2 x po 10 Mszy św. – O uwielbienie Trójcy Świętej w zniweczeniu wszelkich planów, sideł i dzieł szatana i jego sług

10 Mszy św . od 16-25.10.2021

9 mszy św. jako nowenna, intencje jak niżej

O uwielbienie Trójcy Świętej w zniweczeniu wszelkich planów, sideł i dzieł szatana i jego sług mocą Ofiary i Krwi Jezusa Chrystusa przez Niepokalane Serce Maryi i Najczystsze Serce św. Józefa za przyczyną św. Michała Archanioła, Jego Zastępów i Wszystkich Świętych.

Dziesiąta Msza św. jako podziękowanie i uwielbienie:

Uwielbienie i podziękowanie Trójcy Świętej mocą Ofiary i Krwi Jezusa Chrystusa przez Niepokalane Serce Maryi i Najczystsze Serce św. Józefa za przyczyną św. Michała Archanioła, Jego Zastępów i Wszystkich Świętych za zniweczenie wszelkich planów, sideł i dzieł szatana i jego sług.

10 Mszy św . od 18-27.10.2021

9 mszy św. jako nowenna, intencje jak niżej

O zniweczenie wszelkich planów, sideł i dzieł szatana i jego sług mocą Ofiary i Krwi Jezusa Chrystusa przez Niepokalane Serce Maryi i Najczystsze Serce św. Józefa za przyczyną św. Michała Archanioła, Jego Zastępów i Wszystkich Świętych.

Dziesiąta Msza św. jako podziękowanie i uwielbienie:

Uwielbienie i podziękowanie Trójcy Świętej mocą Ofiary i Krwi Jezusa Chrystusa przez Niepokalane Serce Maryi i Najczystsze Serce św. Józefa za przyczyną św. Michała Archanioła, Jego Zastępów i Wszystkich Świętych za zniweczenie wszelkich planów, sideł i dzieł szatana i jego sług.