2 x po 10 Mszy św.- Aby Miłość Boża przeniknęła całą przestrzeń stworzenia Bożego i wszystkie dusze ludzkie

2x po 10 Mszy św. 1-10.11.2021 r.

Intencja: O uwielbienie Boga w Trójcy Świętej Jedynego przez moc wstawienniczą Wszystkich Świętych, aby Miłość Boża przeniknęła całą przestrzeń stworzenia Bożego i wszystkie dusze ludzkie.

Intencja: O uwielbienie Boga w Trójcy Świętej Jedynego przez moc wstawienniczą Wszystkich Świętych, aby Miłość Boża przeniknęła całą przestrzeń stworzenia Bożego i wszystkie dusze ludzkie szczególnie w Polsce – Ojczyźnie naszej za przyczyną i mocą modlitw dusz zbawionych i wszystkich zatroskanych o wypełnienie Woli Bożej.