10 MSZY ŚW. O USTANOWIENIE ŚWIĘTA BOGA OJCA CAŁEJ LUDZKOŚCI

9 MSZY ŚW. W INTENCJACH

O USTANOWIENIE ŚWIĘTA BOGA OJCA CAŁEJ LUDZKOŚCI W KOŚCIELE

Ks. Józef O.

Intencja szczegółowa:

O uwielbienie Boga Ojca w ustanowieniu święta Boga Ojca całej ludzkości w Kościele zgodnie z życzeniem Stwórcy oraz potrzebne łaski, dary i moc Ducha Świętego dla Papieża, kardynałów i biskupów w podjęciu stanowczej decyzji i zdecydowanej realizacji woli Bożej ze wsparciem Córki Ojca Przedwiecznego, świętych Archaniołów i ich Legionów, a także za wstawiennictwem Dworu Niebieskiego oraz Świętych Dusz Czyśćcowych pomnożone modlitwami, działaniami, ofiarami (m.in. ofiarowanymi mszami św.), władzą i Skarbem Kościoła Chrystusowego.

1 MSZA ŚW. O UWIELBIENIE BOGA z PODZIĘKOWANIEM ZA USTANOWIENIE ŚWIĘTA BOGA OJCA W KOŚCIELE ZGODNIE Z ŻYCZENIEM STWÓRCY

Intencja szczegółowa:

O uwielbienie Boga OJCA z podziękowaniem za wysłuchane intencje Matki Bożej, Małych Rycerzy i ofiarodawców, za przyjęte modlitwy i ofiary a także za wsparcie Córki Ojca Przedwiecznego, świętych Archaniołów i ich Legionów, a także za wstawienie się Dworu Niebieskiego oraz Świętych Dusz Czyśćcowych i pomnożenie łask i darów modlitwami, działaniami, ofiarami (m.in. ofiarowanymi mszami św.), władzą i Skarbem Kościoła Chrystusowego.