10 MSZY ŚW. W INTENCJACH ZANOSZONYCH DO TRONU BOŻEGO PRZEZ MATKĘ BOŻĄ, MAŁYCH RYCERZY MSJ I OFIARODAWCÓW, 21-30.06.2020

9 MSZY ŚW. W INTENCJACH

ZANOSZONYCH DO TRONU BOŻEGO PRZEZ MATKĘ BOŻĄ, MAŁYCH RYCERZY MSJ

I OFIARODAWCÓW POMNOŻNE MOCĄ MODLITW, OFIAR, WŁADZĄ I SKARBEM

 KOŚCIOŁA CHRYSTUSOWEGO.

o. Józef K. Od 21-29.06.2020

Intencja szczegółowa:

Przeproszenie i przebłagania Boga Ojca z prośbą o Miłosierdzie Boże w intencjach zanoszonych do Tronu Bożego przez Matkę Bożą, Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego i ofiarodawców, o oślepienie szatana mocą Płomienia Miłości Niep. Serca Maryi, o osłonę i ochronę św. Michała, św. Archaniołów i św. Aniołów, o moc wstawienniczą całego Dworu Niebieskiego oraz świętych dusz czyśćcowych, o pomnożenie intencji mocą modlitw, ofiar, władzą i Skarbem Kościoła Chrystusowego od początku chrześcijaństwa przez wszystkie wieki aż do chwili obecnej.

 

1 MSZA ŚW. o  UWIELBIENIE BOGA OJCA Z PODZIĘKOWANIEM

ZA WYSŁUCHANE I ZANOSZONE INTENCJE MATKI BOŻEJ,

MAŁYCH RYCERZY I OFIARODAWCÓW POMNOŻONE MOCĄ MODLITW,

OFIAR, WŁADZĄ I SKARBEM KOŚCIOŁA CHRYSTUSOWEGO.

o. Józef K. 30.06.2020

Intencja szczegółowa:

Uwielbienie Boga OJCA z podziękowaniem za wysłuchane intencje Matki Bożej, Małych Rycerzy i ofiarodawców, za przyjęte modlitwy i ofiary a także za wsparcie Córki Ojca Przedwiecznego, świętych Archaniołów i ich Legionów, a także za wstawienie się Dworu Niebieskiego oraz Świętych Dusz Czyśćcowych i pomnożenie łask i darów modlitwami, działaniami, ofiarami (m.in. ofiarowanymi mszami św.), władzą i Skarbem Kościoła Chrystusowego.