127 intencji Mszy św. z ofiar Małych Rycerzy jako Intencje Matki Bożej i Legionu MRMSJ

127 intencji Mszy św. -plik PDF – do pobrania

Z dopuszczenia Bożej Opatrzności i Bożego Miłosierdzia mamy możliwość włączenia w swoje modlitwy poniższe intencje odprawiane przez 7 kapłanów prawie w jednym czasie. Kumulacja sprawowanych Mszy św. będzie od 1 kwietnia 2020. Zachęcam do zapoznania się z intencjami i współofiarowania ich osobiście w bezpośrednim lub duchowym udziale we Mszy św. i w zanoszonych modlitwach mocą DUCHA ŚWIĘTEGO za wstawiennictwem Dworu Niebieskiego i Świętych Dusz Zbawionych. Dla uproszczenia – wszystkie intencje tu zaprezentowane możemy ująć  jedną jako: Intencje Matki Bożej i Legionu MRMSJ. Amen.


4 nowenny z mszy św.

i 30 Mszy św. ofiarowanych przez rycerzy w intencji Matki Bożej

Link do strony Legionu MRMSJ: https://www.mali-rycerze.pl/czytam,1671

 

1 Nowenna (x 9 mszy św.)  od czwartku, 26 marca do piątku, 3 kwietnia 2020 w Koszalinie

Przez wstawiennictwo św. Michała Archanioła w intencjach Matki Bożej…

3 Nowenny (x 9 mszy św.) w IV, V i VI 2020 na Białorusi

W intencjach Matki Bożej,

w tym o rychły tryumf Niepokalanego Serca Maryi,

o pokonanie szatana i zniszczenie jego dzieł.

30 mszy św. 24.03.-21.04.2020 na Białorusi

W intencjach Matki Bożej

i przebłagania Pana Boga

przez Niepokalane Serce Maryi

za grzechy skutkujące karą zarazy

z prośbą o powstrzymanie koronawirusa

i innej zarazy

oraz ochronę naszych rodzin, Polski, Europy i świata całego

mocą wstawienniczą Dworu Niebieskiego.

 

6 mszy– ku czci Pana Jezusa Króla Miłosierdzia

oraz w intencjach Pani i Matki Wszystkich Narodów

28.03.-2.04. i 31.03.-4.04.2020

(aby Polska i cały świat stał się jednym WIELKIM Królestwem

Najświętszej WOLI BOŻEJ mocą Ducha Świętego)

wersja pierwsza i druga

ks. Dariusz S.(6 mszy św.) https://www.mali-rycerze.pl/czytam,1669

ks. Tadeusz B. (6 mszy św.) https://www.mali-rycerze.pl/czytam,1667

Pierwsza Msza św. Sb 28.03 i  Pn 31.03.:

Ku czci Pana Jezusa niewinnie uwięzionego i Jego cierpień, aby trudne doświadczenia dnia dzisiejszego były dla Polaków i dla wszystkich narodów okazją do prawdziwego nawrócenia do Boga w Trójcy Świętej Jedynego i do pokuty za straszne grzechy obrażające Boga – tak, aby Polska i inne narody stały się rzeczywistymi królestwami Pana Jezusa Króla Miłosierdzia i Matki Wszystkich Narodów, aby cały świat stał się jednym wielkim Królestwem Najświętszej WOLI BOŻEJ mocą DUCHA ŚWIĘTEGO za wstawiennictwem Dworu Niebieskiego i Świętych Dusz Zbawionych.

Druga Msza św. N 29.03. i Wt 31.03:

Ku czci Pana Jezusa niewinnie sądzonego i skazanego przez niesprawiedliwy wyrok dalej jak w pierwszej intencji

Trzecia Msza św. Pn 31.03 i Śr 1.04:

Na uczczenie Pana Jezusa wyszydzonego przez całe Jego życie, dalej jw.

Czwarta Msza św. Wt 31.03 i Cz 2.04:

Ku czci Pana Jezusa zmarłego okrytego ranami, ogołoconego i konającego na drzewie Krzyża w swej śmierci…jw

Piąta Msza św. Śr 1.04 i Pt. 3.04.:

Ku czci Pana Jezusa zmarłego i Jego pogrzebu, przez wszechmoc Boga Ojca, oraz w intencjach… dalej jw.

