Michała, św. Archaniołów i św. Aniołów, o moc wstawienniczą św. Andrzeja Boboli i całego Dworu Niebieskiego oraz świętych dusz czyśćcowych, pomnożone mocą modlitw, ofiar, władzą i Skarbem Kościoła Chrystusowego od początku chrześcijaństwa przez wszystkie wieki aż do chwili obecnej.

9. Przeproszenie i przebłaganie Pana Boga za zuchwałe (w zamyśle masońsko-lewackich prowokatorów) profanacje, świętokradztwa, bezczeszczenia, pogardę i zniewagi dokonywane wobec Boga, Matki Bożej, Kościoła, ludzi wierzących, rodzin, środowisk patriotyczno – narodowych mocą Płomienia Miłości Niep. Serca Maryi, mocą modlitw, ofiar, pokuty i intencji zanoszonych do Tronu Bożego przez Legion Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego i ofiarodawców mszy św., o oślepienie szatana i innych złych duchów mocą światła naszego Króla i Pana; o osłonę, uwolnienie i ochronę św. Michała, św. Archaniołów i św. Aniołów, o moc wstawienniczą św. Andrzeja Boboli i całego Dworu Niebieskiego oraz świętych dusz czyśćcowych, pomnożone mocą modlitw, ofiar, władzą i Skarbem Kościoła Chrystusowego od początku chrześcijaństwa przez wszystkie wieki aż do chwili obecnej.

10. O pomoc Bożą i dary Ducha Świętego szczególnie mądrości, rozumu, rady i męstwa dla Kościoła, państwa i społeczeństwa polskiego, w radykalnym przeciwstawieniu się planom i działaniom szatana, masonerii, wrogów Boga, Kościoła i Polski oraz środowisk zuchwale lekceważących prawo Boże, obyczajowe i porządek publiczny mocą Płomienia Miłości Niep. Serca Maryi, mocą modlitw, ofiar, pokuty i intencji zanoszonych do Tronu Bożego przez Legion Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego i ofiarodawców mszy św., o oślepienie szatana i innych złych duchów mocą światła naszego Króla i Pana; o osłonę, uwolnienie i ochronę św. Michała, św. Archaniołów i św. Aniołów, o moc wstawienniczą św. Andrzeja Boboli i całego Dworu Niebieskiego oraz świętych dusz czyśćcowych, pomnożone mocą modlitw, ofiar, władzą i Skarbem Kościoła Chrystusowego od początku chrześcijaństwa przez wszystkie wieki aż do chwili obecnej.

11. O miłosierdzie i przebaczenie dla zatwardziałych grzeszników, oraz o opamiętanie i nawrócenie dla wszystkich wrogów i zuchwale zło czyniących wobec Kościoła, państwa i Narodu Polskiego mocą Płomienia Miłości Niep. Serca Maryi, mocą modlitw, ofiar, pokuty i intencji zanoszonych do Tronu Bożego przez Legion Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego i ofiarodawców mszy św., o oślepienie szatana i innych złych duchów mocą światła naszego Króla i Pana; o osłonę, uwolnienie i ochronę św. Michała, św. Archaniołów i św. Aniołów, o moc wstawienniczą św. Andrzeja Boboli i całego Dworu Niebieskiego oraz świętych dusz czyśćcowych, pomnożone mocą modlitw, ofiar, władzą i Skarbem Kościoła Chrystusowego od początku chrześcijaństwa przez wszystkie wieki aż do chwili obecnej.

12. Uwielbienie i podziękowanie dobremu Bogu za wszelkie i nieustające wsparcie i błogosławieństwo dla Polski, za Bożą ochronę i osłonę RP, za Opatrzność i Miłosierdzie Boże udzielane Ojczyźnie naszej mocą Płomienia Miłości Niep. Serca Maryi, mocą modlitw, ofiar, pokuty i intencji zanoszonych do Tronu Bożego przez Legion Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego i ofiarodawców mszy św., o oślepienie szatana i innych złych duchów mocą światła naszego Króla i Pana; o osłonę, uwolnienie i ochronę św. Michała, św. Archaniołów i św. Aniołów, o moc wstawienniczą św. Andrzeja Boboli i całego Dworu Niebieskiego oraz świętych dusz czyśćcowych, pomnożone mocą modlitw, ofiar, władzą i Skarbem Kościoła Chrystusowego od początku chrześcijaństwa przez wszystkie wieki aż do chwili obecnej.

