10 mszy św. 1-10.07.2023

W sobotę 1.07.2023 r. ofiarowana została przez rycerzy i odprawiona Msza św. w intencji:

Przez Niepokalane Serce Maryi przebłaganie Ojca Przedwiecznego za grzechy nasze, Polski i świata całego mocą zasług Krwi Chrystusa.

Natomiast w kolejne 9 dni od niedzieli, 2-10.07.2023 zamówionych zostało 9 mszy św. (po kolei w formie nowenny), w intencji:

– Wynagrodzenia za krzywdy wyrządzone Panu Jezusowi w Najśw. Sakramencie, przez Niepokalane Serce Maryi Apostołki Eucharystii, św. Barbarę, św. Krystynę, św. Charbela, św. Faustynę od Najświętszego Sakramentu i cały Dwór Niebieski.

Kto z wiernych złoży ofiarę na odprawienie takiej mszy św. może dostąpić odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami (Pius X reskr, Manu Propor. 15.VI.1907).

Byłoby wskazane, aby w każdej parafii – szczególnie w naszych parafiach została odprawiona chociaż jedna msza św. w tej intencji, bo nie ma parafii, w której krzywd takich jak poniżej nie było i nie ma popełnianych:


eucharystyczne świętokradztwa (w grzechu, bez spowiedzi i wiary w Boga w NS – jako “zwykły opłatek”)

niegodne przyjęte Komunie św. (bez należnego sacrum na stojąco i na rękę)

profanacje Najświętszego Sakramentu, (kradzieże Komunii św. do innych rytuałów np. satanistycznych, ironizowanie i parodiowanie z kultów religijnych np. mszy św, procesji Bożego Ciała)

nieuszanowania popełnione w domach Bożych, (koncerty, tańce, muzyka i śpiewy nie związane z Bożym kultem)

zbezczeszczenia i usuwanie Tabernakulum, (umieszczanie w miejscach marginalnych, nie widocznych, nie oznaczonych – brak wiecznej lampki)

pogardę wobec rzeczy świętych, (np. naczyń i ubiorów liturgicznych, nie używanie pateny )

wszelką oziębłość i obojętność wobec Twojej boskiej zbawczej Miłości,

niedowiarstwo i wiele innych, itd. itp.

Przez Najświętszy Sakrament Polska będzie uratowana – Papież Pius IX

Apel do rycerzy i wszystkich czcicieli Jezusa Chrystusa Króla Miłosierdzia w Najświętszym Sakramencie

o zamawianie mszy św. wynagradzających za krzywdy wyrządzone w Najśw. Sakramencie w swoich parafiach.

Zadzwonił rycerka z Lublina, informując o zamówionej mszy św. (19.06.2013) wynagradzającej za krzywdy wyrządzone Panu Jezusowi w Najświętszym Sakramencie. W krótkiej rozmowie telefonicznej zostały poruszone ważne sugestie, rady związane z Najświętszym Sakramentem, z którymi chcemy się podzielić.

  1. Nie ma parafii, w której nie dochodzi do wyrządzonych krzywd Panu Jezusowi w Najśw. Sakramencie. Dlatego zamawiajmy takie msze św. w swoich parafiach (przynajmniej jedną w miesiącu przez np. 9 miesięcy w formie nowenny. Int. Wynagrodzenie za krzywdy wyrządzone Panu Jezusowi w najświętszym Sakramencie. Ofiarodawcy mogą uzyskać odpust zupełny za ofiarowanie takiej mszy św. – Pius X Reskr., Manu Propor. 15.VI.1907)

