10 Mszy św. do Zesłania Ducha Ojca i Syna na ziemię Królowej Korony Polskiej, 11-20.12.2020

9 mszy św. od 11-19.12.2020 – ks. Andrzej

O Miłosierdzie i zesłanie Ducha Ojca i Syna na ziemię Królowej Korony Polskiej, o opamiętanie, nawrócenie i pokutę dla wrogów, bezbożników i szkodników, o pomnożenie wiary, modlitwy, pokuty, wynagrodzenia dla Polaków i przebłaganie za grzechy i ciężko obrażających Boga Ojca mocą wstawienniczą Niepokalanie Poczętej NMP–Królowej Korony Polskiej, św. Andrzeja oraz Wszystkich Świętych i Błogosławionych Narodu Polskiego a także świętych dusz czyśćcowych, pomnożone mocą modlitw, ofiar, władzą i Skarbem Kościoła Chrystusowego od początku chrześcijaństwa przez wszystkie wieki aż do chwili obecnej.

1 msza św. 20.12.2020 – ks. Andrzej

O Uwielbienie dobrego Boga i podziękowanie Bożemu Miłosierdziu i Bożej Opatrzności za interwencje i pomoc udzielaną Polsce i Kościołowi na ziemiach Królowej Korony Polskiej, za odparcie ataków i wpływów wrogów, bezbożników i szkodników Narodu i Państwa Polskiego mocą wstawienniczą Niepokalanie Poczętej NMP–Królowej Korony Polskiej, św. Andrzeja oraz Wszystkich Świętych i Błogosławionych Narodu Polskiego a także świętych dusz czyśćcowych, pomnożone mocą modlitw, ofiar, władzą i Skarbem Kościoła Chrystusowego od początku chrześcijaństwa przez wszystkie wieki aż do chwili obecnej.