10 mszy św. w intencjach NMP Królowej Korony Polskiej i św. Andrzeja Boboli, 22.09.-1.10.2020 r.

W zwiazku z nasilającymi się działaniam mocy zła wobec środowisk polityczno – rządowych i destabilizacji władzy w Polsce oraz innych planów i działań szatana i innych złych duchów i ludzi na ich służbie zarząd zamówił 10 mszy św.

  • 9 mszy św. w formie nowenny od 22-30.09.2020

w intencjach zanoszonych przez NMP Królowa Polski, Legion Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego za przyczyną św. Andrzeja Bobolę oraz świętych i Błogosławionych Narodu Polskiego

Intencje szczegółowe 9 Mszy św., od 22-30.09.2020

O uwolnienie Polski i Kościoła w Polsce od wpływy wrogów, bezbożników i szkodników Narodu i Państwa Polskiego; o zesłanie Ducha Ojca i Syna na ziemię Królowej Korony Polskiej, o ochronę od wrogów, bezbożników, szkodników, upadku, katastrofy, zarazy, głodu, ognia i wojny mocą NMP Pośredniczki Łask Wszelkich i Współodkupicielki, św. Andrzeja Boboli oraz świętych i Błogosławionych Narodu Polskiego a także świętych dusz czyśćcowych, pomnożone mocą modlitw, ofiar, władzą i Skarbem Kościoła Chrystusowego  od początku chrześcijaństwa przez wszystkie wieki aż do chwili obecnej.

  • Jedną Mszę św.

Podziekowanie i uwielbienie Trójcy Świętej w Narodzie i państwie polskim przez  Niepokalane Serce NMP Królowej Aniołów i Polski, za przyczyną św. Andrzeja Boboli oraz świętych i błogosławionych Narodu Polskiego, świętych dusz czyśćcowych, pomnożone mocą modlitw, ofiar, władzą i Skarbem Kościoła Chrystusowego od początku chrześcijaństwa przez wszystkie wieki aż do chwili obecnej.