15 mszy św. w intencjach Ojczyzny, Kościoła, Matki Bożej i zanoszonych przez Legionu MRMSJ

Intencja Mszy św. poniedziałek, 26.10.2020 (o. Józef K.)

O uwolnienie Polski i Kościoła w Polsce od wpływu wrogów, bezbożników i szkodników Narodu i Państwa Polskiego mocą wstawienniczą Królowej Korony Polskiej, św. Andrzeja oraz świętych i Błogosławionych Narodu Polskiego a także świętych dusz czyśćcowych, pomnożone mocą modlitw, ofiar, władzą i Skarbem Kościoła Chrystusowego od początku chrześcijaństwa przez wszystkie wieki aż do chwili obecnej. /x1

Intencja Mszy św.  wtorek, 27.10.2020  (o. Józef K.)

O zesłanie Ducha Ojca i Syna na ziemię Królowej Korony Polskiej, o ochronę od wrogów, bezbożników, szkodników, upadku, katastrofy, zarazy, głodu, ognia i wojny mocą NMP Pośredniczki Łask Wszelkich i Współodkupicielki, św. Andrzeja Boboli oraz świętych i Błogosławionych Narodu Polskiego a także świętych dusz czyśćcowych, pomnożone mocą modlitw, ofiar, władzą i Skarbem Kościoła Chrystusowego. /x1

Intencja Mszy św. wtorek, 27.10.2020  (ks. Lesław K.)

O uwolnienie Polski i Kościoła w Polsce od wpływu wrogów, bezbożników i szkodników Narodu i Państwa Polskiego mocą wstawienniczą Królowej Korony Polskiej, św. Andrzeja oraz świętych i Błogosławionych Narodu Polskiego a także świętych dusz czyśćcowych, pomnożone mocą modlitw, ofiar, władzą i Skarbem Kościoła Chrystusowego od początku chrześcijaństwa przez wszystkie wieki aż do chwili obecnej. /x1

Intencja Mszy św.  środa, 28.10.2020  (ks. Lesław K.)

O zesłanie Ducha Ojca i Syna na ziemię Królowej Korony Polskiej, o ochronę od wrogów, bezbożników, szkodników, upadku, katastrofy, zarazy, głodu, ognia i wojny mocą NMP Pośredniczki Łask Wszelkich i Współodkupicielki, św. Andrzeja Boboli oraz świętych i Błogosławionych Narodu Polskiego a także świętych dusz czyśćcowych, pomnożone mocą modlitw, ofiar, władzą i Skarbem Kościoła Chrystusowego. /x1

Intencja Mszy św. czwartek, 29.10.2020 (ks. Sebastian k.)

O uwolnienie Polski i Kościoła w Polsce od wpływu wrogów, bezbożników i szkodników Narodu i Państwa Polskiego mocą wstawienniczą Królowej Korony Polskiej, św. Andrzeja oraz świętych i Błogosławionych Narodu Polskiego a także świętych dusz czyśćcowych, pomnożone mocą modlitw, ofiar, władzą i Skarbem Kościoła Chrystusowego od początku chrześcijaństwa przez wszystkie wieki aż do chwili obecnej. /x1

Intencja Mszy św.  czwartek, 29.10.2020 (ks. Lesław K.)

W intencjach zanoszonych do Tronu Bożego przez Matkę Bożą i Legion Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego za przyczyną św. Andrzeja Boboli, o Bożą osłonę i ochronę św. Michała, Archaniołów i św. Aniołów pomnożone mocą modlitw, ofiar, władzą i Skarbem Kościoła Chrystusowego (od początku chrześcijaństwa przez wszystkie wieki, aż do chwili obecnej) /x1

Intencja Mszy św.  piątek, 30.10.2020  (ks. Sebastian k.)

O zesłanie Ducha Ojca i Syna na ziemię Królowej Korony Polskiej, o ochronę od wrogów, bezbożników, szkodników, upadku, katastrofy, zarazy, głodu, ognia i wojny mocą NMP Pośredniczki Łask Wszelkich i Współodkupicielki, św. Andrzeja Boboli oraz świętych i Błogosławionych Narodu Polskiego a także świętych dusz czyśćcowych, pomnożone mocą modlitw, ofiar, władzą i Skarbem Kościoła Chrystusowego. /x1

Intencja Mszy św.  piątek, 30.10.2020  (ks. Lesław K.)

