13 mszy św. przed Triduum ku czci Boga Ojca

Przed Triduum ku czci Boga Ojca całej ludzkości w Niepokalanowie ks. Lesław Krzyżak odprawił 10 mszy św. (9+1 – w tych intencjach były odprawiane Msze św. także w roku 2022)
-► 10 Mszy św.[1] w int. jak niżej:

  1. Podziękowania i UWIELBIENIA BOGA OJCA przez Dwór Niebieski za dzieło stworzenia
  2. Podziękowania i UWIELBIENIA BOGA OJCA przez Dwór Niebieski za stworzenie Maryi
  3. Podziękowania i UWIELBIENIA BOGA OJCA przez Dwór Niebieski za poświęcenie swego Jedynego Syna
  4. Podziękowania i UWIELBIENIA BOGA OJCA przez Dwór Niebieski za Najświętszy Sakrament
  5. Podziękowania i UWIELBIENIA BOGA OJCA przez Dwór Niebieski za zesłanie Ducha Świętego
  6. Podziękowania i UWIELBIENIA BOGA OJCA przez Dwór Niebieski za Kościół święty
  7. Podziękowania i UWIELBIENIA BOGA OJCA przez Dwór Niebieski za Pismo Święte
  8. Podziękowania i UWIELBIENIA BOGA OJCA przez Dwór Niebieski za stworzenie aniołów
  9. Podziękowania i UWIELBIENIA BOGA OJCA przez Dwór Niebieski za dusze wybrane
  10. Podziękowania i UWIELBIENIA BOGA OJCA przez Dwór Niebieski za wszystkie i dzieła opatrzność, miłości i miłosierdzia Jego.

Ponadto były jeszcze odprawione 3 msze św. sprawowane po jednej w kolejnych trzech miesiącach w intencji organizatorów, duchownych, uczestników i gospodarzy miejsca wydarzenia czyli 25 Tridduum ku czci Boga Ojca całej ludzkości w tym spotkania Zarządu i Zgromadzenia Animatorów.