10 Mszy św. przebłagalno-wynagradzających od 12–22 lutego 2023

10 mszy św. przebłagalno-wynagradzających od 12–22 lutego 2023

9 mszy: od 12-21.02.2023

Przebłaganie Boga Ojca za grzechy i wynagrodzenie: za zgorszenia i oziębłość katolików i duchowieństwa w tym: niedowiarstwa, zaniechania dobra oraz zniewagi i krzywdy wyrządzone Panu Jezusowi w Najświętszym Ciele i Krwi Chrystusowej mocą wstawienniczą Dworu Niebieskiego.

Jedna msza św. 22.02.2023

Uwielbienie i podziękowanie za owoce,  łaski i błogosławieństwa płynące z ofiarowanych mszy św. przez ofiarodawców mocą wstawienniczą Dworu Niebieskiego.