Przeproszenie i przebłaganie Najwyższego Arcykapłana za grzechy i oziębłość duchowieństwa, aby byli wolni od wszelkich zniewoleń, ludzkich przywiązań i obciążeń, z prośbą o wiarę, chrześcijańską odwagę i gorliwość apostolską w posłudze Kościołowi Chrystusowemu przez przyczynę Królowej Apostołów i Matki Kapłanów, św. Michała Archanioła, św. Aniołów Stróżów oraz Św. Kapłanów i Zakonników oraz mocą modlitw, ofiar, władzy i skarbu Kościoła Chrystusowego. /x1

Intencja Mszy św.  sobota, 31.10.2020  (ks. Sebastian k.)

W intencjach zanoszonych do Tronu Bożego przez Matkę Bożą i Legion Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego za przyczyną św. Andrzeja Boboli, o Bożą osłonę i ochronę św. Michała, Archaniołów i św. Aniołów pomnożone mocą modlitw, ofiar, władzą i Skarbem Kościoła Chrystusowego (od początku chrześcijaństwa przez wszystkie wieki, aż do chwili obecnej) /x1

Intencja Mszy św.  sobota, 31.10.2020  (ks. Lesław K.)

Podziękowanie Najwyższemu Arcykapłanowi za każde powołanie i wytrwanie w powołaniu duchownym, za gorliwych, odważnych i charyzmatycznych kardynałów, biskupów, kapłanów, zakonników posługujących w Kościele Chrystusowym przez przyczynę Królowej Apostołów i Matki Kapłanów, św. Michała Archanioła, św. Aniołów Stróżów oraz Św. Kapłanów i Zakonników oraz mocą modlitw, ofiar, władzy i skarbu Kościoła Chrystusowego. /x1

Intencja Mszy św. poniedziałek, 8.11.2020 (o. Józef K.)

O uwolnienie Polski i Kościoła w Polsce od wpływu wrogów, bezbożników i szkodników Narodu i Państwa Polskiego mocą wstawienniczą Królowej Korony Polskiej, św. Andrzeja oraz świętych i Błogosławionych Narodu Polskiego a także świętych dusz czyśćcowych, pomnożone mocą modlitw, ofiar, władzą i Skarbem Kościoła Chrystusowego od początku chrześcijaństwa przez wszystkie wieki aż do chwili obecnej. /x1

Intencja Mszy św.  wtorek, 9.11.2020  (o. Józef K.)

O zesłanie Ducha Ojca i Syna na ziemię Królowej Korony Polskiej, o ochronę od wrogów, bezbożników, szkodników, upadku, katastrofy, zarazy, głodu, ognia i wojny mocą NMP Pośredniczki Łask Wszelkich i Współodkupicielki, św. Andrzeja Boboli oraz świętych i Błogosławionych Narodu Polskiego a także świętych dusz czyśćcowych, pomnożone mocą modlitw, ofiar, władzą i Skarbem Kościoła Chrystusowego. /x1

Intencja Mszy św.  czwartek, 10.11.2020  (o. Józef K.)

W intencjach zanoszonych do Tronu Bożego przez Matkę Bożą i Legion Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego za przyczyną św. Andrzeja Boboli, o Bożą osłonę i ochronę św. Michała, Archaniołów i św. Aniołów pomnożone mocą modlitw, ofiar, władzą i Skarbem Kościoła Chrystusowego (od początku chrześcijaństwa przez wszystkie wieki, aż do chwili obecnej) /x1

Intencja Mszy św.  piątek, 11.11.2020  (o. Józef K.)

Przeproszenie i przebłaganie Najwyższego Arcykapłana za grzechy i oziębłość duchowieństwa, aby byli wolni od wszelkich zniewoleń, ludzkich przywiązań i obciążeń, z prośbą o wiarę, chrześcijańską odwagę i gorliwość apostolską w posłudze Kościołowi Chrystusowemu przez przyczynę Królowej Apostołów i Matki Kapłanów, św. Michała Archanioła, św. Aniołów Stróżów oraz Św. Kapłanów i Zakonników oraz mocą modlitw, ofiar, władzy i skarbu Kościoła Chrystusowego. /x1

Intencja Mszy św.  sobota, 12.11.2020  (o. Józef K.)

Podziękowanie Najwyższemu Arcykapłanowi za każde powołanie i wytrwanie w powołaniu duchownym, za gorliwych, odważnych i charyzmatycznych kardynałów, biskupów, kapłanów, zakonników posługujących w Kościele Chrystusowym przez przyczynę Królowej Apostołów i Matki Kapłanów, św. Michała Archanioła, św. Aniołów Stróżów oraz Św. Kapłanów i Zakonników oraz mocą modlitw, ofiar, władzy i skarbu Kościoła Chrystusowego. /x1