10 Mszy św. jako wynagrodzenie za krzywdy wyrządzone Panu Jezusowi w Najśw. Sakramencie od 11-20.10.2022

Od 11-20 października 2022 r. zamówione zostały kolejne 10 mszy św. w intencjach takich samych jakie były sprawowane od pierwszej soboty października 2022. Są one ofiarowane od Legionu MRMSJ msze św. w formie nowenny – 9 mszy św po kolei, jako intencja wynagradzająca za krzywdy wyrządzone Panu Jezusowi w Najśw. Sakramencie.

Dziesiąta Msza św.: uwielbienie Eucharystii i podziękowanie za Boga z nami w Najśw. Sakramencie 

Obie intencje przez Niepokalane Serce Maryi Apostołki Eucharystii.

To nawiązanie do odpustu jaki jest zamieszczony w modlitewniku Kwiat Eucharystyczny na str. 558 pkt 12. 

“Kto z wiernych złoży ofiarę na odprawienie mszy św. wynagradzając za krzywdy wyrządzone Panu Jezusowi w Najśw. Sakramencie, dostępuje odpustu zupełnego, pod zwykłymi warunkami (Pius X. Reskr, Manu Propor. 15.VI.1907).”

Informacja jest zamieszczona też w Głosie MR nr 48 str. 57

Nie chodzi li tylko o odpust ale jako zadośćuczynienie za wszelkie świętokradztwa, profanacje, oziębłość, obojętność, lekceważenie, niegodnie przyjęte Komunie św., zbezczeszczenia i usuwanie tabernakulum itd. itp. które zauważamy i chcemy wynagrodzić i przebłagać Bożą Sprawiedliwość.   

Ks. Stanisław, którego wspieramy na zagranicznej misji – odpisał: Potwierdzam, że przyjmuje intencje Mszalne i godnego ich sprawowania.