11 mszy św. 21–31.12.2020 – Do Boga Ojca, aby Serce Boskiego Dzieciątka Jezus udzieliło łaski…

Do Boga Ojca, aby Serce Boskiego Dzieciatka Jezus udzieliło łaski, dary i owoce Ducha Świętego Polsce i Kościołowi, Polakom i Katolikom mocą wstawienniczą …

21–31.12.2020

Intencje szczegółowe:

1. Prośba do Boga Ojca, aby Boskie Serce Jezusa narodzone w stajence betlejemskiej z NMP usposobiło serca Polaków i Katolików na przyjęcie pełni łask Ducha Świętego za przyczyną  Niepokalanie Poczętej Oblubienicy Ducha Świętego – Matki Kościoła i Królowej i Królowej Korony Polskiej, św. Andrzeja oraz Wszystkich Świętych i Błogosławionych Narodu Polskiego a także świętych dusz czyśćcowych, pomnożone mocą modlitw, ofiar, władzą i Skarbem Kościoła Chrystusowego od początku chrześcijaństwa przez wszystkie wieki aż do chwili obecnej.

2. Prośba do Boga Ojca, aby Boskie Serce Jezusa narodzone w stajence betlejemskiej z NMP udzieliło Polakom i Katolikom osłony Ducha Świętego pomnożyło i umocniło w nich wiarę, nadzieję i miłość za przyczyną Niepokalanie Poczętej Oblubienicy Ducha Świętego – Matki Kościoła i Królowej i Królowej Korony Polskiej, św. Andrzeja oraz Wszystkich Świętych i Błogosławionych Narodu Polskiego a także świętych dusz czyśćcowych, pomnożone mocą modlitw, ofiar, władzą i Skarbem Kościoła Chrystusowego od początku chrześcijaństwa przez wszystkie wieki aż do chwili obecnej.

3. Prośba do Boga Ojca, aby Boskie Serce Jezusa narodzone w stajence betlejemskiej z NMP mocą Ducha Świętego umocniło, oświeciło, prowadziło, rządziło i uświęciło i osłoniło władzę w Polsce i Kościele za przyczyną  Niepokalanie Poczętej Oblubienicy Ducha Świętego – Matki Kościoła i Królowej i Królowej Korony Polskiej, św. Andrzeja oraz Wszystkich Świętych i Błogosławionych Narodu Polskiego a także świętych dusz czyśćcowych, pomnożone mocą modlitw, ofiar, władzą i Skarbem Kościoła Chrystusowego od początku chrześcijaństwa przez wszystkie wieki aż do chwili obecnej.

4. Prośba do Boga Ojca, aby Boskie Serce Jezusa narodzone w stajence betlejemskiej z NMP osłoniło i zapaliło serca Polaków i Katolików miłością Ducha Świętego i napełniło największą pokorą, łagodnością, cierpliwością, uległością, oddaniem, mocą i świętością za przyczyną  Niepokalanie Poczętej Oblubienicy Ducha Świętego – Matki Kościoła i Królowej i Królowej Korony Polskiej, św. Andrzeja oraz Wszystkich Świętych i Błogosławionych Narodu Polskiego a także świętych dusz czyśćcowych, pomnożone mocą modlitw, ofiar, władzą i Skarbem Kościoła Chrystusowego od początku chrześcijaństwa przez wszystkie wieki aż do chwili obecnej.

5. Prośba do Boga Ojca, aby Boskie Serce Jezusa narodzone w stajence betlejemskiej z NMP zesłało Polsce i Kościołowi siedem darów, oraz owoce Ducha Świętego osłoniło i użyczało wszystkiego co dobre, a powstrzymało od wszystkiego co złe za przyczyną  Niepokalanie Poczętej Oblubienicy Ducha Świętego – Matki Kościoła i Królowej i Królowej Korony Polskiej, św. Andrzeja oraz Wszystkich Świętych i Błogosławionych Narodu Polskiego a także świętych dusz czyśćcowych, pomnożone mocą modlitw, ofiar, władzą i Skarbem Kościoła Chrystusowego od początku chrześcijaństwa przez wszystkie wieki aż do chwili obecnej.

