10 Mszy św. “O zniszczenie wszelkich dzieł diabła” od 16-25 marca 2023

10 Mszy św. od 16-25 marca 2023 w intencji:
O zniszczenie wszelkich dzieł diabła mocą Najświętszego Imienia Jezus. (por. 1 J 3,8)

PS. Ponieważ wiele jest intencji ważnych, pilnych i trudno dokonać wyboru co istotniejsze w danej sytuacji, chwili – została zredagowana krótka intencja ogólna oparta na fragmencie pierwszego listu św. Jana Apostoła:

“Syn Boży objawił się po to, aby zniszczyć dzieła diabła.” (1 J 3,8)

oraz z Listu św. Pawła Ap. do Filipian:

Dlatego też Bóg Go nad wszystko wywyższył i darował Mu imię ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano istot niebieskich i ziemskich i podziemnych. I aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest PANEM – ku chwale Boga Ojca.” (Flp 2,9-11)

Uczestnicząc we Mszy św. i ofiarując ją w jedności z zamówioną Mszą św. możemy polecać wszystkie sprawy, osoby, wydarzenia inspirowane i naznaczone działaniami szatana-diabła, aby zostały zniweczone, zniszczone mocą Najświętszego Imienia Jezus wspierając Litanią do Imienia Jezus czy każdą inną modlitwą, aktem strzelistym, która ma odniesienie do Imienia Jezusa, jak to ma miejsce w liturgii mszalnej, gdzie każda modlitwa kończy się wezwaniem Jezusa Chrystusa.

ostatnio dodane