10 Mszy św. O pomoc dla duchowieństwa 16-25.01.2023 

9 Mszy św. O pomoc i ratunek dla duchowieństwa od 16-24 stycznia 2023 r.

O Miłosierdzie Boże dla dusz od przodków rodzin duchownych, które mają wpływ na duchowieństwo, aby ono (duchowni) zostało uwolnione od wszelkich skaz i skutków oraz zostali obudzeni, oświeceni i umocnieni mocą Ducha Świętego w wypełnianiu posługi – misji do której zostali wezwani i powołani i chronieni od wszelkiego zła przez wstawiennictwo Królowej Apostołów i Matki Kapłanów, św. Michała, św. Józefa oraz przyczyną św. Stanisława Papczyńskiego i dusz świętych i zbawionych biskupów, kapłanów i zakonników.

1 Msza św. jako uwielbienie i podziękowanie Panu Bogu za owoce tych odprawionych 9 mszy św. 25.01.2023 r.

Uwielbienie i podziękowanie Panu Bogu za owoce tych odprawionych 9 mszy św. przez wstawiennictwo Królowej Apostołów i Matki Kapłanów, św. Michała, św. Józefa oraz przyczyną św. Stanisława Papczyńskiego i dusz świętych i zbawionych biskupów, kapłanów i zakonników.