10 MSZY Św. do Miłosierdzia Bożego, 16-25.04.2022

od 16-25 kwietnia 2022

Wielka Sobota, 16.04.2022

1. Msza św. w int. Bądź uwielbiony Królu Miłosierdzia, Polski i wszystkich Narodów w opamiętaniu i nawróceniu Rosji, Żydów i masonów i innych narodów oraz we wszystkich wrogach Boga, Kościoła i Polski, w tym w zatwardziałych grzesznikach szczególnie w duszach kapłanów i zakonników.

Zmartwychwstanie Pańskie, 17.04.2022

2. Msza św. w int. Bądź uwielbiony Królu Miłosierdzia, Polski i wszystkich Narodów w opamiętaniu i nawróceniu Rosji, Żydów i masonów i innych narodów oraz we wszystkich wrogach Boga, Kościoła i Polski, w tym w zatwardziałych grzesznikach …szczególnie w duszach ofiarnych, pobożnych i wiernych Chrystusowi.

Poniedziałek Wielkanocny, 18.04.2022

3. Msza św. w int. Bądź uwielbiony Królu Miłosierdzia, Polski i wszystkich Narodów w opamiętaniu i nawróceniu Rosji, Żydów i masonów i innych narodów oraz we wszystkich wrogach Boga, Kościoła i Polski, w tym w zatwardziałych grzesznikach …szczególnie w duszach pogan i nie znających Chrystusa.  

Wtorek, 19.04.2022

4. Msza św. w int. Bądź uwielbiony Królu Miłosierdzia, Polski i wszystkich Narodów w opamiętaniu i nawróceniu Rosji, Żydów i masonów i innych narodów oraz we wszystkich wrogach Boga, Kościoła i Polski, w tym w zatwardziałych grzesznikach …szczególniew duszach schizmatyków, heretyków i odszczepieńców.

Środa, 20.04.2022

5. Msza św. w int. Bądź uwielbiony Królu Miłosierdzia, Polski i wszystkich Narodów w opamiętaniu i nawróceniu Rosji, Żydów i masonów i innych narodów oraz we wszystkich wrogach Boga, Kościoła i Polski, w tym w zatwardziałych grzesznikach …szczególnie w duszach cichych, pokornych i duszach małych dzieci.

Czwartek, 21.04.2022

6. Msza św. w int. Bądź uwielbiony Królu Miłosierdzia, Polski i wszystkich Narodów w opamiętaniu i nawróceniu Rosji, Żydów i masonów i innych narodów oraz we wszystkich wrogach Boga, Kościoła i Polski, w tym w zatwardziałych grzesznikach …szczególnie w duszach, które czczą i wysławiają miłosierdzie Boże w tym Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego.

II Piątek, 22.04.2022

7. Msza św. w int. Bądź uwielbiony Królu Miłosierdzia, Polski i wszystkich Narodów w opamiętaniu i nawróceniu Rosji, Żydów i masonów i innych narodów oraz we wszystkich wrogach Boga, Kościoła i Polski, w tym w zatwardziałych grzesznikach …a szczególnie o miłosierdzie Boże i wieczny pokój dla dusz,które są w więzieniu czyśćcowym.

Sobota, 23.04.2022

8. Msza św. w int. Bądź uwielbiony Królu Miłosierdzia, Polski i wszystkich Narodów w opamiętaniu i nawróceniu Rosji, Żydów i masonów i innych narodów oraz we wszystkich wrogach Boga, Kościoła i Polski, w tym w zatwardziałych grzesznikach …szczególnie w duszach oziębłych. 

Niedziela Miłosierdzia, 24.04.2022

9. Msza św. w int. Bądź uwielbiony Królu Miłosierdzia, Polski i wszystkich Narodów w opamiętaniu i nawróceniu Rosji, Żydów i masonów i innych narodów oraz we wszystkich wrogach Boga, Kościoła i Polski, w tym w zatwardziałych grzesznikach … szczególnie w duszach grzeszników.

Poniedziałek, 25.04.2022

10. Msza św. w int. Bądź uwielbiony Królu Miłosierdzia, Polski i wszystkich Narodów w owocach tych 9 ofiarowanych mszy św. i we wszystkich skarbach Bożego Miłosierdzia w tym w ofiarach, pokutach i modlitwach wszystkich ludzi świata oraz całego Dworu Niebieskiego