2 x po 10 mszy św. od 2 lipca za wyborców i reelekcję prezydenta RP

intencje 9 mszy św. od 2-11.07.2011 

o. Józef K. i ks. Józef O.

Przeproszenie i przebłaganie Boga Ojca za grzechy Narodu i Państwa  Polskiego z prośbą o reelekcję Prezydenta RP mocą modlitw, ofiar wszystkich mszy św. władzą i skarbem Kościoła Chrystusowego; o okrycie Najdroższą Krwią Chrystusa wszystkich wyborców, obmycie ich z brudu grzechowego oraz o wiarę i odnowienie  mocą Ducha Świętego i otwarcie ich serc na Łaską Bożej Mądrości, Roztropności, Zgody, Prawdy, Rozumu, Rady, Miłości i Miłosierdzia mocą wstawienniczą Matki Bożej Królowej Polski,  Aniołów, Wszystkich Świętych i św. Dusz Zbawionych przodków Narodu Polskiego.

Intencja 1 mszy św. jako uwielbienie Boga i podziękowanie za okazane łaski Miłosierdzia, 12.07.2020

Uwielbienie i podziękowanie Bogu Ojcu za okazane Miłosierdzie Narodowi i Państwu  Polskiemu, za wysłuchaną prośbę o reelekcję Prezydenta RP mocą modlitw, ofiar wszystkich mszy św. władzą i skarbem Kościoła Chrystusowego; za łaskę okrycia Najdroższą Krwią Chrystusa wszystkich wyborców, za obmycie ich z brudu grzechowego oraz za łaskę wiarę i odnowienie ich mocą Ducha Świętego a także za otwarcie ich serc na Łaską Bożej Mądrości, Zgody, Prawdy, Rozumu, Rady, Miłości i Miłosierdzia mocą wstawienniczą Matki Bożej Królowej Polski,  Aniołów i Wszystkich Świętych.