10 mszy św. w intencjach Matki Bożej i Legionu MRMSJ od 6-15 sierpnia 2020

10 mszy św. od 6-15 sierpnia 2020

W Intencjach zanoszonych do Boga bogatego w Miłosierdzie

przez Matkę Bożą

i Legion Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego.

Odprawia ks. Krzysztof z L.

 

UWAGA: Do Intencji szczegółowych jak niżej rycerze mogą dołączyć intencje swoje

z modlitwami i ofiarami – wg woli Bożej – posyłając je przez swoich św. Aniołów Opiekunów.

 

  1. O Boże błogosławieństwo dla Ojczyzny, aby dokonało się jej przemienienie i panowało w niej prawo, miłość i społeczne szczęście z prośbą o udzielenie Prezydentowi RP światła i mocy Ducha Świętego w kolejnej kadencji, aby umiał zwalczać grożące nam przeciwności i z pożytkiem kierował nawą Ojczyzny naszej mocą wstawienniczą Królowej Aniołów i Polski, Anioła Stróża Polski, św. Aniołów Stróżów Polaków i Polek, ze wsparciem świętych Archaniołów i ich Legionów, a także za przyczyną Dworu Niebieskiego, świętych i błogosławionych Narodu Polskiego oraz Świętych Dusz Czyśćcowych pomnożone mocą modlitw, ofiar, władzą i skarbcem Kościoła Chrystusowego. (6.08.)

 

  1. Przeproszenie, wynagrodzenie i przebłaganie Pana Boga za zuchwałe (w zamyśle masońsko-lewackich prowokatorów) profanacje, świętokradztwa, bezczeszczenia, pogardę i zniewagi dokonywane wobec Boga, Matki Bożej, Kościoła, ludzi wierzących, rodzin, środowisk patriotyczno – narodowych mocą wstawienniczą Królowej Aniołów i Polski, Anioła Stróża Polski, św. Aniołów Stróżów Polaków i Polek, ze wsparciem świętych Archaniołów i ich Legionów, a także za przyczyną Dworu Niebieskiego, świętych i błogosławionych Narodu Polskiego oraz Świętych Dusz Czyśćcowych pomnożone mocą modlitw, ofiar, władzą i skarbcem Kościoła Chrystusowego. (7.08.)

 

  1. O pomoc Bożą i dary Ducha Świętego szczególnie mądrości, rozumu, rady i męstwa dla Kościoła, państwa i społeczeństwa polskiego, w radykalnym przeciwstawieniu się planom i działaniom szatana, masonerii, wrogów Boga, Kościoła i Polski oraz środowisk zuchwale lekceważących prawo Boże, obyczajowe i porządek publiczny mocą wstawienniczą Królowej Aniołów i Polski, Anioła Stróża Polski, św. Aniołów Stróżów Polaków i Polek, ze wsparciem świętych Archaniołów i ich Legionów, a także za przyczyną Dworu Niebieskiego, świętych i błogosławionych Narodu Polskiego oraz Świętych Dusz Czyśćcowych pomnożone mocą modlitw, ofiar, władzą i skarbcem Kościoła Chrystusowego. (8.08.)

 

  1. Uwielbienie i podziękowanie dobremu Bogu za wszelkie i nieustające wsparcie i błogosławieństwo dla Polski, za Bożą ochronę i osłonę RP, za Opatrzność i Miłosierdzie Boże udzielana Ojczyźnie naszej mocą wstawienniczą Królowej Aniołów i Polski, Anioła Stróża Polski, św. Aniołów Stróżów Polaków i Polek, ze wsparciem świętych Archaniołów i ich Legionów, a także za przyczyną Dworu Niebieskiego, świętych i błogosławionych Narodu Polskiego oraz Świętych Dusz Czyśćcowych pomnożone mocą modlitw, ofiar, władzą i skarbcem Kościoła Chrystusowego. (9.08.)

 

  1. O miłosierdzie i przebaczenie dla zatwardziałych grzeszników, oraz o opamiętanie i nawrócenie dla wszystkich wrogów i zuchwale czyniących zło wobec Kościoła, państwa i Narodu Polskiego mocą wstawienniczą Królowej Aniołów i Polski, Anioła Stróża Polski, św. Aniołów Stróżów Polaków i Polek, ze wsparciem świętych Archaniołów i ich Legionów, a także za przyczyną Dworu Niebieskiego, świętych i błogosławionych Narodu Polskiego oraz Świętych Dusz Czyśćcowych pomnożone mocą modlitw, ofiar, władzą i skarbcem Kościoła Chrystusowego. (10.08.)

