10 MSZY ŚW. O OSŁONĘ I OCHRONĘ DLA POLSKI od 21-30.04.2023 r.

10 MSZY ŚW. O OSŁONĘ I OCHRONĘ DLA POLSKI PRZED  GROŻĄCYM JEJ NIEBEZPIECZEŃSTWEM:

3 msze św. – O Boże miłosierdzie, pokój, zgodę, opamiętanie, wiarę i potrzebne łaski dla Kościoła, Narodu i Państwa Polskiego szczególnie o stłamszenie i zniweczenie mocy zła we wszystkich wrogach i szkodnikach Polski, otworzenie się rodaków na łaski Bożego Miłosierdzia i dary Ducha Świętego oraz o Bożą osłonę i ochronę mocą wstawienniczą Królowej Polski, św. Michała Archanioła i św. Aniołów Stróżów, świętych i błogosławionych Narodu Polskiego i całego Dworu Niebieskiego, a także mocą wstawienniczą Świętych Przodków i Rodaków.

3 msze św. – Do Opatrzności Bożej o osłonę Ducha Świętego i ochronę dla Polski przed  grożącym jej niebezpieczeństwem: o zniweczenie wszelkich szkodliwych planów i działań wrogów Polski i Kościoła mocą wstawienniczą Królowej Polski i Matki Kościoła, św. Michała Archanioła, Anioła Stróża Polski i św. Aniołów Stróżów, świętych i błogosławionych Narodu Polskiego i całego Dworu Niebieskiego, a także mocą wstawienniczą Świętych Przodków i Rodaków.

3 msze św. – Do Miłosierdzia Bożego w intencjach zanoszonych do Tronu Bożego przez Króla Miłosierdzia i Polski oraz Matki Bożej Miłosierdzia i Królowej Polski mocą wstawienniczą całego Dworu Niebieskiego, a także mocą wstawienniczą Świętych Przodków i Rodaków Narodu Polskiego.

1 msza św. – O Uwielbienie Trójcy Świętej i Podziękowanie Królowi Miłosierdzia i Polski przez Matkę Bożą Miłosierdzia i Królową Korony Polskiej mocą wstawienniczą całego Dworu Niebieskiego, a także mocą wstawienniczą Świętych Patronów, Przodków i Rodaków Narodu Polskiego.

Inspiracją do zredagowania i ofiarowania tych intencji jest poniższa wiadomość:
“Jest apel pewnego Księdza. Myślę, że to się układa w całość, bo wg bieżących portali, Polska jest już gotowa na wojnę, w sensie, że wie, że będzie zaatakowana.


“W piątek (21.04.) idźcie na Mszę Świętą. Mszę Świętą i Komunię ofiarujcie w intencji Polski, aby uchronić ją przed grożącym niebezpieczeństwem. Przekażcie dalej. ➕”


P.S. Uprzedzamy modlitwą i ofiarą od ewentualnych grożących nam wydarzeń, ufając w Bożą Opatrzność i Boże Miłosierdzie, aby przynajmniej zmniejszyć skutki i uchronić się przed grożącym niebezpieczeństwem.