Szósta Msza św. Cz 2.04. i Sb 4.04.:

Ku czci zmartwychwstałego i uwielbionego Pana Jezusa, uwielbienie i podziękowanie dobremu Bogu za wysłuchane intencje i modlitwy zanoszone do Tronu Bożego przez Panią i Matkę Wszystkich Narodów w tymaby trudne doświadczenia dnia dzisiejszego były dla Polaków i wszystkich Narodów okazją do prawdziwego nawrócenia do Boga w Trójcy Świętej Jedynego i do pokuty za straszne grzechy obrażające Boga – tak, aby POLSKA i inne NARODY stały się rzeczywistymi KRÓLESTWAMI: Najświętszego Serca Jezusa, Niepokalanego Serca Maryi i Przeczystego Serca św. Józefa i aby cały świat stał się jednym WIELKIM Królestwem Najświętszej WOLI BOŻEJ mocą DUCHA ŚWIĘTEGO za wstawiennictwem Dworu Niebieskiego i Świętych Dusz Zbawionych.

6 mszy św. (30.03.-4.04.2020) – ku czci Pana Jezusa Króla Miłosierdzia

oraz w intencjach Matki Kościoła, Królowej Apostołów i Matki Kapłanów

(aby Pan Jezus – Arcykapłan dał nam rozmodlonych i gorliwych

biskupów i kapłanów w mocy Ducha Świętego)

wersja czwarta https://www.mali-rycerze.pl/czytam,1666

ks. Sebastian

Pierwsza Msza św. Pn 30.03.:

Ku czci Pana Jezusa niewinnie uwięzionego i Jego cierpień, przez wszechmoc Boga Ojca, oraz w intencjach… i modlitwach zanoszonych do Tronu Bożego przez Królową Apostołów, Matkę Kościoła i Matkę Kapłanów aby Pan Jezus – Arcykapłan dał nam rozmodlonych i gorliwych biskupów i kapłanów w mocy Ducha Świętego za przyczyną Dworu Niebieskiego oraz Świętych Dusz kapłańskich i zbawionych.

Druga Msza św. Wt 31.03:

Ku czci Pana Jezusa niewinnie sądzonego i skazanego przez niesprawiedliwy wyrok oraz w intencjach i modlitwach zanoszonych do Tronu Bożego przez Królową Apostołów, Matkę Kościoła i Matkę Kapłanów aby Pan Jezus – Arcykapłan dał nam dziewiczych i czystych biskupów i kapłanów w mocy Ducha Świętego za przyczyną Dworu Niebieskiego oraz Świętych Dusz kapłańskich i zbawionych.

Trzecia Msza św. Śr 1.04:

Na uczczenie Pana Jezusa wyszydzonego przez całe Jego życie, oraz w intencjach i modlitwach zanoszonych do Tronu Bożego przez Królową Apostołów, Matkę Kościoła i Matkę Kapłanów aby Pan Jezus – Arcykapłan dał nam pokornych i posłusznych biskupów i kapłanów w mocy Ducha Świętego za przyczyną Dworu Niebieskiego oraz Świętych Dusz kapłańskich i zbawionych.

Czwarta Msza św. Cz 2.04:

Ku czci Pana Jezusa zmarłego okrytego ranami, ogołoconego i konającego na drzewie Krzyża w swej śmierci oraz w intencjach i modlitwach zanoszonych do Tronu Bożego przez Królową Apostołów, Matkę Kościoła i Matkę Kapłanów aby Pan Jezus – Arcykapłan dał nam mężnych i cierpliwych biskupów i kapłanów w mocy Ducha Świętego za przyczyną Dworu Niebieskiego oraz Świętych Dusz kapłańskich i zbawionych.