6. Prośba do Boga Ojca, aby Boskie Serce Jezusa narodzone w stajence betlejemskiej z NMP osłoniło i usposobiło serca duchownych i wierzących w Chrystusa na przyjęcie pełni łask Ducha Świętego za przyczyną  Niepokalanie Poczętej Oblubienicy Ducha Świętego – Matki Kościoła i Królowej i Królowej Korony Polskiej, św. Andrzeja oraz Wszystkich Świętych i Błogosławionych Narodu Polskiego a także świętych dusz czyśćcowych, pomnożone mocą modlitw, ofiar, władzą i Skarbem Kościoła Chrystusowego od początku chrześcijaństwa przez wszystkie wieki aż do chwili obecnej.

7. Prośba do Boga Ojca, aby Boskie Serce Jezusa narodzone w stajence betlejemskiej z NMP udzieliło duchowieństwu i wiernym Kościoła – Ducha Świętego pomnożyło i umocniło w nich wiarę, nadzieję i miłość za przyczyną  Niepokalanie Poczętej Oblubienicy Ducha Świętego – Matki Kościoła i Królowej i Królowej Korony Polskiej, św. Andrzeja oraz Wszystkich Świętych i Błogosławionych Narodu Polskiego a także świętych dusz czyśćcowych, pomnożone mocą modlitw, ofiar, władzą i Skarbem Kościoła Chrystusowego od początku chrześcijaństwa przez wszystkie wieki aż do chwili obecnej.

8. Prośba do Boga Ojca, aby Boskie Serce Jezusa narodzone w stajence betlejemskiej z NMP mocą Ducha Świętego umocniło, oświeciło, prowadziło, rządziło i uświęciło i osłoniło władzę w Kościele i wierzących w Chrystusa za przyczyną  Niepokalanie Poczętej Oblubienicy Ducha Świętego – Matki Kościoła i Królowej i Królowej Korony Polskiej, św. Andrzeja oraz Wszystkich Świętych i Błogosławionych Narodu Polskiego a także świętych dusz czyśćcowych, pomnożone mocą modlitw, ofiar, władzą i Skarbem Kościoła Chrystusowego od początku chrześcijaństwa przez wszystkie wieki aż do chwili obecnej.

9. Prośba do Boga Ojca, aby Boskie Serce Jezusa narodzone w stajence betlejemskiej z NMP zapaliło serca duchownych i wiernych Kościoła miłością Ducha Świętego osłoniło i napełniło największą pokorą, łagodnością, cierpliwością, uległością, oddaniem, mocą i świętością za przyczyną  Niepokalanie Poczętej Oblubienicy Ducha Świętego – Matki Kościoła i Królowej i Królowej Korony Polskiej, św. Andrzeja oraz Wszystkich Świętych i Błogosławionych Narodu Polskiego a także świętych dusz czyśćcowych, pomnożone mocą modlitw, ofiar, władzą i Skarbem Kościoła Chrystusowego od początku chrześcijaństwa przez wszystkie wieki aż do chwili obecnej.

10. Prośba do Boga Ojca, aby Boskie Serce Jezusa narodzone w stajence betlejemskiej z NMP zesłało duchowieństwu i wiernym Kościoła siedem darów, oraz owoce Ducha Świętego osłoniło i użyczało wszystkiego co dobre, a powstrzymało od wszystkiego co złe za przyczyną Niepokalanie Poczętej Oblubienicy Ducha Świętego – Matki Kościoła i Królowej i Królowej Korony Polskiej, św. Andrzeja oraz Wszystkich Świętych i Błogosławionych Narodu Polskiego a także świętych dusz czyśćcowych, pomnożone mocą modlitw, ofiar, władzą i Skarbem Kościoła Chrystusowego od początku chrześcijaństwa przez wszystkie wieki aż do chwili obecnej.

11. O Uwielbienie Trójcy Świętej i podziękowanie Boskiemu Sercu Jezusa narodzonemu w stajence betlejemskiej z NMP za dary i owoce, interwencje i pomoc Ducha Świętego udzielane Polsce i Kościołowi na ziemiach Królowej Korony Polskiej, za odparcie ataków i wpływów wrogów, bezbożników i szkodników Narodu i Państwa Polskiego mocą wstawienniczą Niepokalanie Poczętej Oblubienicy Ducha Świętego – Matki Kościoła i Królowej Korony Polskiej, św. Andrzeja oraz Wszystkich Świętych i Błogosławionych Narodu Polskiego a także świętych dusz czyśćcowych, pomnożone mocą modlitw, ofiar, władzą i Skarbem Kościoła Chrystusowego od początku chrześcijaństwa przez wszystkie wieki aż do chwili obecnej.