2 x 3 intencje Mszy św.6-8.04.2020 O wiarę i dar modlitwy dla wszystkich Polaków oraz Bożą ochronę, O przebłaganie i przeproszenie Boga za ciężkie grzechy Polski

2 x 3 intencje Mszy św. 6-8.04.2020

O wiarę i dar modlitwy dla wszystkich Polaków oraz Bożą ochronę

O przebłaganie i przeproszenie Boga za ciężkie grzechy Polski

ks. Sebastian i ks. Lesław

Pierwsza Msza św. – Wielki Poniedziałek, 6.04.2020

1. O wiarę i dar modlitwy dla wszystkich Polaków oraz Bożą ochronę od zatruć, zarazy i wszelkiego zła i tego co nie Boże mocą wstawienniczą Królowej Aniołów i Polski, Św. Archaniołów w tym św. Michała, św. Gabriela i św. Rafała,  Anioła Stróża Polski i Aniołów Stróżów wszystkich Polaków i mieszkańców Polski.

Druga Msza św. – Wielki Wtorek, 7.04.2020

3. O przebłaganie i przeproszenie Boga za ciężkie grzechy główne i wołające o pomstę do nieba, szczególnie za grzechy aborcji, z prośbą o opamiętanie, nawrócenie, o Dary Ducha Świętego dla Władzy duchownej i świeckiej w uchwalaniu prawa stanowionego i odważnych decyzjach w prawdzie (wg zasad i Prawa Bożego) dla dobra Kościoła, Narodu i Państwa Polskiego mocą wstawienniczą głównych Patronów Polski oraz Wszystkich Świętych i Błogosławionych Narodu Polskiego.

Trzecia Msza św. – WielkaŚroda, 8.04.2020

2. O przebłaganie i przeproszenie Boga Ojca za grzechy i przewiny ziemskiej pielgrzymki popełnione przez  Polaków: duchowieństwo i ochrzczonych wszystkich pokoleń od Chrztu Polski aż do chwili obecnej mocą Ofiary i Krwi Chrystusa szczególnie mocą 7 słów na drzewie Krzyża w tym „Ojcze przebacz im bo nie wiedza co czynią” za wstawiennictwem Bolesnej Królowej Polski oraz Męczenników, Wszystkich Świętych i Błogosławionych Narodu Polskiego.