Piąta Msza św. Pt. 3.04.:

Ku czci Pana Jezusa zmarłego i Jego pogrzebu, przez wszechmoc Boga Ojca, oraz w intencjach i modlitwach zanoszonych do Tronu Bożego przez Królową Apostołów, Matkę Kościoła i Matkę Kapłanów aby Pan Jezus – Arcykapłan dał nam świętych i obumarłych dla siebie i świata biskupów i kapłanów w mocy Ducha Świętego za przyczyną Dworu Niebieskiego oraz Świętych Dusz kapłańskich i zbawionych.

Szósta Msza św. Sb. 4.04.:

Ku czci zmartwychwstałego i uwielbionego Pana Jezusa oraz uwielbienie i podziękowanie dobremu Bogu za wysłuchane intencje i modlitwy zanoszone do Tronu Bożego przez Królową Apostołów, Matkę Kościoła i Matkę Kapłanów w tym o przebaczenie, miłosierdzie i Ducha Świętego dla wszystkich biskupów i kapłanów mocą wstawienniczą Dworu Niebieskiego, Świętych i Błogosławionych Narodu Polskiego oraz Świętych Dusz Zbawionych.

6 mszy św.  – ku czci Pana Jezusa Króla Miłosierdzia

oraz w intencjach Pani i Matki Wszystkich Narodów

(o powszechne odrodzenie i otwarcie serc Narodu Polskiego i wszystkich ludzi świata)

intencje – wersja piąta https://mali-rycerze.pl/czytam,1676

ks. Lesław

Pierwsza Msza św. Pn 30.03.:

Ku czci Pana Jezusa niewinnie uwięzionego i Jego cierpień oraz w intencjach zanoszonych do Tronu Bożego przez Panią i Matkę Wszystkich Narodów w tym o powszechne odrodzenie i otwarcie serc Narodu Polskiego i wszystkich ludzi świata mocą DUCHA ŚWIĘTEGO za wstawiennictwem Dworu Niebieskiego i Świętych Dusz Zbawionych.

Druga Msza św. Wt 31.03:

Ku czci Pana Jezusa niewinnie sądzonego i skazanego przez niesprawiedliwy wyrok dalej jak w pierwszej intencji

Trzecia Msza św. Śr 1.04:

Na uczczenie Pana Jezusa wyszydzonego przez całe Jego życie, dalej jw.

Czwarta Msza św. Cz 2.04:

Ku czci Pana Jezusa zmarłego okrytego ranami, ogołoconego i konającego na drzewie Krzyża w swej śmierci…jw

Piąta Msza św. Pt. 3.04.:

Ku czci Pana Jezusa zmarłego i Jego pogrzebu, przez wszechmoc Boga Ojca, oraz w intencjach… dalej jw.

Szósta Msza św. Sb 4.04.:

Ku czci zmartwychwstałego i uwielbionego Pana Jezusa, uwielbienie i podziękowanie dobremu Bogu za wysłuchane intencje i modlitwy zanoszone do Tronu Bożego przez Panią i Matkę Wszystkich Narodów w tym o powszechne odrodzenie i otwarcie serc Narodu Polskiego i wszystkich ludzi świata mocą DUCHA ŚWIĘTEGO za wstawiennictwem Dworu Niebieskiego i Świętych Dusz Zbawionych.

7 intencji za przyczyną Pani i Matki Wszystkich Narodów

( O przebłaganie, przeproszenie Boga Ojca

i pomoc Ducha Świętego w zniszczeniu i zniweczeniu planów i dzieł szatana-diabła )

Ks. Marek https://www.mali-rycerze.pl/czytam,1675

1.-wtorek 31.III g.8.00

Przebłaganie i przeproszenie Boga Ojca za przewiny ziemskiej pielgrzymki i ciężkie grzechy żyjących i zmarłych wrogów wewnętrznych i zewnętrznych Narodu i Państwa Polskiego mocą modlitw i ofiar ze skarbca Bożego Miłosierdzia i mocą wstawienniczą Pani i Matki Wszystkich Narodów, oraz mocą modlitw zanoszonych do Tronu Bożego przez cały Dwór Niebieski i modlitw ofiarowanych przez dusze Święte i zbawione wszystkich pokoleń Narodu Polskiego.

