16 mszy św. w czerwcu 2022

1 czerwca – O Uwielbienie Boga Ojca przez miłosierdzie Boże w dzieciach i młodzieży szczególnie opuszczonej, gorszonej, deprawowanej i zaniedbanej duchowo mocą wstawienniczą św. Jana Pawła II i całego Dworu Niebieskiego.

2 czerwca – O Uwielbienie Boga w posłudze i misji Matki Bożej Łaskawej jako Pośredniczki Łask Wszelkich i W…

4 czerwca – O Uwielbienie Boga w posłudze i misji Apostołów wszystkich czasów mocą wstawienniczą NMP Królowej Apostołów.

5 czerwca – O uwielbienie Ducha Świętego w posłudze i misji NMP Oblubienicy Ducha Świętego i wszystkich wiernych Kościoła Chrystusowego.

6 czerwca – O Uwielbienie Ducha Świętego w posłudze i misji Kościoła Chrystusowego przez moc wstawienniczą NMP Matki Kościoła.

7 czerwca – O Uwielbienie Boga Ojca w organizacji, przebiegu i owocach w uczcie duchowej w ramach XXIV TRIDUUM KU CZCI BOGA OJCA w Niepokalanowie 5-7.08.2022 dla organizatorów, uczestników i gospodarzy miejsca za przyczyną Patronów Legionu i dusz zbawionych MR.

9 czerwca – O Uwielbienie Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana w posłudze i misji kapłanów umiłowanych synów Matki Kapłanów.

12 czerwca – O Uwielbienie Boga w Trójcy Przenajświętszej Jedynego w Córce Ojca, Matce Syna i Oblubienicy Ducha Świętego..

13  czerwca – O Wynagrodzenie Niepokalanemu Sercu Maryi szczególnie za grzechy wobec Boga obecnego w Najświętszym Sakramencie za przyczyną św. Antoniego z Padwy i Świętych Patronów od Najświętszego Sakramentu.

16 czerwcaO publiczne uwielbienie Boga obecnego w Najświętszym Sakramencie oraz wynagrodzenie i przebłaganie za liczne grzechy, świętokradztwa, zniewagi, nadużycia i oziębłość dusz ludzkich wobec Najświętszej Eucharystii z prośbą o powrót do należnej czci Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej w Kościele za przyczyną NMP od Eucharystii, Aniołów i Wszystkich Świętych.

23 czerwca – O Uwielbienie Boga w misji i posłudze św. Jana Chrzciciela (patrona Legionu MRMSJ) szczególnie w otrzeźwieniu i uwolnieniu zniewolonych na duszy i ciele.   

24 czerwca – O Wynagrodzenie Najświętszemu Sercu Pana Jezusa za grzechy nasze i świata całego przez Niepokalane serce Maryi szczególnie za:

►wszystkie eucharystyczne świętokradztwa

►wszystkie niegodne przyjęte Komunie św.

►wszystkie profanacje Najświętszego Sakramentu,

►wszelkie nieuszanowania popełnione w domach Bożych,

►wszelkie zbezczeszczenia i usuwanie Tabernakulum,

►wszelką pogardę wobec rzeczy świętych,

►wszystkie wystąpienia z Kościoła,

►wszystkie grzech nie obyczajowości,

►wszystkie grzechy bezbożności,

►wszelką oziębłość i obojętność wobec Twojej boskiej zbawczej Miłości,

25 czerwca – O Wynagrodzenie Niepokalanemu Serca Maryi szczególnie za:

►wszelkie obelgi i brak uszanowania wobec Ojca św.,

►wszelką pogardę okazywaną biskupom i kapłanom.

►wszelkie bluźnierstwa świętego Imienia Maryi,

►wszelką pogardę Jej Niepokalanego Poczęcia,

►wszelka oziębłość kultu Maryi,- Ciebie prosimy,

►wszelką pogardę wobec obrazów Maryi,

►wszelkie zniewagi Różańca św. – Ciebie prosimy,

wszelką obojętność wobec macierzyńskiej miłości Maryi.

27 czerwca – O Uwielbienie Boga w posłudze i misji NMP Nieustającej Pomocy w udzielonej i udzielanej nieustannie Bożej pomocy potrzebującym.

29 czerwca – O Uwielbienie Boga w misji i posłudzeŚwiętych Apostołów Piotra i Pawła i w tych, którym patronują – w tym w ks. prob. Pawle W., ks. Piotrze K., ks. Piotrze T.

30 czerwca – O Uwielbienie Boga w Świętych Pierwszych Męczennikach Kościoła Rzymskiego a także w męczennikach Narodu Polskiego.