10 Mszy św. w intencjach zanoszonych przez NMP i Legion MRMSJ od 22.02.-4.03.2023r.

10 mszy św. w intencjach zanoszonych przez NMP i Legion MRMSJ od 22.02.-4.03.2023r.

9 mszy: od 23.02.-03.03.2023r.

W intencjach zanoszonych do Tronu Bożego przez NMP i Legion MRMSJ w tym przebłaganie Boga Ojca za łamanie przykazań Bożych mocą Ran i Krwi Chrystusowej za przyczyną św. Mojżesza oraz o zmniejszenie i odwrócenie wojny by ocalić dusze grzeszników.

Jedna msza św. 04.03.2023r.

Uwielbienie i podziękowanie za owoce,  łaski i błogosławieństwa płynące z ofiarowanych mszy św. przez ofiarodawców mocą wstawienniczą Dworu Niebieskiego.