 2.-środa 1.IV g.18.00     

W intencjach zanoszonych do Tronu Bożego przez Panią i Matkę Wszystkich Narodów w tym, aby trudne doświadczenia dnia dzisiejszego były dla Polaków i wszystkich Narodów okazją do prawdziwego nawrócenia do Boga w Trójcy Świętej Jedynego i do pokuty za straszne grzechy obrażające Boga – tak, aby Polska i inne narody stały się rzeczywistymi królestwami: Najświętszego Serca Jezusa, Niepokalanego Serca Maryi i Przeczystego Serca św. Józefa i aby cały świat stał się jednym wielkim Królestwem Najświętszej WOLI BOŻEJ mocą DUCHA ŚWIĘTEGO za wstawiennictwem Dworu Niebieskiego i Świętych Dusz Zbawionych.

3.-czwartek 2.IV g.18.00

Przebłaganie i przeproszenie Boga Ojca za przewiny ziemskiej pielgrzymki i ciężkie grzechy Polaków, Europejczyków, chrześcijan i wszystkich ludzi świata całego mocą modlitw i ofiar ze skarbca Bożego Miłosierdzia i mocą wstawienniczą Pani i Matki Wszystkich Narodów, oraz mocą modlitw zanoszonych do Tronu Bożego przez cały Dwór Niebieski i modlitw wznoszonych przez dusze Święte i zbawione.

4.-piątek 3.IV  g. 18.00

O pomoc Ducha Świętego w zniszczeniu i zniweczeniu planów i dzieł szatana-diabła oraz wrogów Boga i Kościoła w planach i działaniach masonerii wywołania wojny oraz o miłosierdzie, pokój, nawrócenie i zbawienie grzeszników mocą ofiary i Krwi Chrystusa oraz mocą modlitw i ofiar ze skarbca Bożego Miłosierdzia i mocą wstawienniczą Pani i Matki Wszystkich Narodów, a także mocą modlitw zanoszonych do Tronu Bożego przez cały Dwór Niebieski i modlitw wznoszonych przez dusze Święte i zbawione.

5,-sobota 4.IV g. 18.00

O zniszczenie i wypalenie mocą Ducha Świętego tego co nie Boże w Polsce, Europie, Kościele i w całym świecie oraz przemienienie trudnych doświadczeń dzieci Bożych na dobro, nawrócenie i zbawienie dusz ludzkich mocą Ofiary i Krwi Chrystusa w łączności z pokutą, ofiarą, wynagrodzeniem i modlitwami zatroskanych o zbawienie bliźnich za przyczyną Pani i Matki Wszystkich Narodów, Św. Michała Archanioła, 7 Archaniołów i 9 Zastępów Anielskich i Dworu Niebieskiego.

6.-niedziela 5.IV g. 9.00

O przebłaganie i przeproszenie Boga Ojca, nawrócenie i pokutę dla grzeszników oraz przemienienie tych trudnych doświadczeń w Polsce, Europie, Kościele i w całym świecie w łączności z pokutą, ofiarą, wynagrodzeniem i modlitwami zatroskanych o zbawienie bliźnich na dobro, nawrócenie i zbawienie dusz ludzkich mocą Ofiary i Krwi Chrystusa mocą wstawienniczą Pani i Matki Wszystkich Narodów, oraz mocą modlitw zanoszonych do Tronu Bożego przez cały Dwór Niebieski i modlitw ofiarowanych przez dusze Święte i zbawione wszystkich pokoleń Narodu Polskiego.

7 poniedziałek 6.IV g. 7.00

Przez wszechmoc Boga Ojca, mocą wstawienniczą Pani i Matki Wszystkich Narodów prośba do Jezusa Króla Miłosierdzia i Polski o wypełnienie wołania św. Jana Pawła II „Niech zstąpi Duch Twój, Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi!” mocą wstawienniczą Dworu Niebieskiego, Świętych i Błogosławionych Narodu Polskiego oraz Świętych Dusz Zbawionych.

 6 mszy św.  – ku czci Pana Jezusa Króla Miłosierdzia

oraz w intencjach Pani i Matki Wszystkich Narodów

(o zakaz aborcji i ochronę życia od poczęcia aż do naturalnej śmierci)  

intencje – wersja szósta https://www.mali-rycerze.pl/czytam,1674

ks. Tomasz

Pierwsza Msza św. Śr 1.04.