13. Przeproszenie i przebłaganie Króla Miłosierdzia za grzechy pychy, nie posłuszeństwa, bunty, gniew,  brak przebaczenia i nie przestrzeganie regulaminu Legionu MRMSJ przez rycerzy z prośba o opamiętanie, nawrócenie, wynagrodzenie, oczyszczenie i uwolnienie z obciążeń i z tego co nie Boże mocą Płomienia Miłości Niep. Serca Maryi, mocą modlitw, ofiar, pokuty i intencji zanoszonych do Tronu Bożego przez Legion Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego i ofiarodawców mszy św., o oślepienie szatana i innych złych duchów mocą światła naszego Króla i Pana; o osłonę, uwolnienie i ochronę św. Michała, św. Archaniołów i św. Aniołów, o moc wstawienniczą św. Andrzeja Boboli i całego Dworu Niebieskiego oraz świętych dusz czyśćcowych, pomnożone mocą modlitw, ofiar, władzą i Skarbem Kościoła Chrystusowego od początku chrześcijaństwa przez wszystkie wieki aż do chwili obecnej.

14. O miłosierdzie i przebaczenie dla duchowieństwa, oraz o opamiętanie i nawrócenie dla biskupów, kapłanów, zakonników z prośba o mądrość w posłudze i mężne wyznawanie wiary w prawdzie mocą Płomienia Miłości Niep. Serca Maryi, mocą modlitw, ofiar, pokuty i intencji zanoszonych do Tronu Bożego przez Legion Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego i ofiarodawców mszy św., o oślepienie szatana i innych złych duchów mocą światła naszego Króla i Pana; o osłonę, uwolnienie i ochronę św. Michała, św. Archaniołów i św. Aniołów, o moc wstawienniczą św. Andrzeja Boboli i całego Dworu Niebieskiego oraz świętych dusz czyśćcowych, pomnożone mocą modlitw, ofiar, władzą i Skarbem Kościoła Chrystusowego od początku chrześcijaństwa przez wszystkie wieki aż do chwili obecnej.

15. Przeproszenie i przebłaganie Króla Miłosierdzia i Polski za grzechy pychy, nie posłuszeństwa, bunty lokalnych włodarzy miast i  gmin oraz o opamiętanie, nawrócenie, przestrzeganie praworządności i porządku publicznego dla Prezydentów, burmistrzów i wójtów mocą Płomienia Miłości Niep. Serca Maryi, mocą modlitw, ofiar, pokuty i intencji zanoszonych do Tronu Bożego przez Legion Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego i ofiarodawców mszy św., o oślepienie szatana i innych złych duchów mocą światła naszego Króla i Pana; o osłonę, uwolnienie i ochronę św. Michała, św. Archaniołów i św. Aniołów, o moc wstawienniczą św. Andrzeja Boboli i całego Dworu Niebieskiego oraz świętych dusz czyśćcowych, pomnożone mocą modlitw, ofiar, władzą i Skarbem Kościoła Chrystusowego od początku chrześcijaństwa przez wszystkie wieki aż do chwili obecnej.

16. Przeproszenie i przebłaganie Pana Boga za zuchwałe zachowania rządzących, polityków i mediów o opamiętanie, nawrócenie, pokorę oraz przestrzeganie praworządności dla parlamentarzystów, dziennikarzy, celebrytów i wszystkich łamiących praworządność i zasady życia moralnego i zasad społecznych mocą Płomienia Miłości Niep. Serca Maryi, mocą modlitw, ofiar, pokuty i intencji zanoszonych do Tronu Bożego przez Legion Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego i ofiarodawców mszy św., o oślepienie szatana i innych złych duchów mocą światła naszego Króla i Pana; o osłonę, uwolnienie i ochronę św. Michała, św. Archaniołów i św. Aniołów, o moc wstawienniczą św. Andrzeja Boboli i całego Dworu Niebieskiego oraz świętych dusz czyśćcowych, pomnożone mocą modlitw, ofiar, władzą i Skarbem Kościoła Chrystusowego od początku chrześcijaństwa przez wszystkie wieki aż do chwili obecnej.

