10 (3+3+3+1) Mszy św. o uwielbienie Boga Ojca…, 14-13.08.2023

  1. O uwielbienie Boga Ojca w ochronie i osłonie  Polski i Kościoła,
  2. O uwielbienie Boga Ojca w całej przestrzeni i w każdym dziecku Ojca całej ludzkości a szczególnie w sercach i duszach ludzi oddalonych od Boga i Kościoła będących pod wpływem i działań demonicznych
  3. W dziele powszechnej INTRONIZACJI Jezusa Chrystusa w Polsce i Królestwie NMP Królowej Korony Polskiej

Intencje szczegółowe:

►3 msze św. 14-16.08.2023

O uwielbienie Boga Ojca w Trójcy Świętej Jedynego w Duchu Świętym w jedności z Matką Bożą i Dworem Niebieskim oraz z całym Bożym stworzeniem w błogosławieństwie: Bożej Opatrzności i Miłosierdziu, w darze wiary i modlitwy, w ochronie i osłonie Ducha Świętego dla Polski i Kościoła w Ojczyźnie naszej mocą zasług Jezusa Chrystusa i całego skarbu Kościoła świętego.

►3 msze św. 17-19.08.2023

O uwielbienie Boga Ojca w Trójcy Świętej Jedynego w Duchu Świętym w jedności z Matką Bożą i Dworem Niebieskim oraz z całym Bożym stworzeniem w całej przestrzeni i w każdym dziecku Ojca całej ludzkości a szczególnie w sercach i duszach ludzi oddalonych od Boga i Kościoła szczególnie w mediach, politykach i wyborcach – będących pod wpływem i działań demonicznych mocą zasług Jezusa Chrystusa i całego skarbu Kościoła Chrystusowego.

►3 msze św. 20-22.08.2023

O uwielbienie Boga Ojca w Trójcy Świętej Jedynego w Duchu Świętym w jedności z Matką Bożą i Dworem Niebieskim oraz z całym Bożym stworzeniem w dziele powszechnej INTRONIZACJI Jezusa Chrystusa w Polsce i Królestwie NMP Królowej Korony Polskiej mocą zasług Jezusa Chrystusa i całego skarbu Kościoła Chrystusowego.

►1 msza św. 23.08.2023

Podziękowanie i uwielbienie Boga Ojca w Trójcy Świętej Jedynego w Duchu Świętym w jedności z Matką Bożą i Dworem Niebieskim oraz z całym Bożym stworzeniem za wszelkie owoce tych 9 mszy św. mocą zasług Jezusa Chrystusa i całego skarbu Kościoła Świętego.

ostatnio dodane