Ku czci Pana Jezusa niewinnie uwięzionego i Jego cierpień, aby ta ofiara przebłagała Bożą sprawiedliwość i wyjednała łaskę by władze RP (w jedności z Kościołem i Narodem Polski) wprowadzili ustawę zakazującej aborcję i chroniącą życie od poczęcia aż do naturalnej śmierci mocą Ofiary i Krwi Chrystusa za wstawiennictwem Dworu Niebieskiego i Świętych Dusz Zbawionych.

Druga Msza św. Cz 2.04:

Ku czci Pana Jezusa niewinnie sądzonego i skazanego przez niesprawiedliwy wyrok dalej jak w pierwszej intencji

Trzecia Msza św. Pt. 3.04.:

Na uczczenie Pana Jezusa wyszydzonego przez całe Jego życie, dalej jw.

Czwarta Msza św. Sb 4.04.:

Ku czci Pana Jezusa zmarłego okrytego ranami, ogołoconego i konającego na drzewie Krzyża w swej śmierci…jw

Piąta Msza św. N. 5.04.:

Ku czci Pana Jezusa zmarłego i Jego pogrzebu, przez wszechmoc Boga Ojca, oraz w intencjach… dalej jw.

Szósta Msza św. Pn 6.04.:

Szósta Msza św. N 6.04.:

Ku czci zmartwychwstałego i uwielbionego Pana Jezusa, uwielbienie i podziękowanie dobremu Bogu za wysłuchane intencje i modlitwy zanoszone do Tronu Bożego, aby władze RP (w jedności z Kościołem i Narodem Polski) wprowadzili ustawę zakazującej aborcję i chroniącą życie od poczęcia aż do naturalnej śmierci – mocą DUCHA ŚWIĘTEGO za wstawiennictwem Dworu Niebieskiego, Świętych i Błogosławionych Narodu Polskiego oraz św. Dusz Zbawionych.

6 mszy św. – ku czci Pana Jezusa i o uwielbienie Trójcy Świętej

przez Najświętsze Serce Jezusa,

Niepokalane Serce Maryi i Przeczyste Serce św. Józefa

(o uwielbienie Trójcy Świętej w sercach wszystkich ludzi świata)

intencje – wersja ósma https://www.mali-rycerze.pl/czytam,1673

Ks. Dariusz D.

Pierwsza Msza św. Pn 30.03. g. 15:00:

Ku czci Pana Jezusa niewinnie uwięzionego i Jego cierpień oraz o uwielbienie Trójcy Świętej w sercach wszystkich ludzi świata – mocą DUCHA ŚWIĘTEGO przez Najświętsze Serca: Jezusa, Maryi i św. Józefa, mocą wstawienniczą Aniołów Stróżów wszystkich ludzi świata.

Druga Msza św. Wt 31.03. g. 15:00::

Ku czci Pana Jezusa niewinnie sądzonego i skazanego przez niesprawiedliwy wyrok dalej jak w pierwszej intencji Trzecia Msza św. Śr 1.04. g. 15:00:

Na uczczenie Pana Jezusa wyszydzonego przez całe Jego życie dalej jak w pierwszej intencji

Czwarta Msza św. Cz 2.04. g. 15:00:

Ku czci Pana Jezusa zmarłego okrytego ranami, ogołoconego i konającego na drzewie Krzyża w swej śmierci dalej jak w pierwszej intencji

Piąta Msza św. Pt 3.04. g. 19:00:

Ku czci Pana Jezusa zmarłego i Jego pogrzebu, dalej jak w pierwszej intencji

Szósta Msza św. Sb 4.04. g. 15:00:

Ku czci zmartwychwstałego i uwielbionego Pana Jezusa oraz o uwielbienie Trójcy Świętej w sercach Polaków i wszystkich ludzi świata – mocą DUCHA ŚWIĘTEGO przez Najświętsze Serca: Jezusa, Maryi i św. Józefa, mocą wstawienniczą Aniołów Stróżów wszystkich ludzi świata.

