10 Mszy św. od 1-10.09.2022

10 Mszy św. od 1-10.09.2022

9 Mszy św. w intencji:

Za Kościół Chrystusowy i duchowieństwo wszystkich szczebli by byli ikonami Jezusa Chrystusa i sprostali obecnym wyzwaniom i rodzili się wciąż z Ducha Bożego mocą tajemnicy Macierzyństwa i Narodzenia NMP i za wstawiennictwem całego Dworu Niebieskiego.

Dziesiąta Msza św.  w intencji:

Uwielbienie Trójcy Świętej i podziękowanie Bogu Ojcu za błogosławione owoce tych 9 mszy św. przez moc tajemnicy Macierzyństwa i Narodzenia NMP i za wstawiennictwem całego Dworu Niebieskiego.