 

  1. O miłosierdzie i przebaczenie dla duchowieństwa, oraz o Boże wsparcie w służbie duszpasterskiej wg woli Bożej dla biskupów, kapłanów, zakonników z prośbą o mądrość i mężne wyznawanie wiary w prawdzie, ochronę i osłonę ze wsparciem Matki Kapłanów i Kościoła, świętych Archaniołów i ich Legionów , a także za przyczyną Dworu Niebieskiego, świętych i błogosławionych Kościoła Chrystusowego oraz świętych Dusz Czyśćcowych pomnożone mocą modlitw, ofiar, władzą i skarbcem Kościoła Chrystusowego.  (11.08.)

 

  1. Przeproszenie i przebłaganie Króla Miłosierdzia i Polski za grzechy pychy, nie posłuszeństwa, bunty lokalnych włodarzy miast i gmin oraz o opamiętanie, nawrócenie, przestrzeganie praworządności i porządku publicznego dla Prezydentów, burmistrzów i wójtów mocą wstawienniczą Królowej Aniołów i Polski, Anioła Stróża Polski, św. Aniołów Stróżów Polaków i Polek, ze wsparciem świętych Archaniołów i ich Legionów, a także za przyczyną Dworu Niebieskiego, świętych i błogosławionych Narodu Polskiego oraz Świętych Dusz Czyśćcowych pomnożone mocą modlitw, ofiar, władzą i skarbcem Kościoła Chrystusowego.

 

  1. Przeproszenie i przebłaganie Pana Boga za zuchwałe zachowania rządzących, polityków i mediów o opamiętanie, nawrócenie, pokorę oraz przestrzeganie praworządności dla parlamentarzystów, dziennikarzy, celebrytów i wszystkich łamiących praworządność i zasady życia moralnego i zasad społecznych mocą wstawienniczą Królowej Aniołów i Polski, Anioła Stróża Polski, św. Aniołów Stróżów Polaków i Polek, ze wsparciem świętych Archaniołów i ich Legionów, a także za przyczyną Dworu Niebieskiego, świętych i błogosławionych Narodu Polskiego oraz Świętych Dusz Czyśćcowych pomnożone mocą modlitw, ofiar, władzą i skarbcem Kościoła Chrystusowego. (13.08.)

 

  1. Przeproszenie i przebłaganie Króla Miłosierdzia za grzechy pychy, nie posłuszeństwa, bunty, gniew, brak przebaczenia i nie przestrzeganie zasad i regulaminu Legionu MRMSJ przez rycerzy z prośba o opamiętanie, nawrócenie, wynagrodzenie, oczyszczenie i uwolnienie z obciążeń i z tego co nie Boże a także o uwielbienie i Królowanie Trójcy Świętej w Legionie MRMSJ, o powołania i wytrwanie dla nowych rycerzy, o posłuszeństwo i jedność Wspólnoty oraz wierność Królowi Miłosierdzia i rycerskiemu powołaniu a także o zatwierdzenie Legionu w kościołach lokalnych za przyczyną św. Maksymiliana i wszystkich Patronów Legionu i Rycerzy, św. Aniołów opiekunów, pomnożone mocą modlitw, ofiar, władzą i skarbem Kościoła Chrystusowego. (14.08.)

 

  1. PROŚBA do Trójcy Przenajświętszej przez Matczyne Serce Królowej Wniebowziętej Niepokalanej Oblubienicy Ducha Świętego o wolność w Duchu Bożym serc i umysłów Polaków i aby ziemię polską Duch Święty oświecił blaskiem światła Bożego, by w każdym miejscu i w każdej sprawie przewodził Syn Boga Żywego Jezus Chrystus – Król Miłosierdzia i Polski za przyczyną Anioła Stróża Polski, św. Aniołów Stróżów Polaków i Polek, ze wsparciem świętych Archaniołów i ich Legionów, a także za wstawiennictwem Dworu Niebieskiego oraz Świętych Dusz Zbawionych pomnożone mocą modlitw, ofiar, władzą i skarbem Kościoła Chrystusowego. (15.08.)