6 mszy św.  – ku czci Pana Jezusa Króla Miłosierdzia

oraz w intencjach Pani i Matki Wszystkich Narodów

(o wypełnienie wołania św. Jana Pawła II

„Niech zstąpi Duch Twój, Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi!”)

ks. Rafał https://www.mali-rycerze.pl/czytam,1670

Pierwsza Msza św. N 12.04.:

Ku czci Pana Jezusa niewinnie uwięzionego i Jego cierpień, przez wszechmoc Boga Ojca, mocą wstawienniczą Pani i Matki Wszystkich Narodów prośba do Jezusa Króla Miłosierdzia i Polski o wypełnienie wołania św. Jana Pawła II „Niech zstąpi Duch Twój, Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi!” za przyczyną NMP Niepokalanej Oblubienicy Ducha Świętego, Dworu Niebieskiego, Świętych i Błogosławionych Narodu Polskiego oraz Świętych Dusz Zbawionych.

Druga Msza św.Pn 13.04.:

Ku czci Pana Jezusa niewinnie sądzonego i skazanego przez niesprawiedliwy wyrok dalej jak w pierwszej intencji Trzecia Msza św. Wt 14.04.:

Na uczczenie Pana Jezusa wyszydzonego przez całe Jego życie, dalej jak w pierwszej intencji

Czwarta Msza św. Śr. 15.04.:

Ku czci Pana Jezusa zmarłego okrytego ranami, ogołoconego i konającego na drzewie Krzyża w swej śmierci dalej jak w pierwszej intencji

Piąta Msza św. Cz 16.04:

Ku czci Pana Jezusa zmarłego i Jego pogrzebu, dalej jak w pierwszej intencji

Szósta Msza św. Pt. 17.04:

Ku czci zmartwychwstałego i uwielbionego Pana Jezusa, uwielbienie i podziękowanie dobremu Bogu za wysłuchane intencje i modlitwy zanoszone do Tronu Bożego przez Panią i Matkę Wszystkich Narodów w tym o wypełnienie wołania św. Jana Pawła II „Niech zstąpi Duch Twój, Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi!” za przyczyną NMP Niepokalanej Oblubienicy Ducha Świętego, Dworu Niebieskiego, Świętych i Błogosławionych Narodu Polskiego oraz Świętych Dusz Zbawionych.

6 mszy św.  – ku czci Pana Jezusa Króla Miłosierdzia

oraz w intencjach Królowej Polski

(o wypełnienie poleceń i postawionych warunków w uznaniu i ukoronowaniu

Króla Miłosierdzia na Króla Narodu i Państwa Polskiego)

intencje – wersja siódma

ks. Łukasz

Pierwsza Msza św. Śr. 1.04:

Ku czci Pana Jezusa niewinnie uwięzionego i Jego cierpień oraz w intencjach zanoszonych do Tronu Bożego przez Królową Polski szczególnie o wypełnienie poleceń i postawionych warunków w uznaniu i ukoronowaniu Króla Miłosierdzia na Króla Narodu i Państwa Polskiego – mocą DUCHA ŚWIĘTEGO za wstawiennictwem Dworu Niebieskiego, Świętych i Błogosławionych Narodu Polskiego oraz św. Dusz Zbawionych.

Druga Msza św. Cz 2.04:

Ku czci Pana Jezusa niewinnie sądzonego i skazanego przez niesprawiedliwy wyrok dalej jak w pierwszej intencji

Trzecia Msza św. Pt 3.04:

Na uczczenie Pana Jezusa wyszydzonego przez całe Jego życie, dalej jak w pierwszej intencji

Czwarta Msza św. Sb 3.04:

Ku czci Pana Jezusa zmarłego okrytego ranami, ogołoconego i konającego na drzewie Krzyża w swej śmierci dalej jak w pierwszej intencji

Piąta Msza św. N 5.04:

Ku czci Pana Jezusa zmarłego i Jego pogrzebu, dalej jak w pierwszej intencji

Szósta Msza św. Pn 6.04:

Ku czci zmartwychwstałego i uwielbionego Pana Jezusa, uwielbienie i podziękowanie dobremu Bogu za wysłuchane intencje i modlitwy zanoszone do Tronu Bożego przez Królową Polski szczególnie o wypełnienie poleceń i postawionych warunków w uznaniu i ukoronowaniu Króla Miłosierdzia na Króla Narodu i Państwa Polskiego – mocą DUCHA ŚWIĘTEGO za wstawiennictwem Dworu Niebieskiego, Świętych i Błogosławionych Narodu Polskiego oraz św. Dusz Zbawionych.