17. Przebłaganie i wynagrodzenie Bogu Ojcu przez Najdroższą Krew Pana Jezusa i Jego święte Rany i przez Łzy i Boleści Matki Bożej – za grzechy ciężkie, zniewagi i przewiny Narodu i Państwa Polskiego od Chrztu do czasów obecnych i przyszłych wobec przykazania 1) NIE BĘDZIESZ MIAŁ BOGÓW CUDZYCH PRZEDE MNĄ, 2) NIE BĘDZIESZ WZYWAŁ IMIENIA BOGA TWEGO NADAREMNO i 3) PAMIĘTAJ, ABYŚ DZIEŃ ŚWIĘTY ŚWIĘCIŁ  – przez moc wstawienniczą Bolesnego i Niepokalanego Serca Maryi Królowej Aniołów i Polski, Anioła Stróża Polski, św. Aniołów Stróżów Polaków i Polek, ze wsparciem Świętych i Błogosławionych oraz Świętych Dusz Zbawionych Narodu Polskiego pomnożone mocą modlitw, ofiar, władzą i skarbem Kościoła Chrystusowego od chwili Chrztu Polski. oraz Świętych Dusz Zbawionych Narodu Polskiego pomnożone mocą modlitw, ofiar, władzą i skarbem Kościoła Chrystusowego od chwili Chrztu Polski.

18. Przebłaganie i wynagrodzenie Bogu Ojcu przez Najdroższą Krew Pana Jezusa i Jego święte Rany i przez Łzy i Boleści Matki Bożej – za grzechy ciężkie,  zniewagi i przewiny Narodu i Państwa Polskiego od Chrztu do czasów obecnych i przyszłych wobec przykazania 4) CZCIJ OJCA SWEGO  I MATKĘ SWOJĄ, 5) NIE ZABIJAJ, 6) NIE CUDZOŁÓŻ, 7) NIE KRADNIJ  – przez moc wstawienniczą Bolesnego i Niepokalanego Serca Maryi Królowej Aniołów i Polski, Anioła Stróża Polski, św. Aniołów Stróżów Polaków i Polek, Św. Andrzeja Boboli, Świętych i Błogosławionych oraz Świętych Dusz Zbawionych Narodu Polskiego pomnożone mocą modlitw, ofiar, władzą i skarbem Kościoła Chrystusowego od chwili Chrztu Polski. oraz Świętych Dusz Zbawionych Narodu Polskiego pomnożone mocą modlitw, ofiar, władzą i skarbem Kościoła Chrystusowego od chwili Chrztu Polski.

19. Przebłaganie i wynagrodzenie Bogu Ojcu przez Najdroższą Krew Pana Jezusa i Jego święte Rany i przez Łzy i Boleści Matki Bożej – za grzechy, zniewagi i przewiny Narodu i Państwa Polskiego od Chrztu do czasów obecnych i przyszłych wobec przykazania 8) NIE MÓW FAŁSZYWEGO ŚWIADECTWA PRZECIW BLIŹNIEMU SWEMU, 9) NIE POŻĄDAJ ŻONY BLIŹNIEGO SWEGO, 10) ANI  ŻADNEJ RZECZY, KTÓRA JEGO JEST   – przez moc wstawienniczą Bolesnego i Niepokalanego Serca Maryi Królowej Aniołów i Polski, Anioła Stróża Polski, św. Aniołów Stróżów Polaków i Polek, Św. Andrzeja Boboli, Świętych i Błogosławionych oraz Świętych Dusz Zbawionych Narodu Polskiego pomnożone mocą modlitw, ofiar, władzą i skarbem Kościoła Chrystusowego od chwili Chrztu Polski.

20. Uwielbienie Trójcy Świętej w Niepokalanym Sercu Maryi we wszystkich modlitwach, intencjach, inicjatywach i działaniach Legionu MRMSJ w 2020 R.P., z podziękowaniem za wszystkie łaski i dary udzielone z łaski Bożej Opatrzności i Bożego Miłosierdzia posługującym duchownym, zarządowi, animatorom, organizatorom, gospodarzom, rycerzom i uczestnikom wszelkich uczt duchowych Legionu, za duchowy i liczebny wzrost rycerzy, zaangażowanie, apostolską gorliwość i odważne świadczenie wiary, nadziei i miłości wszystkim postawionym na drodze życia oraz niesienia pomocy potrzebującym szczególnie, chorym na duszy i ciele, konającym i duszom czyśćcowym za przyczyną Św. Andrzeja Boboli, Patronów rycerzy i Legionu MRMSJ oraz mocą wstawienniczą całego Dworu Niebieskiego i świętych dusz czyśćcowych pomnożone mocą modlitw, ofiarą, władzy i skarbca Kościoła Chrystusowego.