Na okładce każdego Głosu MR zamieszczony jest obrazek z adorującymi aniołami Najśw. Sakrament i podpisem: Przez Najśw. Sakrament Polska będzie uratowana – słowa papieża Piusa IX.  Stanie się wówczas tak, jak w miejscowości Garnek 70 km od W-wy w czasie II wojny światowej, wieś która pokierowana przez mądrego i pobożnego kapłana modliła się codziennie na różańcu przed wystawionym Najśw. Sakramentem przez całą okupacje. I były cuda: nikt nie zginął nawet z tych, którzy uczestniczyli w działaniach wojennych i powrócili do domów. Mimo takiej bliskiej odległości od stolicy – żaden okupant nie przekroczył granicy parafii – miejscowość jak oaza została ochroniona i osłoniona darem pokoju przez Bożą Opatrzność i Boże Miłosierdzie. Tak może być również z naszymi miejscami, parafiami, całą Ojczyzną. Jest jeden warunek: jeśli…

  • Po drugie nic nie pomoże narzekanie, nakręcanie się i biadolenie o nie właściwie przyjmowanej i podawanej Komunii św., nie właściwym zachowaniu miejscach kultu religijnego, itd. Itp.  Czas na narzekanie przeznaczmy na przebłaganie i wynagrodzenie za wszelkie grzechy i krzywdy wyrządzone i nadal czynione wobec Króla Miłosierdzia w Najświętszym Sakramencie. Szczególnie za niedowiarstwo, świętokradztwa, za zaniedbanie dobrego świadczenia duchownych i wiernych, za brak właściwej postawy, bierność,  obojętność, oziębłość i wiele innych krzywd i grzechów.  Dlatego w duchu przebłagania, pokuty i wynagrodzenia niech zostaną podjęte praktyki duchowe m.in. Msza św. w powyższej intencji, Nowenna do Najśw. Eucharysti (zob. pokutnik str. 117-126 ), modlitwy np. fatimskie, post, braterskie upomnienie (bezpośrednie lub na piśmie) bez towarzyszących emocji z miłością i wiele innych z natchnienia Bożego.
  • Potrzeba też gorliwości apostolskiej i chrześcijańskiej odwagi w świadczeniu o wierze oraz wytrwała modlitwa w parafiach i we wszystkich miejscach, gdzie Boża Opatrzność nas postawiła. Większa wiara w zaangażowanie Aniołów Stróżów i Aniołów od Najświętszego Sakramentu np. Anioła z Fatimy oraz Świętych mających w szczególnej czci Najświętszy Sakrament np. św. Faustyna od Najświętszego Sakramentu, św. Krystyna…
  • Większa wiara w korzystaniu z owoców Mszy św. czyli korzystanie z potężnego potencjału zasług Chrystusowych m.in. w ofiarowaniu przez św. Anioła Stróża, przyjęciu Komunii św. czyli zjednoczeniu z Jezusem Chrystusem Eucharystycznym – Światłem Bożej Miłości, Światłem, którym możemy podzielić się z polecanymi bliskimi jak i wszystkimi aniołami ludzi świata żyjącymi, duszami czyśćcowymi, Wszystkimi Świętymi i z całym Dworem Niebieskim, aby to pełne zjednoczenie zostało pomnożone w Duchu miłości Boga Ojca i Syna, abyśmy byli jedno w Bożej miłości. W Komunii św. trwajmy w takim zjednoczeniu, o którym mówi św. Paweł Ap. „Już nie żyję ja, a żyje we mnie Chrystus.” A jeśli żyje we mnie Chrystus to mogę z Nim wszystko to, co jest wolą Boga.
  • Adoracja Boga w Najświętszym Sakramencie wystawionym do publicznej adoracji, w tabernakulum a także adoracja w sercu, które stało się od momentu przyjęcia Komunii św. żywą monstrancją, tabernakulum. Św. Faustyna

Ważne, aby po zjednoczeniu z Bogiem w Komunii św. adorować i trwać jak najdłużej oraz zanurzać i nieść światło Bożej Miłości do wszystkich postawionych, spotykanych na naszej drodze życia, o których myślimy czy też do tych, o których się czegokolwiek dowiedzieliśmy, polecanych. Po wyjściu z Kościoła jak najdłużej trwajmy w adoracji Boga z naszymi Aniołami, Patronami prosząc Matkę najświętszą, by nas w tej adoracji wspomagała.