6 mszy św. (4-9.04.2020) – ku czci Pana Jezusa Króla Miłosierdzia

oraz w intencjach Matki Kościoła, Królowej Apostołów i Matki Kapłanów

(za biskupów i kapłanów)

wersja czwarta https://www.mali-rycerze.pl/czytam,1676

ks. Zbigniew

Pierwsza Msza św. Sb 4.04.:

Ku czci Pana Jezusa niewinnie uwięzionego i Jego cierpień, przez wszechmoc Boga Ojca, oraz w intencjach i modlitwach zanoszonych do Tronu Bożego przez Królową Apostołów, Matkę Kościoła i Matkę Kapłanów aby Pan Jezus – Arcykapłan dał nam rozmodlonych i gorliwych biskupów i kapłanów w mocy Ducha Świętego za przyczyną Dworu Niebieskiego oraz Świętych Dusz kapłańskich i zbawionych.

Druga Msza św. N 5.04:

Ku czci Pana Jezusa niewinnie sądzonego i skazanego przez niesprawiedliwy wyrok oraz w intencjach i modlitwach zanoszonych do Tronu Bożego przez Królową Apostołów, Matkę Kościoła i Matkę Kapłanów aby Pan Jezus – Arcykapłan dał nam dziewiczych i czystych biskupów i kapłanów w mocy Ducha Świętego za przyczyną Dworu Niebieskiego oraz Świętych Dusz kapłańskich i zbawionych.

Trzecia Msza św. Pn 6.04:

Na uczczenie Pana Jezusa wyszydzonego przez całe Jego życie, oraz w intencjach i modlitwach zanoszonych do Tronu Bożego przez Królową Apostołów, Matkę Kościoła i Matkę Kapłanów aby Pan Jezus – Arcykapłan dał nam pokornych i posłusznych biskupów i kapłanów w mocy Ducha Świętego za przyczyną Dworu Niebieskiego oraz Świętych Dusz kapłańskich i zbawionych.

Czwarta Msza św. Wt 7.04:

Ku czci Pana Jezusa zmarłego okrytego ranami, ogołoconego i konającego na drzewie Krzyża w swej śmierci oraz w intencjach i modlitwach zanoszonych do Tronu Bożego przez Królową Apostołów, Matkę Kościoła i Matkę Kapłanów aby Pan Jezus – Arcykapłan dał nam mężnych i cierpliwych biskupów i kapłanów w mocy Ducha Świętego za przyczyną Dworu Niebieskiego oraz Świętych Dusz kapłańskich i zbawionych.

Piąta Msza św. Śr. 8.04.:

Ku czci Pana Jezusa zmarłego i Jego pogrzebu, przez wszechmoc Boga Ojca, oraz w intencjach i modlitwach zanoszonych do Tronu Bożego przez Królową Apostołów, Matkę Kościoła i Matkę Kapłanów aby Pan Jezus – Arcykapłan dał nam świętych i obumarłych dla siebie i świata biskupów i kapłanów w mocy Ducha Świętego za przyczyną Dworu Niebieskiego oraz Świętych Dusz kapłańskich i zbawionych.

Szósta Msza św. Cz. 9.04.:

Ku czci zmartwychwstałego i uwielbionego Pana Jezusa, uwielbienie i podziękowanie dobremu Bogu za wysłuchane intencje i modlitwy zanoszone do Tronu Bożego przez Królową Apostołów, Matkę Kościoła i Matkę Kapłanów w tym o przebaczenie, miłosierdzie i Ducha Świętego dla wszystkich biskupów i kapłanów mocą wstawienniczą Dworu Niebieskiego, Świętych i Błogosławionych Narodu Polskiego oraz Świętych Dusz Zbawionych.